vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Niezdolność do pracy - jakie świadczenia przysługują ubezpieczonym? - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (908) z dnia 20.09.2012

Częściowa lub całkowita niezdolność do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która łącznie spełnia następujące warunki:

  • jest niezdolna do pracy,
     
  • ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy,
     
  • jej niezdolność do pracy powstała w ściśle określonych okresach albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ich ustania.

Osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu, jest uznawana w świetle ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną, za osobę niezdolną do pracy. Przy czym całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Natomiast częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.


Ocena stanu zdrowia

Oceną stanu zdrowia ubezpieczonego ubiegającego się o rentę zajmuje się lekarz orzecznik ZUS. Na podstawie analizy dokumentacji medycznej i badania wnioskodawcy wydaje on orzeczenie, w którym określa przede wszystkim istnienie (lub brak) niezdolności do pracy, datę powstania i przewidywany okres jej trwania.

Osobie niezadowolonej z decyzji lekarza orzecznika przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS. Skutkiem wniesienia sprzeciwu jest ponowne zbadanie sprawy, tym razem przez wspomnianą komisję, która, podobnie jak lekarz orzecznik, dokonuje rozstrzygnięcia w formie orzeczenia.

W sytuacji gdy nie ma możliwości ustalenia daty powstania niezdolności do pracy, natomiast ustalono okres, w którym niezdolność do pracy powstała, za datę jej powstania przyjmuje się datę końcową tego okresu. Natomiast jeśli nie ma możliwości ustalenia ani daty, ani okresu powstania niezdolności do pracy, za datę jej powstania przyjmuje się datę zgłoszenia wniosku o świadczenie.


Niezdolność do pracy

Niezdolność do pracy z reguły orzekana jest na okres nie dłuższy niż 5 lat, choć istnieje również możliwość orzeczenia jej na dłużej. Nastąpi to wówczas, gdy według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego pięcioletniego okresu.

W przypadku osób cierpiących na choroby powodujące upośledzenie sprawności organizmu w stopniu nierokującym odzyskania zdolności do pracy, lekarz orzecznik zawsze może orzec niezdolność do pracy na stałe, jednak możliwość ta rzadko jest stosowana w praktyce.

Nieco inaczej zostanie potraktowana osoba uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy przez okres co najmniej 5 ostatnich lat poprzedzających dzień badania lekarskiego, której brakuje mniej niż 5 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. W przypadku dalszego stwierdzenia niezdolności do pracy takiej osoby orzeka się wówczas niezdolność do pracy na okres do dnia osiągnięcia tego wieku.


Wydanie decyzji

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tych uprawnień. Z tym że jeżeli ubezpieczony pobiera zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, prawo do renty powstaje z dniem zaprzestania pobierania tych świadczeń.

Podstawę do wydania przez ZUS decyzji w sprawie renty stanowi odpowiednio orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS. Ponieważ prawo do tego świadczenia uzależnione jest m.in. od stwierdzenia niezdolności do pracy, organ rentowy może przyznać rentę stałą lub okresową. Oczywiście dotyczy to osoby, która spełniła wszystkie wymagane do renty warunki.

Renta stała przysługuje osobie uznanej za trwale niezdolną do pracy, zaś rentę okresową otrzyma osoba, której niezdolność do pracy ma charakter czasowy. Tego rodzaju świadczenie przysługuje przez okres wskazany w decyzji organu rentowego.


Szkoleniowa inaczej

Występując z wnioskiem o rentę trzeba liczyć się także z tym, że lekarz orzecznik oceniając stan zdrowia może orzec celowość przekwalifikowania zawodowego. Nastąpi to wtedy, gdy uzna on, że osoba ubiegająca się o świadczenie trwale utraciła zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale będzie mogła świadczyć pracę po przekwalifikowaniu.

Jeśli ubezpieczony spełni warunki wymagane do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy i uzyska tego rodzaju orzeczenie, może pobierać rentę szkoleniową. Przyznawana jest ona na okres 6 miesięcy, jednak na wniosek starosty istnieje możliwość jej przedłużenia na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego, maksymalnie o kolejnych 30 miesięcy.

Sześciomiesięczny okres wypłaty renty szkoleniowej może także ulec skróceniu, jeśli przed upływem tego okresu starosta zawiadomi organ rentowy o braku możliwości przekwalifikowania do innego zawodu lub o tym, że osoba zainteresowana nie poddaje się przekwalifikowaniu zawodowemu.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60