vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Wszystko o obniżaniu wpłat na PFRON - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018

Obniżenie wpłaty z tytułu zatrudniania określonych pracowników

Kolejną możliwością obniżenia wysokości wpłat na PFRON jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy. Jako takie traktować można wyłącznie:

 • chorobę Parkinsona,
   
 • stwardnienie rozsiane,
   
 • paraplegię,
   
 • tetraplegię,
   
 • hemiplegię,
   
 • znaczne upośledzenie widzenia (ślepotę) oraz niedowidzenie,
   
 • głuchotę i głuchoniemotę,
   
 • nosicielstwo wirusa HIV oraz chorobę AIDS,
   
 • epilepsję,
   
 • przewlekłe choroby psychiczne,
   
 • upośledzenie umysłowe,
   
 • miastenię,
   
 • późne powikłania cukrzycy.

Tak wynika z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzaju schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (...).

Zasadniczo wystąpienie któregoś ze schorzeń może zostać udokumentowane orzeczeniem bądź zaświadczeniem lekarza specjalisty. Potwierdził to m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 3 listopada 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 718/09.

Swoje stanowisko w tej kwestii zaprezentowało też Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. W komunikacie zamieszczonym w dniu 23 września 2013 r. na stronie internetowej www.niepelnosprawni.gov.pl, wskazano, że: "Obowiązujące przepisy nie określają oficjalnego wzoru tego zaświadczenia. Mając także na uwadze charakter niektórych z tych schorzeń, dla celów wpłat na PFRON wystarczające jest, aby zaświadczenie zawierało:

 • pieczęć i podpis lekarza, pieczęć podmiotu leczniczego,
   
 • imię i nazwisko oraz PESEL pracownika (lub inny numer identyfikacyjny) oraz
   
 • informację, że u osoby tej stwierdzono co najmniej jedno ze schorzeń, o których mowa w § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (...) w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (...)".

W opinii Biura nie ma również podstaw prawnych do tego, aby na takim zaświadczeniu wyraźnie wskazywany był typ danego schorzenia. I nie chodzi tu tylko o określanie go wprost czy kodem, np. ICD-10. Ujawnianie tak szczegółowych danych może być traktowane jako przejaw bezpodstawnej i nieuzasadnionej ingerencji w sferę prywatności pracownika.

Zatem w celu potwierdzenia wystąpienia u osoby niepełnosprawnej schorzeń szczególnych należy przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności z odpowiednim symbolem rodzaju przyczyny niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie z informacją, że u osoby niepełnosprawnej "stwierdzono co najmniej jedno ze schorzeń, o których mowa w § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (...) w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania".

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym, u której występuje jedno z wymienionych w rozporządzeniu schorzeń, daje prawo pracodawcy do obniżenia obowiązkowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, co w praktyce przekłada się na znaczące obniżenie wysokości wpłaty na PFRON.

Aby dokonać obniżenia wpłaty, należy wyliczyć tzw. wskaźnik obniżający. Przy jego pomocy ustala się obniżony wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych. Wskaźnik obniżający oblicza się za pomocą wzoru:

WO = (3 × ZS + 2 × US) × 100%
ZOG

gdzie:

WO - wskaźnik obniżający,
ZS - zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy pracowników zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono schorzenie wymienione w § 1 rozporządzenia,
US - zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy pracowników zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono schorzenie wymienione w § 1 rozporządzenia,
ZOG - zatrudnienie pracowników ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Wzór ten nie dotyczy pracodawcy będącego państwową lub niepaństwową szkołą wyższą, wyższą szkołą zawodową, publiczną lub niepubliczną szkołą, zakładem kształcenia nauczycieli lub placówką opiekuńczo-wychowawczą lub resocjalizacyjną. Wzór dla tych podmiotów zawiera § 2a rozporządzenia w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania:

WOE = (3 × ZS + 2 × US) × 100%/ZOG + (3 × KZS + 2 × KUS) × 100%/KOG

gdzie:

WOE - wskaźnik obniżający,
ZS - zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy pracowników zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono schorzenie szczególnie utrudniające wykonywanie pracy,
US - zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy pracowników zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono schorzenie,
ZOG - zatrudnienie pracowników ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
KZS - liczba wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy, uczących się lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania, zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono schorzenie,
KUS - liczba wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy, uczących się lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania, zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono schorzenie,
KOG - liczba ogółem wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy uczących się lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania.

Przykład

Pracodawca zatrudnia 36,68 osób w przeliczeniu na pełne etaty, w tym pracownika pełnoetatowego z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze schorzeniami szczególnymi (niedowidzenie).

Przy zatrudnieniu 36,68 etatów pracodawca powinien mieć w zatrudnieniu co najmniej 2,20 etatów osób niepełnosprawnych (0,06 × 36,68). Wobec zatrudnienia osoby niepełnosprawnej ze schorzeniem szczególnym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych może zostać obniżony o 0,05, tj. (3 × 0 + 2 × 1) : 36,68, co w etatach stanowi 1,83.

Aby ustalić jaką liczbę etatów osób niepełnosprawnych powinien zapewnić pracodawca, żeby być zwolnionym z wpłat na PFRON, należy od 2,20 (liczby etatów wymaganej, aby pracodawca osiągał co najmniej 6% wskaźnik) odjąć 1,83 (liczbę etatów odpowiadającą wskaźnikowi obniżającemu). Ostatecznie wymagana liczba etatów osób niepełnosprawnych wynosi 0,37 etatu. Ponieważ pracodawca osiąga wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, tj. zatrudnia 1 osobę niepełnosprawną na cały etat, jest zwolniony z wpłat na PFRON.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.