vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy, w tym kierowców - Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019

Nadgodziny średniotygodniowe

Praca w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy wystąpi, jeśli pracownik wypracuje więcej niż przeciętnie 40 godzin na tydzień w skali okresu rozliczeniowego. Nadgodzinami średniotygodniowymi nie będzie jednak skutkować każde przekroczenie norm czasu pracy. Nie są nimi nadgodziny wynikające z przekroczenia dobowej normy czasu pracy lub przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy. Są to tzw. nadgodziny dobowe, które rozlicza się w pierwszej kolejności (art. 1511 § 2 K.p.) - wraz z wynagrodzeniem za miesiąc, w którym wystąpiły poza przypadkami, gdy są one rekompensowane czasem wolnym. Ustalenia, czy doszło do przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy, dokonuje się po zakończeniu okresu rozliczeniowego, gdyż dopiero wtedy można porównać liczbę godzin faktycznie przepracowanych przez pracownika, z obowiązującym w danym okresie rozliczeniowym wymiarem czasu pracy.

Metoda ustalania nadgodzin średniotygodniowych

W praktyce można spotkać się z dwiema metodami ustalania, czy doszło do przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. Mniej precyzyjna jest ta prezentowana wcześniej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zakładała ona, że po odjęciu od liczby faktycznie przepracowanych godzin sumy stwierdzonych nadgodzin dobowych, pracodawca powinien odjąć iloczyn 8 godzin i liczby dni wystających poza pełne tygodnie okresu rozliczeniowego, a następnie pozostały wynik podzielić przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym. Jeśli działanie to da wynik wyższy niż 40, to wówczas dochodzi do przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. Liczba nadgodzin średniotygodniowych, to zdaniem MPiPS, iloczyn liczby tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym i liczby godzin, o którą przekroczono powyższe 40 godzin. Wadą tego rozwiązania jest to, że nie uwzględnia ono wpływu świąt przypadających w innym dniu niż niedziela na wymiar czasu pracy, który zgodnie z art. 130 § 2 K.p., ulega obniżeniu o 8 godzin za każdy taki dzień.

Z uwagi na to metodą, która się upowszechniła jest ta przedstawiona przez Państwową Inspekcję Pracy. Wymaga ona w pierwszym etapie odjęcia od faktycznego czasu pracy w okresie rozliczeniowym nominalnego czasu pracy (wymiaru czasu pracy obliczonego dla okresu rozliczeniowego zgodnie z art. 130 K.p.), a następnie sumy stwierdzonych na bieżąco nadgodzin dobowych. Uzyskany wynik to liczba nadgodzin średniotygodniowych z okresu rozliczeniowego.

Przykład

Pracownik zatrudniony w miesięcznym okresie rozliczeniowym pracuje od poniedziałku do piątku. W maju 2019 r. przepracuje 196 godzin, w tym 6 nadgodzin dobowych, przy wymiarze czasu pracy obejmującym 168 godzin.

Ustalając, czy doszło do przekroczenia normy średniotygodniowej według metody prezentowanej przez MPiPS, należy dokonać następujących wyliczeń:

 • 196 godz. - 6 godz. nadliczbowych dobowych = 190 godz.,
   
 • 190 godz. - 24 godz. (tj. 29, 30 i 31 maja jako dni wystające poza pełne tygodnie pomnożone przez 8 godz.) = 166 godz.,
   
 • 166 godz. : 4 tyg. = 41,5 godz. (liczba godzin pracy przypadających średnio na jeden tydzień),
   
 • 4 tyg. x 1,5 godz. = 6 nadgodz. średniotygodniowych.

Ustalając, czy nastąpiło przekroczenie normy średniotygodniowej według metody prezentowanej przez PIP, należy wykonać następujące wyliczenia:

 • 196 godz. - 168 godz. (wymiar czasu pracy w maju) = 28 nadgodz.,
   
 • 28 nadgodz. - 6 nadgodz. dobowych = 22 nadgodz. średniotygodniowe.

Zgodnie z powyżej przedstawioną metodą, pracownik otrzyma 100% dodatki za 22 nadgodzin, a nie za 6 nadgodzin jak wychodzi z zastosowania metody prezentowanej przez MPiPS, która nie uwzględnia dwóch dni świątecznych 1 i 3 maja, co przekłada się na mniejszą liczbę stwierdzonych nadgodzin średniotygodniowych.

Obliczanie dodatku za nadgodziny średniotygodniowe

Dopiero po zamknięciu okresu rozliczeniowego można rozstrzygnąć, czy doszło do przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy. Dlatego 100% dodatek do wynagrodzenia jest wypłacany wraz z wynagrodzeniem za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego, a nie tak jak w przypadku dodatku należnego za nadgodziny dobowe po każdym miesiącu, w którym one wystąpiły, chyba że jest on jednocześnie pełnym okresem rozliczeniowym. Zasada ta odnosi się wyłącznie do dodatków za nadgodziny średniotygodniowe, a nie do normalnego wynagrodzenia za pracę powyżej obowiązujących pracownika norm czasu pracy. Normalne wynagrodzenie za faktycznie przepracowane godziny - w tym potencjalne przekroczenia średniotygodniowe - powinno być wypłacane co miesiąc.

W przypadku pracowników wynagradzanych stałą stawką miesięczną, dodatki za nadgodziny ustala się dzieląc takie wynagrodzenie przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Tak stanowi § 4a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 927), dalej rozporządzenia o wynagrodzeniu. W przypadku stosowania dłuższych niż miesięczne okresów rozliczeniowych, ustalając wysokość dodatku za nadgodziny średniotygodniowe dla pracownika wynagradzanego miesięczną stawką wynagrodzenia, należy podzielić tę stawkę przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w ostatnim miesiącu okresu rozliczeniowego. Takie stanowisko w tej sprawie zajęło zarówno Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (por. stanowisko z 20 sierpnia 2008 r. w sprawie obliczania dodatku z tytułu pracy w nadgodzinach, znak DPR-III-079-475/ZN/08), jak i Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy (por. stanowisko z 26 sierpnia 2008 r. w sprawie obliczania dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, znak GPP-306-4560-646/08/PE).

Przykład

Pracownik zatrudniony w 3-miesięcznych okresach rozliczeniowych wypracował w miesiącach styczeń-marzec br. 16 nadgodzin średniotygodniowych. Jest on wynagradzany stałą stawką miesięczną w kwocie 3.000 zł.

Wysokość dodatku za nadgodziny średniotygodniowe powinna zostać ustalona w następujący sposób: 3.000 zł : 168 godz. = 17,86 zł (168 godz. to wymiar czasu pracy w marcu 2019 r.). W efekcie tytułem dodatków za 16 nadgodzin średniotygodniowych pracownik powinien otrzymać wraz z pensją za marzec 285,76 zł, tj. 16 godz. x 17,86 zł = 285,76 zł.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Czas-Pracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.