vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Urlopy wypoczynkowe w 2020 r. - Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 (507) z dnia 1.05.2020

Placówki feryjne

Nauczyciele zatrudnieni w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, mają prawo do urlopu w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania (art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela). Nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej nabywa prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów - w każdym następnym roku kalendarzowym (art. 65 Karty Nauczyciela).

Przykład

Nauczyciel został przyjęty do pracy od 1 września 2019 r. Umowę o pracę zawarto na dwa lata. W okręgu jego zatrudnienia ferie zimowe przypadały od 27 stycznia do 7 lutego 2020 r. Nauczyciel nabył prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie i skorzystał z niego w ich okresie.


Uwaga! Niezależnie od rodzaju placówki, dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Zatem ww. osoby mogą wykorzystywać urlop w ciągu całego roku, nawet jeśli pracują w placówkach feryjnych. W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż dzięki temu możliwa jest lepsza organizacja szkoły.

Uprawnienie do urlopu w pełnym wymiarze nabywa nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym.

Ważne: Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć (art. 64 ust. 5 Karty Nauczyciela).

Karta Nauczyciela nie wskazuje sposobu ustalenia proporcjonalnego urlopu. W praktyce stosuje się przez analogię art. 66 ust. 2 Karty Nauczyciela ograniczający do 8 tygodni wymiar ekwiwalentu za niewykorzystany przez nauczyciela urlop. Z uchwały Sądu Najwyższego z 10 maja 2006 r. (sygn. akt III PZP 3/06, Biul.SN 2006/5/28) wynika, że: "Nauczyciel ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, także wtedy, gdy w zatrudniającej go szkole są przewidziane ferie (...).". W tej sytuacji za każdy miesiąc pracy nauczycielowi, który pracował krócej niż 10 miesięcy przysługuje 5,6 dnia urlopu, zgodnie z wyliczeniem: (8 tyg. x 7 dni) : 10 m-cy = 5,6 dnia.

Przykład

Nauczyciel był zatrudniony w szkole na zastępstwo od 1 stycznia do 30 kwietnia 2020 r. Za ten okres nabył prawo do 23 dni urlopu (4 m-ce pracy x 5,6 dnia urlopu = 22,4 dnia, po zaokrągleniu 23 dni). Ponieważ tylko część urlopu wykorzystał w naturze (w okresie ferii zimowych), za różnicę szkoła wypłaciła mu ekwiwalent.


Na wymiar urlopu oraz czas korzystania z urlopu przez nauczyciela ma wpływ organizacja roku szkolnego. Z kolei organizację roku szkolnego określają przepisy powołanego wcześniej rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, które na mocy art. 363 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w formach sprzed reformy oświaty. Wynika z nich, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą (z wyjątkiem klas/semestrów programowo najwyższych) w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca danego roku. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub w sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. W myśl przepisu § 3 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, w szkołach:

 • ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego, przy czym szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia tych ferii na obszarze poszczególnych województw ogłasza minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe
   ,
 • ferie letnie (wakacje) rozpoczynają się w dniu następującym po dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia.

Przepisy o organizacji roku szkolnego przewidują ponadto dwie przerwy świąteczne w roku, związane ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Wspomniane przerwy nie są jednak okresami urlopu nauczycieli, a jedynie dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w szkołach.

Uwaga! Do urlopów nauczycieli placówek feryjnych generalnie nie stosuje się przepisów prawa urlopowego zawartych w Kodeksie pracy (z wyjątkiem przepisów o zaokrąglaniu nieprzepracowanych w całości miesięcy i wynikających z wyliczeń dni urlopu - art. 1552a i 1553 K.p.). Oznacza to, że:

 • wymiar urlopu jest niezależny od wymiaru etatu danego nauczyciela,
   
 • nauczycielom nie przysługuje urlop na żądanie,
   
 • wszyscy nauczyciele danej szkoły wykorzystują urlop w tym samym terminie, a nie w terminie określonym planem urlopów bądź uzgodnionym z pracodawcą.
Przykład

W szkole są zatrudnieni nauczyciele na cały i część etatu w ramach umów na czas nieokreślony. Wszyscy wymienieni mają prawo do urlopów na tych samych zasadach - w obowiązującym wymiarze godzin przez okres ferii zimowych i letnich.


Dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela do wykonywania w czasie ferii (czyli w okresie korzystania z urlopu) następujących czynności:

 • przeprowadzania egzaminów,
   
 • związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego,
   
 • opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

Wymienione obowiązki nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni w ciągu całego roku szkolnego.

W ramach omówionego wymiaru urlopu wypoczynkowego, nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego (art. 64 ust. 1 i 4 Karty Nauczyciela).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.