vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Uwaga: Do 2 marca br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach uzyskanych w 2014 r. przez zatrudnionych emerytów i rencistów.
Zamknij
A A A

Limity podstaw wymiaru składek ZUS - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1031) z dnia 25.11.2013

Wypłatę zaległej pensji wlicza się do limitu składek

Dnia 31 sierpnia 2013 r. pracodawca rozwiązał ze mną stosunek pracy. Dopiero w październiku br. wypłacił mi zaległe wynagrodzenie za pracę za okres 3 ostatnich miesięcy jej świadczenia. Czy kwotę tego wynagrodzenia mam wziąć pod uwagę przy wyliczaniu rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli to uczynię, wówczas w firmie, w której obecnie jestem zatrudniony przekroczę ten limit.

TAK. Kwota zaległego wynagrodzenia wypłacona po ustaniu zatrudnienia stanowi dla byłego pracownika przychód ze stosunku pracy, podlegający składkom.


Zaległa pensja wypłacona byłemu pracownikowi, podlega składkom ZUS i należy wziąć ją pod uwagę przy wyliczaniu rocznej granicy składek emerytalno-rentowych.


Wyliczając limit rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe pracownik powinien zsumować przychody uzyskane ze wszystkich tytułów, z których były za niego odprowadzane w danym roku kalendarzowym składki na te ubezpieczenia. Zaległe wynagrodzenie za pracę wliczane jest do podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych także wtedy, gdy zostało wypłacone bądź postawione do dyspozycji pracownika już po rozwiązaniu z nim umowy o pracę. O tym czy wypłata stanowi przychód ze stosunku pracy nie decyduje bowiem faktyczne pozostawanie danego pracownika w zatrudnieniu w momencie dokonania przez pracodawcę wypłaty, ale to, że przychód ten został osiągnięty przez niego z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Jeżeli w danym roku kalendarzowym składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za ubezpieczonego są opłacane przez więcej niż jednego płatnika składek (w tym też przez byłego płatnika), to obowiązek kontrolowania wysokości podstawy ich wymiaru ciąży na ubezpieczonym. Gdy w wyniku przeliczenia podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia uzna on, że przekroczy roczną jej granicę, to ma obowiązek powiadomić (najlepiej na piśmie) o tym fakcie obecnego płatnika składek. W przekazanym zawiadomieniu powinien podać informację o łącznym przychodzie uzyskanym od początku roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc przekroczenia oraz o wysokości przychodu uzyskanego u byłego płatnika składek w miesiącu przekroczenia.

Te informacje pozwolą obecnemu płatnikowi składek za pracownika prawidłowo ustalić moment osiągnięcia rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych i nie dopuścić do jego przekroczenia.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60