vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Zatrudnianie pracowników młodocianych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (992) z dnia 11.07.2013

PIT-11 i rozliczenie roczne pracownika młodocianego

Zatrudniamy młodocianego na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego wygradzanego według najniższych stawek. Czy należy dla niego wystawić PIT-11, pomimo że nie wystąpił podatek od jego dochodu?

TAK. Pracodawca obowiązany jest do wystawienia informacji PIT-11, nawet jeżeli zaliczka na podatek dochodowy wyniosła 0 zł.

W informacji PIT-11 wykazuje się nie tylko pobrane zaliczki, ale również m.in. przychody ze stosunku pracy. Przychodem takim są wynagrodzenia pobierane przez pracowników młodocianych w okresie nauki zawodu oraz odbywających przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

Niski poziom tych wynagrodzeń powoduje, że obliczona od nich zaliczka na podatek wynosi 0 zł. Okoliczność ta nie zwalnia jednak płatnika z obowiązku wystawienia młodocianemu informacji PIT-11.


Czy pracownik młodociany musi złożyć zeznanie roczne, skoro podatek w ciągu roku nie wystąpił? Czy może go rozliczyć zakład pracy na PIT-40?

Obowiązek złożenia do urzędu skarbowego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym ciąży na podatnikach. Z obowiązku tego z mocy ustawy zwolnieni zostali jednak ci, którym rocznego obliczenia podatku (PIT-40) dokonał płatnik. Pozostali muszą złożyć zeznanie i wykazać w nim dochód, nawet jeżeli jego poziom jest na tyle niski, że nie powoduje obowiązku zapłaty podatku. Zeznaniem nie obejmuje się dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o których mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o pdof.

Powyższe ma zastosowanie również do dochodów z pracy małoletnich dzieci. Należy bowiem wskazać, że jeżeli małoletni uzyskuje dochody z pracy (m.in. z tytułu umowy o pracę), stypendiów oraz z przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku, to tego rodzaju dochody nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców. W tym przypadku konieczne jest złożenie zeznania podatkowego, w którym zostaną one rozliczone. Przy czym zeznanie to w imieniu małoletniego złożyć powinni rodzice, jako opiekunowie prawni.

Złożenie zeznania w imieniu małoletniego dziecka będzie miało miejsce, gdy pracodawca nie dokona rocznego obliczenia podatku i w związku z tym wystawi informację PIT-11.

Należy jednak wskazać, że zakład pracy może sporządzić PIT-40 dla małoletniego zatrudnionego na umowę o pracę. Płatnik jest obowiązany sporządzić roczne obliczenie podatku podatnikowi, który przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym złoży mu oświadczenie według wzoru PIT-12. Jednym z warunków, który trzeba spełnić, aby je złożyć, jest nieuzyskiwanie przez podatnika (tu - młodocianego pracownika) innych dochodów poza dochodami uzyskanymi od pracodawcy.

Zatem, jeżeli młodociany pracownik złożył płatnikowi PIT-12 (w wyznaczonym ustawowo terminie), to ten powinien mu sporządzić PIT-40. W przeciwnym razie zobowiązany jest wystawić mu PIT-11, na podstawie którego zeznanie za małoletniego złożą jego rodzice.

Trzeba wyjaśnić, że PIT-40 płatnik zobowiązany jest sporządzić nawet wówczas, gdy obliczona od przychodów młodocianego pracownika zaliczka na podatek wynosi 0 zł.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

grudzień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.PIT.Gofin.pl

www.PrawnikRadzi.Gofin.pl

www.Rachunkowosc.Gofin.pl

www.Bilans.Gofin.pl

www.Podatki.Gofin.pl

www.PrawoPracy.Gofin.pl

www.Zasilki.Gofin.pl

POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

 

   
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60