vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Zatrudnianie pracowników młodocianych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (992) z dnia 11.07.2013

PIT-11 i rozliczenie roczne pracownika młodocianego

Zatrudniamy młodocianego na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego wygradzanego według najniższych stawek. Czy należy dla niego wystawić PIT-11, pomimo że nie wystąpił podatek od jego dochodu?

TAK. Pracodawca obowiązany jest do wystawienia informacji PIT-11, nawet jeżeli zaliczka na podatek dochodowy wyniosła 0 zł.

W informacji PIT-11 wykazuje się nie tylko pobrane zaliczki, ale również m.in. przychody ze stosunku pracy. Przychodem takim są wynagrodzenia pobierane przez pracowników młodocianych w okresie nauki zawodu oraz odbywających przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

Niski poziom tych wynagrodzeń powoduje, że obliczona od nich zaliczka na podatek wynosi 0 zł. Okoliczność ta nie zwalnia jednak płatnika z obowiązku wystawienia młodocianemu informacji PIT-11.


Czy pracownik młodociany musi złożyć zeznanie roczne, skoro podatek w ciągu roku nie wystąpił? Czy może go rozliczyć zakład pracy na PIT-40?

Obowiązek złożenia do urzędu skarbowego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym ciąży na podatnikach. Z obowiązku tego z mocy ustawy zwolnieni zostali jednak ci, którym rocznego obliczenia podatku (PIT-40) dokonał płatnik. Pozostali muszą złożyć zeznanie i wykazać w nim dochód, nawet jeżeli jego poziom jest na tyle niski, że nie powoduje obowiązku zapłaty podatku. Zeznaniem nie obejmuje się dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o których mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o pdof.

Powyższe ma zastosowanie również do dochodów z pracy małoletnich dzieci. Należy bowiem wskazać, że jeżeli małoletni uzyskuje dochody z pracy (m.in. z tytułu umowy o pracę), stypendiów oraz z przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku, to tego rodzaju dochody nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców. W tym przypadku konieczne jest złożenie zeznania podatkowego, w którym zostaną one rozliczone. Przy czym zeznanie to w imieniu małoletniego złożyć powinni rodzice, jako opiekunowie prawni.

Złożenie zeznania w imieniu małoletniego dziecka będzie miało miejsce, gdy pracodawca nie dokona rocznego obliczenia podatku i w związku z tym wystawi informację PIT-11.

Należy jednak wskazać, że zakład pracy może sporządzić PIT-40 dla małoletniego zatrudnionego na umowę o pracę. Płatnik jest obowiązany sporządzić roczne obliczenie podatku podatnikowi, który przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym złoży mu oświadczenie według wzoru PIT-12. Jednym z warunków, który trzeba spełnić, aby je złożyć, jest nieuzyskiwanie przez podatnika (tu - młodocianego pracownika) innych dochodów poza dochodami uzyskanymi od pracodawcy.

Zatem, jeżeli młodociany pracownik złożył płatnikowi PIT-12 (w wyznaczonym ustawowo terminie), to ten powinien mu sporządzić PIT-40. W przeciwnym razie zobowiązany jest wystawić mu PIT-11, na podstawie którego zeznanie za małoletniego złożą jego rodzice.

Trzeba wyjaśnić, że PIT-40 płatnik zobowiązany jest sporządzić nawet wówczas, gdy obliczona od przychodów młodocianego pracownika zaliczka na podatek wynosi 0 zł.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60