vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS oraz wnioski o świadczenie postojowe dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl »POMOC DLA PRACODAWCY W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ (zobacz więcej)
Zamknij
A A A

Roczny limit w składkach emerytalno-rentowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019

Błędne oświadczenie pracownika o przekroczeniu rocznego limitu

Odpowiedzialność za błędne oświadczenie

Gdy pracownik ma kilku płatników, wtedy to on ma obowiązek kontrolować wysokość rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych i w razie potrzeby powiadomić każdego z nich o zaprzestaniu naliczania za niego tych składek. Składając płatnikom takie zawiadomienie pracownik powinien dokonać dokładnych obliczeń, uważając przy tym, aby nie popełnić w nich błędu. Jeżeli bowiem przekaże płatnikom (lub jednemu z nich) błędne informacje, przez co na ich kontach w ZUS powstanie zadłużenie, to właśnie on będzie zobowiązany do jego uregulowania (art. 19 ust. 6 ustawy systemowej). Co istotne, obowiązek ten obejmie całość powstałego zadłużenia, w tym pełne składki emerytalno-rentowe. Ubezpieczony będzie więc wtedy musiał uregulować powstałe - z jego winy - zadłużenie zarówno w tej części składek emerytalno-rentowych, która powinna zostać sfinansowana z jego środków, jak i tę część, która zgodnie z obowiązującymi zasadami finansowania składek powinna być sfinansowana ze środków płatnika. Zgodnie bowiem z § 10 rozporządzenia składkowego, w przypadku gdy ubezpieczony składając płatnikom oświadczenie o przekroczeniu wysokości rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych, poda w nim informacje niezgodne ze stanem faktycznym, w wyniku czego powstanie zadłużenie z tytułu składek emerytalno-rentowych, jest on zobowiązany do spłacenia całości tego zadłużenia. Ponadto ubezpieczony zostanie obciążony powstałymi z tego tytułu ewentualnymi odsetkami za zwłokę.

W praktyce spłata zadłużenia odbywa się w ten sposób, że "fizycznie" zapłaty należnych składek (wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę) będzie musiał dokonać płatnik składek. To on jest bowiem dla ZUS stroną podczas rozliczania składek za ubezpieczonego. Płatnik ma z kolei prawo zwrócić się do ubezpieczonego z roszczeniem o ich opłacenie. W sytuacji niewywiązania się z obowiązku uregulowania należności przez ubezpieczonego, ZUS ma prawo wydać ubezpieczonemu decyzję, w której zobowiąże go do spłaty należności. Po jej uprawomocnieniu, należności te będą zatem mogły być egzekwowane bezpośrednio od ubezpieczonego, a następnie zaksięgowane na koncie płatnika składek.

Jeżeli ubezpieczony nie jest pewny czy dokonał poprawnych wyliczeń, bezpieczniej jest, aby wstrzymał się ze składaniem płatnikom oświadczenia o przekroczeniu. W przypadku gdy nie złoży takiego oświadczenia albo złoży je z opóźnieniem, nie grożą mu z tego tytułu żadne konsekwencje. Ani ustawa systemowa, ani też rozporządzenie składkowe nie przewidują w takiej sytuacji żadnych kar w stosunku do ubezpieczonego.

Jeśli więc płatnicy - nie posiadając na czas odpowiedniego/prawidłowego oświadczenia od ubezpieczonego - opłacą za niego składki emerytalno-rentowe od wyższej podstawy niż wysokość jej rocznego limitu, po przekazaniu przez nich do ZUS korekty dokumentów rozliczeniowych ubezpieczony odzyska od nich nadpłatę składek.

Korekta rozliczeń

Jeżeli w wyniku pomyłki ubezpieczonego płatnik naliczy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od niższej podstawy, powinien wtedy w pierwszej kolejności przekazać do ZUS komplet dokumentów rozliczeniowych, składający się z:

 • raportu ZUS RCA - w którym należy prawidłowo rozliczyć składki za ubezpieczonego oraz skorygować podstawę wymiaru składki zdrowotnej (jak i samą składkę), bowiem w poprzednim raporcie została ona pomniejszona o potrącone ze środków ubezpieczonego zaniżone składki emerytalno-rentowe lub w ogóle nie została o nie pomniejszona, jeśli płatnik wykazał je w wysokości 0 zł,
   
 • deklaracji ZUS DRA - w której płatnik wykaże pełne rozliczenie składek (oraz wypłaconych ewentualnych świadczeń) - wszystkim ubezpieczonym.

Na przekazanie do ZUS dokumentów rozliczeniowych korygujących płatnik ma 7 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości.

W wyniku sporządzenia korekty rozliczeń na koncie pracodawcy w ZUS powstanie:

 • niedopłata składek emerytalno-rentowych - którą pracodawca może pobrać z bieżącego wynagrodzenia, pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody pracownika (odliczy je przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy od przychodu uzyskanego przez ubezpieczonego w danym miesiącu),
   
 • nadpłata składki zdrowotnej, którą powinien zwrócić pracownikowi.
Przykład

We wrześniu 2019 r. pracownik (powyżej 26 lat) złożył pracodawcy oświadczenie, że jego podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych w tym miesiącu przekroczy roczny limit. Składki emerytalno-rentowe za wrzesień 2019 r. pracodawca opłacił więc za pracownika od obniżonej podstawy. Okazało się jednak, że za wrzesień 2019 r. pracodawca powinien był naliczyć te składki od pełnej podstawy. W listopadzie br. pracodawca sporządził korektę dokumentów rozliczeniowych za wrzesień 2019 r., w których naliczył za pracownika składki od prawidłowych podstaw wymiaru. Powstałą z tego tytułu niedopłatę składek emerytalno-rentowych (finansowanych zarówno przez ubezpieczonego, jak i płatnika) w kwocie 556,30 zł pracodawca - za zgodą pracownika - pobierze w listopadzie 2019 r. z wynagrodzenia pracownika, które w tym miesiącu wyniesie 6.700 zł (brutto). Do wynagrodzenia pracownika stosuje się podstawowe koszty uzyskania przychodów, tj. 250 zł, a pracodawca jest uprawniony do pomniejszania zaliczki o kwotę 43,76 zł. Od wynagrodzenia wypłaconego na koniec listopada br. pracodawca dokona następujących wyliczeń:

Niedopłata składek emerytalno-rentowych 556,30 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 6.700 zł
Łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika (6.700 zł × 13,71%) 918,57 zł
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (6.700 zł - 918,57 zł) 5.781,43 zł
Składka zdrowotna:
   - 9% podstawy wymiaru  520,33 zł
   - 7,75% podstawy wymiaru 448,06 zł
Podstawa opodatkowania po zaokrągleniu (6.700 zł - 250 zł - 556,30 zł - 918,57 zł) 4.975 zł
Zaliczka na podatek dochodowy (4.975 zł × 17%) - 43,76 zł 801,99 zł
Zaliczka do przekazania do urzędu skarbowego (801,99 zł - 448,06 zł) 354 zł
Kwota do wypłaty pracownikowi (6.700 zł - 556,30 zł - 918,57 zł - 520,33 zł - 354 zł) 4.350,80 zł

Kwotę zwróconej nadpłaconej składki zdrowotnej podlegającej doliczeniu do podatku pracownik powinien rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 

Terminarz

marzec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.