vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A

Zatrudnianie pracowników młodocianych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (992) z dnia 11.07.2013

Wysokość wynagrodzenia młodocianego

Zatrudniamy pracownika młodocianego w celu nauki zawodu. Ze względu na fakt, że wykazuje dużą efektywność w pracy, zaangażowanie i dokładność, chcielibyśmy podwyższyć mu wynagrodzenie. Czy jest to możliwe?

TAK. Pracodawca ma prawo wypłacać młodocianemu pracownikowi wyższe wynagrodzenie niż określone w § 19 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Pracownikowi młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale:

  • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%,
     
  • w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%,
     
  • w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogłaszane jest w drugim miesiącu każdego kwartału, zatem zmiany najniższych stawek wynagrodzeń pracowników młodocianych następują od trzeciego miesiąca każdego kwartału, tj. od 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia.

W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r. najniższe wynagrodzenie młodocianych wynosi odpowiednio: w pierwszym roku nauki - 149,60 zł, w drugim roku nauki - 187 zł, w trzecim roku nauki - 224,40 zł.

Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż 4%.

Podane kwoty mają charakter minimalny i w treści umowy o pracę zawieranej z młodocianymi można ustalić wyższe stawki wynagrodzenia.

Przykład

Pracodawca zatrudnia pracownika młodocianego w celu nauki zawodu, który jest na drugim roku nauki. Ze względu na fakt, że wykazuje duże zaangażowanie i efektywność w pracy, pracodawca chce mu podnieść wynagrodzenie do 400 zł. Pracownik ten od 1 czerwca 2013 r. nie może otrzymywać wynagrodzenia niższego niż 187 zł. Podwyżka wynagrodzenia do 400 zł przewyższy obowiązującą go stawkę minimalną, będzie więc zgodna z prawem.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60