vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Skutki podjęcia pracy przez świadczeniobiorców

Podjęcie przez osobę uprawnioną do świadczenia emerytalno-rentowego dodatkowego zatrudnienia i podleganie z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym kreuje dla niej przede wszystkim możliwość zwiększenia przyznanej należności. Nie można jednak zapomnieć, że większość wypłacanych przez ZUS świadczeń emerytalno-rentowych podlega reżimowi zawieszania lub zmniejszania wysokości w związku z osiąganym przychodem.

Doliczenie stażu pracy

Pozostawanie w ubezpieczeniu po przyznaniu świadczenia emerytalno-rentowego daje możliwość ponownego przeliczenia wysokości przyznanych świadczeń. Następuje to poprzez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów składkowych i nieskładkowych. Co ważne, takie przeliczenie świadczeń może nastąpić wyłącznie na wniosek osób zainteresowanych zgłoszony nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału kalendarzowego. Jedynie w przypadku, gdy ubezpieczenie ustało w kwartale kalendarzowym, z wnioskiem o przeliczenie świadczenia nie trzeba czekać do zakończenia danego kwartału. Wówczas bowiem świadczeniobiorca może domagać się ustalenia nowej wysokości świadczenia bezpośrednio po ustaniu ubezpieczenia.

Omawiane kwestie reguluje art. 113 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną. Zasady zaś zwiększenia wysokości przysługujących świadczeń, tj. emerytur obliczonych według starych reguł oraz rent z tytułu niezdolności do pracy, wskazane zostały w art. 112 ustawy emerytalnej.

Przeliczenie podstawy wymiaru

Do obliczenia wartości starej emerytury oraz renty z tytułu niezdolności do pracy należy ustalić tzw. podstawę wymiaru. Stanowi ją iloczyn obliczonego wskaźnika wysokości podstawy wymiaru (wwpw) oraz kwoty bazowej. Ustalenie tych wartości na etapie przyznania wymienionych świadczeń nie musi być ostateczne. Podstawę wymiaru świadczeń można bowiem obliczać ponownie.

Osoby, które po przyznaniu emerytury lub renty podlegały ubezpieczeniu społecznemu, do ustalenia nowej podstawy wymiaru mogą wskazać wynagrodzenie przypadające w całości albo w części po przyznaniu świadczeń. Do ponownego przeliczenia świadczeń dojdzie, jeżeli nowo obliczony wwpw będzie wyższy od poprzedniego. Co więcej, ustalenie wysokości świadczenia w takiej sytuacji nastąpi przy zastosowaniu obowiązującej kwoty bazowej. Wyższego wwpw nie wymaga się od świadczeniobiorcy, który od dnia ustalenia prawa do świadczenia do dnia zgłoszenia wniosku o przeliczenie nie pobrał należności wskutek jej zawieszenia w związku z osiąganiem dochodu lub przychodu w wysokości powodującej zawieszenie prawa do świadczenia. Jeżeli wwpw wynosi co najmniej 130%, a wskazane do przeliczenia wynagrodzenie w całości przypada po przyznaniu świadczenia, również nie jest wymagane, aby wwpw był wyższy od poprzednio obliczonego.

Ponadto podstawę wymiaru wymienionych świadczeń można przeliczyć:

 • z liczby kolejnych lat kalendarzowych i w okresie wskazanym do ustalenia poprzedniej podstawy wymiaru świadczenia,
   
 • z kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych z 20 lat kalendarzowych, poprzedzających bezpośrednio rok kalendarzowy, w którym zgłoszono wniosek o przyznanie emerytury lub renty albo o ponowne ustalenie emerytury lub renty,
   
 • z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu, przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie emerytury lub renty,

a wwpw jest wyższy od poprzednio obliczonego.

W tym jednak przypadku wysokość świadczenia zostanie obliczona z zastosowaniem starej kwoty bazowej, tj. ostatnio przyjętej.

Zwiększenie podstawy obliczenia

Wysokość emerytury przyznanej według nowych zasad może również zostać przeliczona. Możliwość taka istnieje w związku z podleganiem ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym po dniu przyznania emerytury. Jej wysokość zwiększa się o iloraz kwoty zwaloryzowanych dodatkowych składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego i wyrażonego w miesiącach średniego dalszego trwania życia ustalonego dla wieku danego ubezpieczonego w dniu zgłoszenia wniosku o przeliczenie emerytury.

Wnioski o ponowne ustalenie wysokości emerytury można złożyć nie wcześniej niż po upływie roku kalendarzowego lub po ustaniu ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Wpływ dodatkowej pracy na prawo oraz wysokość pobieranych świadczeń
Rodzaj świadczenia Potencjalne skutki podjęcia dodatkowego zatrudnienia i podlegania z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu w trakcie pobierania świadczenia emerytalno-rentowego
pozytywne negatywne
Emerytura
(stara lub nowa)

Możliwość przeliczenia świadczenia odpowiednio poprzez:

- doliczenie nieuwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów składkowych i nieskładkowych,
- ustalenie nowej podstawy wymiaru emerytury,
- powiększenie podstawy obliczenia emerytury.

Możliwość pobierania zasiłku chorobowego w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Zawieszenie prawa do emerytury lub zmniejszenie jej wysokości, za wyjątkiem świadczeń należnych emerytom, którzy osiągnęli indywidualny powszechny wiek emerytalny.

Emerytura
pomostowa

Możliwość przeliczenia świadczenia odpowiednio poprzez powiększenie podstawy obliczenia emerytury.

Możliwość pobierania zasiłku chorobowego w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego.

W zależności od charakteru podjętego zatrudnienia odpowiednio:

- zawieszenie prawa do emerytury pomostowej lub zmniejszenie jej wysokości albo
- zawieszenie prawa do emerytury pomostowej.
Renta z tytułu niezdolności
do pracy

Możliwość przeliczenia świadczenia odpowiednio poprzez:

- doliczenie nieuwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów składkowych i nieskładkowych,
- ustalenie nowej podstawy wymiaru renty.

Możliwość pobierania zasiłku chorobowego w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Zawieszenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub zmniejszenie jej wysokości.

Renta z tytułu niezdolności do
pracy w związku
z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową

Zawieszenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy (spowodowanej wypadkiem lub chorobą zawodową) lub zmniejszenie jej wysokości.

Renta
socjalna

Możliwość pobierania zasiłku chorobowego w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Zawieszenie prawa do renty socjalnej.

Renta
rodzinna

Zawieszenie prawa do renty rodzinnej lub zmniejszenie jej wysokości.

Renta
szkoleniowa

Możliwość pobierania zasiłku chorobowego w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Brak prawa do renty szkoleniowej, bez względu na wysokość osiąganego przychodu.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

W zależności od charakteru podjętego zatrudnienia odpowiednio:

- zawieszenie prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub zmniejszenie jego wysokości albo
- zawieszenie prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
Świadczenie przedemerytalne

Zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia przedemerytalnego.

Terminarz

styczeń 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.