vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A

Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (939) z dnia 7.01.2013

Informacja o warunkach zatrudnienia

Oprócz umowy o pracę pracodawca jest zobowiązany potwierdzić niektóre warunki zatrudnienia w tzw. informacji dodatkowej (art. 29 § 3 K.p.). Powinna być ona doręczona pracownikowi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. Informacja sporządzana jest na piśmie, a jej treść obejmuje dane dotyczące:

1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normy czasu pracy,

2) częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę,

3) wymiaru przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

4) obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

5) układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty.

Treść informacji zależy od stanu zatrudnienia w danym zakładzie. Jeśli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy (tj. zatrudnia mniej niż 20 pracowników), informacja powinna dodatkowo wskazywać:

  • porę nocną,
     
  • miejsce, termin i czas wypłaty wynagrodzenia,
     
  • przyjęty sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

W przypadku zatrudnienia pracownika w ramach telepracy, informacja o warunkach zatrudnienia powinna ponadto określać dodatkowo jednostkę organizacyjną pracodawcy, w której strukturze organizacyjnej występuje stanowisko telepracownika oraz wskazywać osobę (lub organ) uprawnioną do kontroli w miejscu wykonywania telepracy i odpowiedzialną za współpracę z telepracownikiem. Pracodawca przekazuje informację dodatkową telepracownikowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego pracy w formie telepracy (art. 6710 K.p.).

Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia może nastąpić w formie opisowej lub przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy (patrz pkt 14 dodatku).

Pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie warunków zatrudnienia, o których mowa w czterech pierwszych punktach, o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy, a także o zmianie układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty. Aktualizację informacji należy przekazać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie zmian. W przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem wspomnianego miesiąca - nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

Informację dodatkową należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Po jej doręczeniu pracownikowi za pokwitowaniem drugi egzemplarz należy przechowywać w aktach osobowych pracownika (§ 6 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie dokumentacji).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyoPrace.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60