vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO - Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020

Adres zamieszkania oraz numer PESEL w skierowaniu na badania wstępne

Zakres i tryb przeprowadzania badań lekarskich został zawarty w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067), dalej rozporządzeniu. Zgodnie z treścią § 4 tego aktu prawnego, badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, które zawiera:

 • określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane (wstępne, okresowe czy kontrolne), 
   
 • w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy - określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona (pracodawca może podać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu), 
   
 • w przypadku pracowników - określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony, 
   
 • opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

W rozporządzeniu zamieszczono także wzór skierowania na badanie. Formularz ten jest standardowy dla wszystkich rodzajów badań profilaktycznych (oznacza się właściwe) i wymaga podania oprócz imienia i nazwiska, także adresu zamieszkania oraz numeru PESEL. Wobec tego, iż w katalogu danych, zamieszczonym w art. 221 § 1 K.p., tj. tych, które pracodawca może żądać w trakcie rekrutacji (zanim dojdzie do zatrudnienia kandydata) nie wymienia się wspomnianych danych, uzasadnione są wątpliwości, czy pozycje te należy wypełniać także w skierowaniu na badania wstępne kandydata na pracownika. Na zapytanie naszego Wydawnictwa, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 24 września 2019 r. odpowiedziało twierdząco. Organ wyjaśnił, że: "(...) Zgodnie z art. 221 § 1 Kodeksu pracy od osoby ubiegającej się o zatrudnienie pracodawca może żądać wyłącznie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;

4) wykształcenie;

5) kwalifikacje zawodowe;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Jednakże pracodawca, na podstawie art. 221 § 4 K.p. ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania innych, niż wyżej wymienione, danych osobowych, w przypadku gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Minimalny zakres danych, jakie powinna zawierać dokumentacja medyczna w odniesieniu do oznaczenia pacjenta, został określony w art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127) i ma on pozwalać na ustalenie tożsamości pacjenta. Z tego powodu wzór skierowania na badania lekarskie, w tym badania wstępne, uwzględnia również numer PESEL i miejsce zamieszkania osoby kierowanej na badania lekarskie.

Istotą wstępnych badań lekarskich, tak jak i badań okresowych czy kontrolnych, jest orzeczenie lekarskie, co do braku przeciwwskazań lub zdolności do wykonywania przez osobę skierowaną na badania lekarskie, pracy na określonym stanowisku oraz w warunkach opisanych w skierowaniu wydanym przez pracodawcę danej osobie. Jednostka medycyny pracy ma obowiązek weryfikacji tożsamości osoby objętej skierowaniem wydanym przez pracodawcę, tak aby upoważniony pracownik tej jednostki miał możliwość potwierdzenia faktu, że ma do czynienia z osobą objętą skierowaniem pracodawcy w zestawieniu z jej dokumentem tożsamości.

W świetle powyższego wskazać należy, że wydawane przez pracodawcę skierowanie na badania lekarskie służy spełnieniu obowiązku przeprowadzenia badań lekarskich wynikających z art. 229 K.p., w tym również w odniesieniu do osób przyjmowanych do pracy. Ponadto nie bez znaczenia dla powyższej analizy wydaje się pozostawać fakt, że wydane przez pracodawcę skierowanie na badania lekarskie stanowi element dokumentacji medycznej prowadzonej przez jednostkę medycyny pracy. Należy bowiem zauważyć, że orzeczenie lekarskie nie jest dokumentem samoistnym, gdyż zgodnie z art. 229 § 4 K.p. odnosi się do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy udokumentowanych w wydanym przez pracodawcę skierowaniu na badania lekarskie. Powyższe potwierdza również regulacja zawarta w art. 229 § 13 K.p., która uprawnia pracodawcę do żądania od osoby przyjmowanej do pracy nie tylko orzeczenia lekarskiego, ale i skierowania na badania będącego podstawą wydania tego orzeczenia. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że zakres danych osobowych objęty skierowaniem na badania lekarskie nie stanowi naruszenia art. 221 § 1 K.p., gdyż dane te służą przeprowadzeniu weryfikacji tożsamości osoby przyjmowanej do pracy objętej skierowaniem pracodawcy i zgłaszającej się na badania lekarskie w celu realizacji ustawowo określonego celu.".

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.