vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na wysokość świadczeń w 2014 r. - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013

Wysokość płacy minimalnej po stażu

Po ukończeniu studiów zostałem skierowany przez urząd pracy na 6-miesięczny staż. Z dniem 25 listopada 2013 r. po raz pierwszy po stażu podjąłem pracę na podstawie umowy o pracę. Ustalono w niej wynagrodzenie w wysokości 1.280 zł, czyli na poziomie 80% minimalnego. Czy jest to prawidłowe?

Każdy pracownik pełnoetatowy posiada gwarancję otrzymywania wynagrodzenia co najmniej na poziomie płacy minimalnej. Stanowi o tym art. 6 ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 2013 r. wysokość tego wynagrodzenia wynosi 1.600 zł, a w 2014 r. - 1.680 zł. Wyjątek od tej zasady dotyczy pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy. Może on otrzymywać płacę nie niższą niż 80% minimalnego wynagrodzenia.


Wynagrodzenie w wysokości 80% płacy minimalnej w 2013 r. nie może być niższe niż 1.280 zł, a w 2014 r. niż 1.344 zł.


Do okresu pierwszego roku pracy wlicza się wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Pierwszy rok pracy nie musi obejmować wyłącznie jednego roku kalendarzowego.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu pracownik przed podjęciem pierwszej pracy odbywał staż. Za ten okres opłacana była składka na ubezpieczenie społeczne, stąd podlega on wliczeniu do okresów zaliczanych do pierwszego roku pracy. Staż trwał 6 miesięcy, zatem obecny pracodawca miał prawo ustalić pracownikowi płacę na poziomie 80% minimalnego wynagrodzenia jeszcze maksymalnie przez okres 6 miesięcy. Przy czym od stycznia 2014 r. wraz ze wzrostem płacy minimalnej kwota wynagrodzenia na poziomie 80% płacy minimalnej wyniesie 1.344 zł.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60