vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Jak sprawdzić informację o stanie konta w ZUS? - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1005) z dnia 26.08.2013

Indywidualne konto ubezpieczonego w ZUS

Każdy kto jest ubezpieczony w ZUS (przedsiębiorca, pracownik, czy zleceniobiorca) posiada indywidualne konto w tej instytucji. Jest ono zakładane na podstawie pierwszego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Oznaczone jest numerem PESEL.

Na koncie ubezpieczonego ZUS dokonuje zapisów o zgromadzonych składkach emerytalnych na podstawie dokumentów ubezpieczeniowych, takich jak: zgłoszenia do ubezpieczeń, deklaracje rozliczeniowe oraz imienne raporty miesięczne. Dokumenty te są przesyłane do ZUS przez płatników składek. W przypadku natomiast ubezpieczonych będących płatnikami składek - przykładowo osób prowadzących pozarolniczą działalność - zapisów dokonuje na podstawie wpłat składek. Są też na nim ewidencjonowane dane przekazywane przez otwarte fundusze emerytalne (na podstawie elektronicznej wymiany danych dotyczących członkostwa ubezpieczonego w otwartym funduszu emerytalnym).

Oznacza to, że ubezpieczeni niebędący płatnikami składek otrzymują informację o składkach na ubezpieczenie emerytalne należnych, czyli wynikających z imiennych raportów miesięcznych przekazywanych do ZUS przez płatnika bądź płatników składek - w przypadku zatrudnienia w kilku podmiotach. Z kolei ubezpieczeni będący jednocześnie płatnikami składek otrzymują informację o składkach na ubezpieczenie emerytalne faktycznie przez siebie opłaconych.

Dane zapisane na indywidualnym koncie, na które ubezpieczony powinien zwrócić szczególną uwagę, to przede wszystkim informacje o zwaloryzowanym kapitale początkowym oraz o zwaloryzowanej wysokości składek emerytalnych (należnych bądź wpłaconych). W oparciu bowiem o te dane wyliczana będzie przyszła emerytura z I filaru.

Dane ewidencjonowane na koncie ubezpieczonego:

 • dane identyfikacyjne: PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia, rodzaj i numer dokumentu tożsamości,
   
 • dane adresowe,
   
 • dane ewidencyjne: nazwisko rodowe, drugie imię, płeć, dane dotyczące niepełnosprawności, obywatelstwo,
   
 • dane płatnika/płatników składek,
   
 • dane dotyczące przebiegu ubezpieczeń; okres i tytuł ubezpieczenia, podstawy wymiaru składek, pobrane świadczenia (okres liczba dni, kwota) oraz przerwy w opłacaniu składek (okres, liczba dni),
   
 • informacje o członkostwie w otwartym funduszu emerytalnym, terminy przekazania składek do danego funduszu,
   
 • informacje o wysokości należnych i wpłaconych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz o wysokości należnej i odprowadzonej składki na otwarty fundusz emerytalny,
   
 • od maja 2011 r. - informacje zapisane na subkoncie, na którym ewidencjonowana jest informacja o zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

marzec 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60