vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Ochrona wynagrodzenia za pracę - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019

Kwota wolna od potrąceń ustalana z wynagrodzenia zleceniobiorcy

Wynagrodzenie zleceniobiorcy zostało zajęte przez komornika na poczet należności alimentacyjnych i niealimentacyjnych. Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń dla tego zleceniobiorcy i w jakiej kolejności oraz wysokości potrącać wskazane należności?

Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega ochronie przed potrąceniami, w tym należności egzekwowanych, uregulowanej w art. 87 i nast. K.p. (art. 833 § 1 K.p.c.). W takim samym zakresie z ochrony korzystało wynagrodzenie ze zlecenia, o ile spełniało warunki wymienione w art. 833 § 2 K.p.c., tj. miało charakter świadczenia powtarzającego się, którego celem było zapewnienie utrzymania. Na mocy nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771 ze zm.), ta grupa świadczeń od 1 stycznia 2019 r. zyskała wyodrębnioną ochronę przed potrąceniami.

Przepisy art. 87 i art. 871 K.p. stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną (nowy § 21 w art. 833 K.p.c.).

Celem wymienionej regulacji jest wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych na gruncie dotychczasowego art. 833 § 2 K.p.c. Zwłaszcza, że: "(...) osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, choć stanowią niemały odsetek zatrudnionych, z punktu widzenia uprawnień pracowniczych i tak są w znacznie gorszej sytuacji niż osoby zatrudnione na umowę o pracę. Tym samym w zakresie zapewnienia im minimum egzystencji i ochrony przed egzekucją należało w sposób jednoznaczny zrównać je z osobami mającymi status pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy (...)" (z uzasadnienia do projektu ustawy o komornikach sądowych, dostępnego na stronie internetowej www.sejm.gov.pl).

Przy dokonywaniu potrąceń na poczet egzekucji należności alimentacyjnych stosuje się jedno ograniczenie w postaci dopuszczalnej kwoty potrącenia - nie więcej niż 3/5 wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania.

Natomiast przy potrącaniu należności niealimentacyjnych stosuje się:

 • maksymalną kwotę potrącenia (1/2 wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania) oraz
   
 • kwotę wolną od potrąceń (równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy - w 2019 r. 2.250 zł miesięcznie - po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania).

Pomimo iż zleceniobiorcy objęci są odrębną stawką wynagrodzenia minimalnego (od 1 stycznia 2019 r. wynosi ona 14,70 zł/godz.), stosuje się do nich w całości przepisy dotyczące "pracowniczej" kwoty wolnej. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Sprawiedliwości, dodając, że dotyczy to też ograniczenia kwoty wolnej do liczby przepracowanych godzin. Jak wyjaśnił resort sprawiedliwości w piśmie z dnia 27 sierpnia 2018 r., będącym odpowiedzią na pytanie naszego Wydawnictwa: "(...) wynagrodzenie zleceniobiorcy pod względem dokonywania potrąceń może być traktowane podobnie jak wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w zakresie granicy potrącenia oraz zastosowania kwoty wolnej od potrąceń, pod warunkiem, że uzyskiwane wynagrodzenie, które podlega egzekucji, stanowi jedyne źródło utrzymania dłużnika, a uzyskiwane świadczenie ma charakter powtarzający się. W sytuacji, gdy zleceniobiorca wykazał powyższe okoliczności, a w danym miesiącu przepracował 100 godzin, w drodze analogii należałoby przyjąć, iż kwoty wolne ulegają obniżeniu jak przy zatrudnieniu na część etatu - zgodnie z art. 871 § 2 K.p. (...)".

Rozpatrując zbieg tytułów potrąceń, należy pamiętać, że przepisy ustanawiają ich hierarchię, a ponadto w większości przypadków różnicują wysokość kwoty wolnej. Według niej należy też badać możliwości potrącenia, w tym zachowania kwoty wolnej w wysokości obowiązującej odpowiedni rodzaj należności.

Jeżeli chodzi o zbieg potrąceń, to w kwestii tej wypowiedziało się Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej w piśmie nadesłanym do naszego Wydawnictwa dnia 2 września 2014 r., w którym uznało, że: "(...) gdy zachodzi zbieg potrąceń należności alimentacyjnych oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych, to w pierwszej kolejności potrąca się należności alimentacyjne w granicach trzech piątych wynagrodzenia bez kwoty wolnej od potrąceń (w wysokości minimalnego wynagrodzenia). Dopiero po potrąceniu sumy na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych pracodawca może dokonać potrącenia sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż świadczenia alimentacyjne, także w granicach trzech piątych wynagrodzenia, lecz do kwoty minimalnego wynagrodzenia (kwoty wolnej od potrąceń). (...)".

Przykład

Wynagrodzenie zleceniobiorcy wykonującego długoterminową umowę, które stanowi jego jedyne źródło utrzymania (podlega ochronie z Kodeksu pracy), jest zajęte na poczet należności niealimentacyjnych na kwotę kilku tysięcy złotych. Z kontraktu wynika, iż w marcu 2019 r. zleceniobiorca wykonywał zlecenie przez 126 godzin, a w kwietniu br. będzie wykonywał przez 160 godzin.

Zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ponadto do jego wynagrodzenia z umowy zlecenia stosowane są 20% koszty uzyskania przychodu.

Przyjmując stanowisko resortu sprawiedliwości, kwota wolna wynosi:

a) w marcu br. 1.228,10 zł, według wyliczenia:
- wymiar czasu pracy: 126 godz. : 168 godz. (wymiar czasu pracy w marcu br. dla pełnego etatu) = 0,75 etatu,
- minimalna płaca: 2.250 zł x 0,75 etatu = 1.687,50 zł,
- kwota wolna: 1.687,50 zł - (231,35 zł + 131,05 zł + 97 zł) = 1.228,10 zł,
b) w kwietniu br. 1.555,45 zł, według wyliczenia:
- wymiar czasu pracy: 160 godz. : 168 godz. (wymiar czasu pracy w kwietniu br. dla pełnego etatu) = 0,95 etatu,
- minimalna płaca: 2.250 zł × 0,95 etatu = 2.137,50 zł,
- kwota wolna: 2.137,50 zł - (293,05 zł + 166 zł + 123 zł) = 1.555,45 zł.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.