vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Świadczenia dla pracujących z tytułu opieki nad członkiem rodziny - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018

Prawo do zasiłku opiekuńczego w dodatkowym wymiarze

Pracownik jest nieobecny w pracy praktycznie od początku 2018 r. Najpierw przez 40 dni korzystał z zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym 7-letnim synem. Obecnie pracownik dostarczył zaświadczenie, z którego wynika, że jego żona (przebywająca na urlopie macierzyńskim) została przyjęta do szpitala, a tym samym nie może opiekować się córką urodzoną na początku lutego 2018 r. Czy w tej sytuacji, biorąc pod uwagę, iż pracownik w 2018 r. wykorzystał już 40 dni zasiłku opiekuńczego, mogę mu wypłacić to świadczenie jedynie za okres 20 dni, nawet jeśli jego żona dłużej będzie przebywała w szpitalu?

NIE. Z treści pytania wynika, że pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego w oparciu o art. 32a ustawy zasiłkowej.

Zgodnie z przywołanym przepisem m.in. w przypadku gdy ubezpieczona matka dziecka przed upływem 8 tygodni po porodzie przebywa w szpitalu ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, ubezpieczonemu ojcu dziecka albo innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny przysługuje zasiłek opiekuńczy w dodatkowym wymiarze do 8 tygodni (tj. 56 dni). Okresu tego nie wlicza się do limitu 60 lub 14 dni wypłaty zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym oraz nie jest on związany z rokiem kalendarzowym.

Warunkiem uzyskania zasiłku opiekuńczego w dodatkowym wymiarze jest jednak przerwanie zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Jak podkreśla ZUS w swoim komentarzu do ustawy zasiłkowej, dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl, świadczenie to należne jest nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 8. tygodnia życia. Po tym czasie ojciec/inny członek najbliższej rodziny może skorzystać z zasiłku macierzyńskiego w oparciu o art. 29 ust. 6 ustawy zasiłkowej (patrz ramka).

Pracownik, o którym mowa w pytaniu, w 2018 r. wykorzystał już 40 dni z podstawowego, tj. 60-dniowego wymiaru należnego zasiłku opiekuńczego. Z uwagi jednak na fakt, iż jego żona przebywa w szpitalu i nie może zaopiekować się dzieckiem urodzonym na początku lutego 2018 r., świadczenie to może być mu wypłacane, w dodatkowym wymiarze, od dnia przejęcia opieki nad dzieckiem (tj. przyjęcia żony do szpitala), przy czym nie dłużej niż do dnia:

 • wypisania żony ze szpitala lub 
   
 • ukończenia przez dziecko 8. tygodnia życia.

W tym celu pracownik powinien złożyć:

 • wniosek o zasiłek opiekuńczy sporządzony np. na druku Z-15A,
   
 • zaświadczenie o okresie pobytu ubezpieczonej matki dziecka w placówce leczniczej,
   
 • oświadczenie o pobieraniu przez ubezpieczoną matkę dziecka zasiłku macierzyńskiego w okresie 8 tygodni po porodzie.

Tak wynika z § 27 oraz § 30 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków.

Możliwość skorzystania z zasiłku macierzyńskiego

Po wykorzystaniu przez ubezpieczoną - matkę dziecka zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 8 tygodni po porodzie, ubezpieczonemu - ojcu dziecka albo innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, który uzyskał prawo do urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo urlopu rodzicielskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres, w którym ubezpieczona - matka dziecka przebywa w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.

W tym celu powinien przedłożyć odpowiednio płatnikowi składek lub w ZUS dokumenty określone w § 18 rozporządzenia w sprawie dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków, tj.:

1) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopię potwierdzoną przez płatnika składek albo ZUS za zgodność z oryginałem,
2) zaświadczenie płatnika zasiłku o okresie przysługującego i wypłaconego matce dziecka zasiłku macierzyńskiego oraz o stawce procentowej, w jakiej zasiłek macierzyński przysługiwał ubezpieczonej matce dziecka,
3) zaświadczenie o dacie przyjęcia ubezpieczonej matki dziecka do szpitala lub innego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, zwanego dalej "placówką leczniczą" - wystawione w tej placówce,
4) zaświadczenie o dacie wypisania ubezpieczonej matki dziecka z placówki leczniczej - wystawione w tej placówce.

W takim przypadku zasiłek macierzyński ubezpieczonej - matki dziecka przerywa się na okres, w którym z zasiłku tego korzysta ubezpieczony - ojciec dziecka albo inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8.12.2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz. U. z 2017 r. poz. 87)

Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60