vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Zatrudnianie pracowników młodocianych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (992) z dnia 11.07.2013

Wysokość wynagrodzenia młodocianego

Zatrudniamy pracownika młodocianego w celu nauki zawodu. Ze względu na fakt, że wykazuje dużą efektywność w pracy, zaangażowanie i dokładność, chcielibyśmy podwyższyć mu wynagrodzenie. Czy jest to możliwe?

TAK. Pracodawca ma prawo wypłacać młodocianemu pracownikowi wyższe wynagrodzenie niż określone w § 19 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Pracownikowi młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale:

  • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%,
     
  • w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%,
     
  • w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogłaszane jest w drugim miesiącu każdego kwartału, zatem zmiany najniższych stawek wynagrodzeń pracowników młodocianych następują od trzeciego miesiąca każdego kwartału, tj. od 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia.

W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r. najniższe wynagrodzenie młodocianych wynosi odpowiednio: w pierwszym roku nauki - 149,60 zł, w drugim roku nauki - 187 zł, w trzecim roku nauki - 224,40 zł.

Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż 4%.

Podane kwoty mają charakter minimalny i w treści umowy o pracę zawieranej z młodocianymi można ustalić wyższe stawki wynagrodzenia.

Przykład

Pracodawca zatrudnia pracownika młodocianego w celu nauki zawodu, który jest na drugim roku nauki. Ze względu na fakt, że wykazuje duże zaangażowanie i efektywność w pracy, pracodawca chce mu podnieść wynagrodzenie do 400 zł. Pracownik ten od 1 czerwca 2013 r. nie może otrzymywać wynagrodzenia niższego niż 187 zł. Podwyżka wynagrodzenia do 400 zł przewyższy obowiązującą go stawkę minimalną, będzie więc zgodna z prawem.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

październik 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60