vademecum kadrowego, sk艂adki ZUS, zasi艂ki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa

PRZEPISY PRAWNE - Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpiecze艅 spo艂ecznych

Ustawa z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych

Ustawa z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac臋

Rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 28.01.2014 r. w sprawie okre艣lenia wzoru o艣wiadczenia o stosunkach maj膮tkowych istniej膮cych mi臋dzy ubezpieczonym a jego wsp贸艂ma艂偶onkiem

Rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie r贸偶nicowania stopy procentowej sk艂adki na ubezpieczenie spo艂eczne z tytu艂u wypadk贸w przy pracy i chor贸b zawodowych w zale偶no艣ci od zagro偶e艅 zawodowych i ich skutk贸w

Rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.12.1998 r. w sprawie wysoko艣ci i trybu wyp艂aty wynagrodzenia p艂atnikom sk艂adek z tytu艂u wykonywania zada艅 z ubezpieczenia spo艂ecznego w razie choroby i macierzy艅stwa

Rozporz膮dzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9.03.1999 r. w sprawie powo艂ania Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Tw贸rc贸w oraz szczeg贸艂owego okre艣lenia jej zada艅, sk艂adu i trybu dzia艂ania

Rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 16.12.2009 r. w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych informacji przekazywanych do Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych przez instytucje obs艂uguj膮ce wp艂aty sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne w zleceniu p艂atniczym oraz formatu zlecenia p艂atniczego w formie dokumentu elektronicznego

Rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczeg贸艂owych zasad ustalania podstawy wymiaru sk艂adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 21.12.2009 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zak艂ad Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych

Rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 2.02.2001 r. w sprawie okre艣lenia wzoru informacji o zasi艂kach, 艣wiadczeniach lub wynagrodzeniach z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy, wyp艂aconych przez p艂atnik贸w sk艂adek, oraz sposobu jej sporz膮dzania, przekazywania i korygowania

Rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 23.10.2009 r. w sprawie okre艣lenia wzor贸w zg艂osze艅 do ubezpiecze艅 spo艂ecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raport贸w miesi臋cznych i imiennych raport贸w miesi臋cznych koryguj膮cych, zg艂osze艅 p艂atnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych koryguj膮cych, zg艂osze艅 danych o pracy w szczeg贸lnych warunkach lub o szczeg贸lnym charakterze oraz innych dokument贸w

Rozporz膮dzenie Rady Ministr贸w z dnia 21.09.2017 r. w sprawie szczeg贸艂owych zasad i trybu post臋powania w sprawach rozliczania sk艂adek, do kt贸rych poboru jest zobowi膮zany Zak艂ad Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych

Rozporz膮dzenie Rady Ministr贸w z dnia 18.04.2008 r. w sprawie szczeg贸艂owych zasad i trybu post臋powania w sprawach rozliczania sk艂adek, do kt贸rych poboru jest zobowi膮zany Zak艂ad Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 5.11.2009 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu p艂atniczego nale偶no艣ci z tytu艂u sk艂adek, do kt贸rych poboru zobowi膮zany jest Zak艂ad Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych

Rozporz膮dzenie Rady Ministr贸w z dnia 30.12.1998 r. w sprawie szczeg贸艂owych zasad i trybu przeprowadzania kontroli p艂atnik贸w sk艂adek

Rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 31.07.2003 r. w sprawie szczeg贸艂owych zasad umarzania nale偶no艣ci z tytu艂u sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne

Rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 9.01.2009 r. w sprawie refundacji sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne os贸b niepe艂nosprawnych

Rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 1.04.2010 r. w sprawie wymaga艅, jakie musz膮 spe艂ni膰 p艂atnicy sk艂adek przekazuj膮cy dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisj臋 danych

Archiwum:

Ustawa z dnia 9.11.2012 r. o umorzeniu nale偶no艣ci powsta艂ych z tytu艂u nieop艂aconych sk艂adek przez osoby prowadz膮ce pozarolnicz膮 dzia艂alno艣膰

Rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 24.06.2008 r. w sprawie okre艣lenia wzor贸w zg艂osze艅 do ubezpiecze艅 spo艂ecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raport贸w miesi臋cznych i imiennych raport贸w miesi臋cznych koryguj膮cych, zg艂osze艅 p艂atnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych koryguj膮cych oraz innych dokument贸w

Rozporz膮dzenie Ministra Polityki Spo艂ecznej z dnia 17.12.2004 r. w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych informacji przekazywanych do Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych przez instytucje obs艂uguj膮ce wp艂aty sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne w zleceniu p艂atniczym oraz formatu elektronicznego zlecenia p艂atniczego

Rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 16.01.2003 r. w sprawie wysoko艣ci op艂aty pobieranej przez Zak艂ad Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych za udzielenie informacji komornikom s膮dowym oraz trybu jej pobierania

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 4.09.2003 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu p艂atniczego nale偶no艣ci z tytu艂u sk艂adek, do kt贸rych poboru zobowi膮zany jest Zak艂ad Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych

Rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12.03.1999 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zak艂ad Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Ksi臋gowa艅 - Ksi臋gowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Ksi臋gowych!
PRZEWODNIKI on-line Ksi臋gowego i Kadrowego
Pomocniki Ksi臋gowego

Terminarz

grudzie艅 2017
PN WT 艢R CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Ksi臋gowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRAC臉 - druk, przyk艂ad. Wypowiedzenie (rozwi膮zanie) umowy o prac臋.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezp艂atny, macierzy艅ski, szkoleniowy
TEMATY W ZASOBACH P艁ATNYCH zobacz ofert臋 prenumeraty

Przydatne linki

Portal Podatkowo-Ksi臋gowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narz臋dzia Ksi臋gowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorz贸w Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60