vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Świadczenia dla pracujących z tytułu opieki nad członkiem rodziny - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018

Choroba osoby uprawnionej do zasiłku opiekuńczego

Może się zdarzyć, że ubezpieczony korzystający z zasiłku opiekuńczego sam się rozchoruje. Ustawa zasiłkowa przewiduje, że ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby, przysługuje zasiłek chorobowy. Zasady ustalania prawa do tego świadczenia w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego określa art. 4, 6, 8-9, 12, 14-17 ustawy zasiłkowej.

Żaden z przepisów wymienionego aktu prawnego nie dopuszcza jednak możliwości zbiegu prawa do dwóch lub więcej należności o charakterze świadczeń chorobowych.

W konkretnym okresie przysługuje jedno świadczenie z ubezpieczenia chorobowego.

Jeśli korzystający z zasiłku opiekuńczego stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby i potwierdzi ten stan odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, wówczas w miejsce przyznanego wcześniej zasiłku opiekuńczego powinien otrzymać zasiłek chorobowy za okres, na który zostało wystawione zaświadczenie lekarskie potwierdzające jego niezdolność do pracy (przykład). Co ważne, zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny nie dotyczy stanu zdrowia ubezpieczonego, tylko osoby wymagającej stałej opieki.

Nie należy zapominać, że zasiłek opiekuńczy przysługuje przez ściśle określony okres w danym roku kalendarzowym, tj. przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres:

  • 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi (zdrowymi w wieku do ukończenia 8 lat oraz chorymi w wieku do ukończenia 14 lat),
     
  • 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi chorymi członkami rodziny.

Przy czym na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie nie dłużej niż przez 60 dni w roku kalendarzowym. Określone przez ustawodawcę limity dotyczące okresu, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy, stosuje się niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.

Jeśli chodzi o zasiłek chorobowy, to okres jego pobierania jest ograniczony czasowo. Ograniczenie to nie ma związku z danym rokiem kalendarzowym, tak jak w przypadku zasiłku opiekuńczego. Utrata prawa do zasiłku opiekuńczego na poczet prawa do zasiłku chorobowego może w rezultacie przynieść korzystne dla ubezpieczonego skutki, pod warunkiem że w trakcie jego niezdolności do pracy osoba wymagająca opieki będzie ją miała zapewnioną przez inną osobę niż ubezpieczony.

Przykład

Pani Julia, zatrudniona na umowę zlecenia, podlegająca z tego tytułu m.in. dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, przedłożyła swojemu zleceniodawcy zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA wystawione na okres od 1 do 28 lutego 2018 r., potwierdzające konieczność sprawowania osobistej opieki nad chorą 5-letnią córką. W dniu 8 lutego 2018 r. pani Julia sama jednak stała się niezdolna do pracy z powodu choroby, co potwierdziła zaświadczeniem lekarskim ZUS ZLA wystawionym na okres od 8 do 28 lutego 2018 r. Ubezpieczona spełnia warunki zarówno do zasiłku opiekuńczego, jak i chorobowego.

Wobec dostarczonych dwóch zaświadczeń lekarskich płatnik zasiłku wypłaci pani Julii za okres:

   - od 1 do 7 lutego 2018 r. - zasiłek opiekuńczy, 
   - od 8 do 28 lutego 2018 r. - zasiłek chorobowy.

Z zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym 5-letnim dzieckiem skorzysta mąż pani Julii (po raz pierwszy w 2018 r.), który swojemu pracodawcy, będącemu płatnikiem zasiłków, dostarczył zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA z dnia 8 lutego 2018 r. potwierdzające konieczność osobistego sprawowania opieki w okresie od 8 do 28 lutego 2018 r. Przeszkody w wypłacie ubezpieczonemu zasiłku opiekuńczego nie stanowi obecność we wspólnym gospodarstwie domowym w tym czasie innego członka rodziny - pani Julii. Z uwagi na okoliczność, że we wskazanym okresie jest ona osobą chorą, nie można jej uznać za domownika, w rozumieniu art. 34 ustawy zasiłkowej, mogącego zapewnić opiekę choremu dziecku. Interpretację taką wskazanej normy prawnej prezentuje ZUS w komentarzu do ustawy zasiłkowej, dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl.

Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60