vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (939) z dnia 7.01.2013

Informacja o warunkach zatrudnienia

Oprócz umowy o pracę pracodawca jest zobowiązany potwierdzić niektóre warunki zatrudnienia w tzw. informacji dodatkowej (art. 29 § 3 K.p.). Powinna być ona doręczona pracownikowi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. Informacja sporządzana jest na piśmie, a jej treść obejmuje dane dotyczące:

1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normy czasu pracy,

2) częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę,

3) wymiaru przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

4) obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

5) układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty.

Treść informacji zależy od stanu zatrudnienia w danym zakładzie. Jeśli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy (tj. zatrudnia mniej niż 20 pracowników), informacja powinna dodatkowo wskazywać:

  • porę nocną,
     
  • miejsce, termin i czas wypłaty wynagrodzenia,
     
  • przyjęty sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

W przypadku zatrudnienia pracownika w ramach telepracy, informacja o warunkach zatrudnienia powinna ponadto określać dodatkowo jednostkę organizacyjną pracodawcy, w której strukturze organizacyjnej występuje stanowisko telepracownika oraz wskazywać osobę (lub organ) uprawnioną do kontroli w miejscu wykonywania telepracy i odpowiedzialną za współpracę z telepracownikiem. Pracodawca przekazuje informację dodatkową telepracownikowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego pracy w formie telepracy (art. 6710 K.p.).

Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia może nastąpić w formie opisowej lub przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy (patrz pkt 14 dodatku).

Pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie warunków zatrudnienia, o których mowa w czterech pierwszych punktach, o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy, a także o zmianie układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty. Aktualizację informacji należy przekazać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie zmian. W przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem wspomnianego miesiąca - nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

Informację dodatkową należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Po jej doręczeniu pracownikowi za pokwitowaniem drugi egzemplarz należy przechowywać w aktach osobowych pracownika (§ 6 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie dokumentacji).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyoPrace.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

listopad 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60