vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Składki ZUS od premii, nagród i odpraw - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018

Zwolnienie premii z oskładkowania tylko w niektórych przypadkach

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ma zawsze charakter odpłatny. Pracownikowi przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy. Może on także otrzymywać inne składniki wynagrodzenia, np. premie. Najczęściej występującymi premiami są premie regulaminowe i uznaniowe.

Wypłacana pracownikowi premia jest jego przychodem ze stosunku pracy. Przychód ten nie został wyłączony z oskładkowania, dlatego - wraz z wynagrodzeniem zasadniczym - pracodawca powinien wliczyć go pracownikowi do podstawy wymiaru składek ZUS (społecznych, zdrowotnej i ewentualnie na FP i FGŚP) oraz naliczyć od niego składki ubezpieczeniowe.

Zwolnienie składkowe

Niektóre premie wypłacane za okres pobierania przez pracownika tzw. świadczeń chorobowych, mogą - po spełnieniu określonych warunków - korzystać ze zwolnienia z oskładkowania. Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (także składki na ubezpieczenie zdrowotne) wyłączone bowiem zostały składniki wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego) oraz świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeśli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku. Takie zwolnienie przewiduje § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwanego dalej rozporządzeniem składkowym. Ze zwolnienia tego można więc skorzystać tylko wtedy, gdy prawo do danego składnika wynagrodzenia m.in. za okres pobierania świadczeń chorobowych wynika z obowiązujących u pracodawcy przepisów zakładowych (patrz ramka i schemat). W razie braku odpowiednich zapisów konieczne jest oskładkowanie danego składnika wynagrodzenia, nawet jeśli zostanie on wypłacony pracownikowi za okres choroby.

Korzystając ze zwolnienia wynikającego z § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia składkowego trzeba też pamiętać, że wyłączeniu z podstawy wymiaru składek podlega jedynie ta część składnika wynagrodzenia, która przysługuje pracownikowi za okres pobierania przez niego świadczeń chorobowych (część dodatkowego składnika wynagrodzenia, która jest należna za okres pracy, podlega więc składkom ZUS).

Istotny rodzaj premii

Należy wskazać, że z omawianego zwolnienia składkowego mogą korzystać tylko te składniki wynagrodzenia, które mają charakter roszczeniowy, tzn. gdy ich niewypłacenie przez pracodawcę rodzi po stronie pracownika roszczenie o wypłatę. Z pewnością na podstawie § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia składkowego nie może być zwolniona z oskładkowania premia uznaniowa wypłacona pracownikowi za okres pobierania tzw. świadczeń chorobowych. Jej wypłata oraz wysokość zależą bowiem od woli pracodawcy. Brak jest zatem obiektywnych kryteriów (z racji jej uznaniowości), których spełnienie powodowałoby powstanie po stronie pracodawcy obowiązku wypłaty takiej premii, a po stronie pracownika roszczenia o jej wypłatę. W żaden też sposób nie można w tym przypadku ustalić, jaka część premii przysługuje za okres choroby/pobierania zasiłków, a jaka za okres wykonywania pracy, skoro pracownik może otrzymać premię również za okres choroby/pobierania zasiłków, gdy zarówno wypłata premii, jak i jej wysokość zależy od decyzji pracodawcy.

Takie też stanowisko prezentuje ZUS. Przykładowo w interpretacji z dnia 8 lutego 2016 r., znak: WPI/200000/43/13/2016, Oddział ZUS w Lublinie stwierdził, że przychody, które pracownik uzyskuje w okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłków lub świadczenia rehabilitacyjnego, są zwolnione z oskładkowania, ale tylko, jeśli z przepisów płacowych wyraźnie wynika prawo pracownika do nich za ten okres. Pracodawca, który wystąpił o wydanie tej interpretacji, wypłacał wszystkim pracownikom - na podstawie zapisów w regulaminie wynagradzania - premie uznaniowe za różne okresy i w różnych wysokościach. Ich wypłata oraz wysokość zależały od możliwości finansowych zakładu pracy, a nie od wkładu pracy danego pracownika. Nie ulegały one pomniejszeniu za okres, w którym dany pracownik nie świadczył pracy. Pracodawca uważał, że w takim przypadku nie można ich zwolnić z oskładkowania na podstawie § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia składkowego. Według pracodawcy, skoro absencja chorobowa nie jest kryterium branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu premii uznaniowej, przez co w żaden sposób nie można ustalić, jaka część tego świadczenia przysługuje np. za okres choroby, a jaka za okres wykonywania pracy, to takie wypłaty należy pracownikom oskładkowywać. Organ rentowy zgodził się ze stanowiskiem pracodawcy. W uzasadnieniu interpretacji podkreślił, że na mocy § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia składkowego rzeczywiście zwolnione ze składek ZUS są składniki wynagrodzenia mające charakter roszczeniowy, czyli takie, których niewypłacenie przez pracodawcę skutkuje po stronie pracownika roszczeniem o jego wypłatę. W przypadku premii uznaniowych, których wypłata i wysokość zależą od decyzji pracodawcy, brak jest obiektywnych kryteriów, których spełnienie powodowałoby po stronie pracownika roszczenie o wypłatę tego świadczenia. W takiej sytuacji składki ubezpieczeniowe pracodawca powinien naliczyć od premii wypłaconej pracownikom w pełnej wysokości.

Nie ma natomiast przeszkód, aby pracodawca, zgodnie z omawianym przepisem, wyłączył z podstawy wymiaru składek ZUS tzw. premię regulaminową, o charakterze roszczeniowym, którą wypłacił pracownikowi za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku, do której pracownik ma prawo w okresie pobierania świadczeń chorobowych. W tej sytuacji istotne jest jednak uregulowanie kwestii wypłaty takiej premii w przepisach o wynagradzaniu. Przyznana i wypłacona premia regulaminowa w takim przypadku nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ani też na ubezpieczenie zdrowotne.

Wartość premii nie stanowi podstawy wymiaru składek ZUS na podstawie § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia składkowego tylko wtedy, gdy:

- pracownik ma do niej prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego,
- jej wypłata następuje za okres pobierania tych świadczeń chorobowych (premia lub jej część należna za okres pracy podlega oskładkowaniu),
- prawo do premii w okresie pobierania świadczeń chorobowych wynika z obowiązujących w danym zakładzie pracy postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu (brak stosownych regulacji w tym zakresie powoduje obowiązek jej oskładkowania),
- ma ona charakter roszczeniowy,
- jej wypłata oraz wysokość nie zależą od woli pracodawcy.

Warunki zwolnienia ze składek ZUS składników wynagrodzenia wypłacanych za okres pobierania świadczeń chorobowych

wypłata danego składnika wynagrodzenia m.in. za okres pobierania świadczeń chorobowych

zapis w przepisach zakładowych o prawie pracownika do danego składnika wynagrodzenia m.in. za okres pobierania świadczeń chorobowych

zwolnienie ze składek ZUS tej części składnika wynagrodzenia, która jest należna za okres pobierania przez pracownika świadczeń chorobowych

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

sierpień 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.