vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Ulgi w opłacaniu składek ZUS przez przedsiębiorcę - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018

Ulga na start

Przepisy tworzące Konstytucję Biznesu wprowadziły od 30 kwietnia 2018 r. zmiany m.in. w ubezpieczeniach społecznych. Dzięki nowym rozwiązaniom osoba, która zarejestrowała działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG może przez pierwsze miesiące prowadzenia firmy nie zgłaszać się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i nie płacić za siebie składek na te ubezpieczenia. W okresie korzystania z tej preferencji opłaca za siebie tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Dla kogo ulga?

Ulga na start wynika z art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646). Może z niej skorzystać przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG (także jako wspólnik spółki cywilnej). Preferencja ta polega na tym, że przez okres 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia podjęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu). Nie ma więc obowiązku opłacania składek na te ubezpieczenia.

Z ulgi tej nie może jednak skorzystać każda osoba zakładająca własną firmę. Mają do niej prawo przedsiębiorcy, którzy:

 • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia oraz
   
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego przed dniem rozpoczęcia tej działalności w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej.

Począwszy od dnia dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, przedsiębiorca ma jednak obowiązek zgłosić się do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać za siebie - jako przedsiębiorcę - składkę zdrowotną. Zgłoszenia wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje się na druku ZUS ZZA. Jako kod tytułu ubezpieczenia, jak informuje ZUS na stronie internetowej www.zus.pl, osoba korzystająca z ulgi na start powinna podać 05 40 X X.


Druk ZUS ZZA dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Składki ZUS.

Okres trwania ulgi

Przedsiębiorca spełniający określone warunki może korzystać z ulgi na start maksymalnie przez 6 miesięcy kalendarzowych. Początek tego okresu stanowi dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności. W przypadku gdy dzień ten przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten wlicza się do 6 miesięcy trwania ulgi (przykład 1).

Jeśli natomiast przedsiębiorca rozpocznie wykonywanie działalności gospodarczej w trakcie miesiąca kalendarzowego, wówczas tego miesiąca nie wlicza się do okresu trwania ulgi na start (przykład 2).

Jeżeli w okresie korzystania z ulgi na start przedsiębiorca zawiesi wykonywanie działalności gospodarczej, wówczas okres zawieszenia nie przerwie biegu 6 miesięcy (przykład 3).

Rezygnacja z ulgi

Nowy przedsiębiorca korzystający z ulgi na start ma prawo z niej zrezygnować. Jeśli początkujący przedsiębiorca zdecyduje, że np. już po 3 miesiącach od rozpoczęcia wykonywania działalności chciałby się zgłosić do ubezpieczeń społecznych, to zostanie nimi objęty od dnia wskazanego w druku zgłoszeniowym, ale nie wcześniej niż od dnia jego złożenia w organie rentowym. Jeżeli będzie spełniał warunki określone w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, to przez następne 24 miesiące kalendarzowe będzie mógł opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od ulgowej podstawy wymiaru, tj. nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Okres 24 miesięcy kalendarzowych, w których będzie mógł opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, będzie wówczas liczony od dnia dokonania przez przedsiębiorcę zgłoszenia do tych ubezpieczeń.

Należy jednak pamiętać, że jeśli przedsiębiorca, który zrezygnuje z ulgi na start, np. po kolejnych 2 miesiącach od momentu zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych uzna, że decyzja o rezygnacji z ulgi na start była błędna, nie będzie mógł skorzystać z niej ponownie. Kolejny raz będzie mógł skorzystać z tej preferencji dopiero po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia zakończenia działalności bądź jej zawieszenia (przykład 4).

Co po uldze na start?

Po upływie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy przedsiębiorca może skorzystać z tzw. małego ZUS, o ile oczywiście spełni warunki określone w art. 18a ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że przez następne 24 miesiące kalendarzowe prowadzenia działalności gospodarczej będzie mógł opłacać za siebie składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od podstawy wynoszącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. wynosi ona 630 zł).

Obowiązkowe składki za inne osoby

Na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych początkujący przedsiębiorca korzystający z ulgi na start nie jest uznawany za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność. Jeśli jednak przez pierwsze 6 miesięcy przy prowadzeniu działalności gospodarczej początkującemu przedsiębiorcy pomaga np. osoba współpracująca (tj. małżonek, dziecko własne, dziecko drugiego małżonka, dziecko przysposobione, rodzic, macocha, ojczym lub osoba przysposabiająca) pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, wówczas przedsiębiorca pełni w stosunku do niej rolę płatnika składek. Ma zatem obowiązek zgłosić ją do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozliczać i opłacać za nią składki ubezpieczeniowe do ZUS.


W okresie korzystania z ulgi na start przedsiębiorca ma obowiązek ubezpieczyć w ZUS zatrudnione przez niego osoby oraz opłacać za nie składki społeczne i zdrowotną.


Przykład 1

Pan Piotr rozpoczął działalność gospodarczą od 1 lipca 2018 r. Ponieważ spełnia warunki przewidziane w art. 18aa ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, od dnia rozpoczęcia działalności korzysta z ulgi na start i nie podlega ubezpieczeniom społecznym z racji prowadzonej działalności oraz nie opłaca za siebie składek na te ubezpieczenia. Prawo do tej preferencji przysługuje mu za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.


Przykład 2

Pan Andrzej rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej 2 lipca 2018 r. Ponieważ spełnia warunki do korzystania z ulgi na start (określone w art. 18aa ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych), z racji prowadzonej działalności nie podlega ubezpieczeniom społecznym w okresie od 2 lipca 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. W tym bowiem przypadku upływ 6 miesięcy kalendarzowych należy liczyć od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.


Przykład 3

Pani Aleksandra korzysta z ulgi na start w okresie od 7 maja do 30 listopada 2018 r. Ma w planach zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej od 1 sierpnia do 30 września 2018 r. Po wznowieniu prowadzenia firmy od 1 października 2018 r. będzie miała prawo do korzystania z ulgi na start jeszcze przez 2 miesiące, tj. do 30 listopada 2018 r.


Przykład 4

Pani Katarzyna rozpoczęła wykonywanie działalności gospodarczej 30 kwietnia 2018 r. Ma prawo do ulgi na start w okresie od 1 maja do 31 października 2018 r. Postanowiła jednak, że będzie z niej korzystała tylko przez 3 miesiące, tj. od 1 maja 2018 r. do 31 lipca 2018 r. W takim przypadku od 1 sierpnia 2018 r. powinna zgłosić się do ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Gdyby pani Katarzyna uznała, że decyzja o rezygnacji z ulgi na start była błędna, nie będzie z niej mogła ponownie skorzystać od 1 sierpnia 2018 r.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.