vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Dodatkowe świadczenia z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020

Pojęcie, tryb ustalania niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz należne świadczenia

W przypadku naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych orzekana jest niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Ustalanie niezdolności

Tryb ustalania niezdolności do samodzielnej egzystencji jest analogiczny jak orzekanie o niezdolności do pracy. Postępowanie w tej sprawie przed organem rentowym ma więc dwuinstancyjny charakter.

Oceny niezdolności do pracy, jej stopnia oraz m.in. trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do samodzielnej egzystencji dokonuje w formie orzeczenia lekarz orzecznik ZUS działając w ramach I instancji.

Od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS. Sprzeciw wnosi się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej organu właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Komisja lekarska nie rozpatruje sprzeciwu wniesionego po terminie. Przy czym w uzasadnionych przypadkach ZUS, na wniosek osoby zainteresowanej, może przywrócić termin na wniesienie sprzeciwu.

Jeśli chodzi o możliwość zaskarżenia orzeczenia lekarza orzecznika, to sprzeciw nie jest jedyną formą. Niewątpliwie jest on przewidziany przez ustawodawcę dla osoby zainteresowanej. Prezes ZUS, w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika, może bowiem zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia i przekazać sprawę do rozpatrzenia komisji lekarskiej. O zgłoszeniu zarzutu wadliwości orzeczenia jednostka organizacyjna ZUS niezwłocznie zawiadamia osobę zainteresowaną.

Komisja lekarska, rozpatrując sprzeciw lub zarzut wadliwości od wydanego orzeczenia przez lekarza orzecznika w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji, dokonuje oceny oraz ustalenia spornych okoliczności. Komisja podobnie jak lekarz dokonuje rozstrzygnięcia w formie orzeczenia.

Orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub co do którego nie zgłoszono zarzutu wadliwości, albo orzeczenie komisji lekarskiej stanowi dla organu rentowego podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczeń, do których prawo jest uzależnione od stwierdzenia niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Kwestie te reguluje art. 14 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną.

Niezdolność a niepełnosprawność

Orzeczenia wydane według wskazanych zasad, w zakresie uznania całkowitej niezdolności do pracy i/albo niezdolności do samodzielnej egzystencji traktowane są na równi z orzeczeniami o znacznym stopniu niepełnosprawności (patrz ramka), co może mieć znaczenie dla osób ubiegających się o świadczenia należne m.in. w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych.

Należności z ZUS

Osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji przysługują konkretne świadczenia, do których prawo rozpatrywane jest, co do zasady, na wniosek.

Jednym ze świadczeń wypłacanych przez ZUS związanych z niezdolnością do samodzielnej egzystencji jest dodatek pielęgnacyjny. Przysługuje on osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia. Przy czym ustawodawca zastrzegł, że osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

Kwotę dodatku podwyższa się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym przeprowadzana jest waloryzacja.


Od 1 marca 2020 r. dodatek pielęgnacyjny wynosi 229,91 zł miesięcznie.


Dodatek pielęgnacyjny przysługuje obok świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych z FUS. Oprócz tego dodatku ustawodawca przewidział dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji, który od 1 marca 2020 r. wynosi 344,87 zł i podobnie jak omawiany wcześniej dodatek podwyższany jest wskaźnikiem waloryzacji.

Następnym bardzo ważnym świadczeniem wprowadzonym z dniem 1 października 2019 r. jest świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Przysługuje ono osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o:

 • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, 
   
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji, 
   
 • całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, 
   
 • całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom uprawnionym, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem:

 • renty rodzinnej przyznanej w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej, 
   
 • zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów,

przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1.700 zł miesięcznie.

Osobie uprawnionej świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, przy czym łączna kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń podlegających uwzględnieniu do kryterium dochodowego nie może przekroczyć 1.700 zł miesięcznie.

Ustalenie prawa do wymienionych świadczeń z reguły odbywa się na wniosek m.in. osoby uprawnionej.

Podstawowe rodzaje świadczeń związanych z niezdolnością do samodzielnej egzystencji
Rodzaj należności Obowiązująca kwota świadczenia Podstawa prawna
Dodatek pielęgnacyjny 229,91 zł miesięcznie art. 75 ustawy emerytalnej
Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji 344,87 zł miesięcznie art. 12 ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
(Dz. U. z 2020 r. poz. 203)
Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej 
egzystencji
nie więcej niż 500 zł miesięcznie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1622 ze zm.)
Zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł miesięcznie art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111)
Specjalny zasiłek opiekuńczy 620 zł miesięcznie art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych
Świadczenie pielęgnacyjne 1.830 zł miesięcznie art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych

Niezdolność do samodzielnej egzystencji jako znaczny stopień niepełnosprawności

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o:

- całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy emerytalnej, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 tej ustawy, traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy emerytalnej, jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Stanowi o tym art. 5 pkt 1-1a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

PIT 2022 - Korzystaj bezpłatnie - https://www.gofin.pl/pit/

Terminarz

maj 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.