vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Umowa o pracę czy cywilnoprawna? Praktyczne wskazówki - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020

Składanie korespondencji w ramach umowy o dzieło

Prowadzę firmę windykacyjną. Zatrudniam w ramach umowy zlecenia osobę przygotowującą merytorycznie korespondencję do dłużników. W miesiącu wysyłamy od kliku do kilkunastu tysięcy listów. Chcę z tą samą osobą nawiązać współpracę, w ramach której będzie przez kilka dni w miesiącu składać pisma do kopert i je adresować. Zamierzam co miesiąc zawierać nową umowę o dzieło w tym przedmiocie. Czy jako pracodawcy grożą mi z tego tytułu jakieś konsekwencje? Jak przekwalifikowanie umowy o dzieło w umowę o pracę lub o świadczenie usług przełoży się na podleganie ubezpieczeniom w ZUS osoby, o której mowa?

Sytuacja przedstawiona przez Czytelnika rodzi wiele pytań co do poprawności konstrukcji zawartych umów. Niezależnie bowiem od wątpliwości związanych z możliwością uznania stosunku prawnego pomiędzy stronami za umowę o pracę, problematyczna jest także możliwość zawarcia umowy o dzieło.

Umowa o dzieło jest umową rezultatu, która uregulowana jest w przepisach Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 627 K.c. przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Celem umowy o dzieło jest osiągnięcie przez strony konkretnego rezultatu, a nie wykonywanie określonych czynności.

Zatem jeżeli w ramach umowy o dzieło wykonawca jedynie składa pisma do kopert i je adresuje, to (jeśli umowa taka nie ma charakteru umowy o pracę), w rzeczywistości strony wiąże umowa o świadczenie usług. Przedmiotem umowy jest bowiem wykonywanie konkretnych czynności.

Należy pamiętać, iż zgodnie z zasadami wykładni umów, w tym z treścią art. 65 § 2 K.c., w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Tak więc w przypadku kontroli ze strony ZUS umowa o dzieło może zostać zakwalifikowana jako umowa o świadczenie usług lub o pracę (w zależności od okoliczności wykonywania pracy), co wywoła konsekwencje także w sferze składkowej.

Analizując przedstawioną sytuację w świetle prawa pracy należy zasygnalizować, że w omawianej sprawie zachodzą wątpliwości nie tylko co do tego, czy prace związane ze składaniem korespondencji mogą być wykonywane w ramach umowy o dzieło, ale także czy stron nie łączy w rzeczywistości stosunek pracy. Rozstrzygnięcie będzie zależeć od sposobu wykonywania pracy, a w szczególności od tego, czy praca ta będzie wykonywana w warunkach podporządkowania pracowniczego.

Jak stanowi art. 22 § 1 Kodeksu pracy wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę i za wynagrodzeniem, jest pracą w ramach stosunku pracy. Co więcej, zgodnie z art. 22 § 11 K.p. zatrudnienie w takich warunkach jest stosunkiem pracy bez względu na nazwę łączącej strony umowy. Zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy wskazanych w wyżej przytoczonym art. 22 §1 K.p., jest niedopuszczalne. Zawarcie umowy cywilnoprawnej w takiej sytuacji podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł na podstawie art. 281 pkt 1 K.p.

Jeżeli więc składanie i adresowanie korespondencji będzie odbywało się w określonym przez zatrudniającego przedziale czasowym i zgodnie z ustalonym grafikiem oraz w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, to już z tych względów zachodzi prawdopodobieństwo uznania umów o dzieło za umowę o pracę. Jeśli do tego praca świadczona będzie w warunkach podporządkowania służbowego (co jest najważniejszym wyznacznikiem stosunku pracy), to prawdopodobieństwo to jeszcze wzrasta.

W razie ustalenia stosunku pracy zatrudniający może być zobowiązany do zwrotu (wyrównania) pracownikowi wszystkich świadczeń, które powinien zapewnić w związku z zatrudnieniem pracowniczym.

Jeżeli w rozpatrywanej sprawie ustalone zostanie, że zawierane umowy o dzieło w rezultacie były umowami o pracę, to osoba, o której mowa, z racji jej wykonywania podlegać będzie obligatoryjnie ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS.

Co więcej, ubezpieczeniom tym w taki sposób będzie ona również podlegać z tytułu wykonywanej umowy zlecenia. W sytuacji bowiem, gdy zleceniobiorca ma zawartą umowę zlecenia m.in. z własnym pracodawcą, to ubezpieczeniom w ZUS ze zlecenia podlega w sposób i na zasadach przewidzianych dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Ustawodawca dla celów ZUS rozszerzył bowiem definicję pracownika, co wynika z art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z jego brzmieniem za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Oznacza to, że Czytelnik po przekwalifikowaniu umowy o dzieło na umowę o pracę powinien sporządzić za osobę, o której mowa, odpowiednie dokumenty ubezpieczeniowe do ZUS. Ponadto zobowiązany jest uregulować za nią zaległe składki wraz z należnymi z tego tytułu odsetkami za zwłokę. Do tej pory opłacał je wyłącznie z umowy zlecenia na zasadach właściwych dla zleceniobiorców.

Inaczej będzie, gdy okoliczności sprawy wskażą, że umowa o dzieło była de facto umową o świadczenie usług. Wtedy z osobą, o której mowa, Czytelnik będzie miał zawarte jednocześnie dwie umowy cywilnoprawne - zlecenia i o świadczenie usług. Nie ma wątpliwości co do tego, że z każdej z nich obowiązkowe będzie dla zleceniobiorcy ubezpieczenie zdrowotne. Dla ustalenia natomiast obowiązku ubezpieczeń społecznych istotne znaczenie ma wysokość jego miesięcznego przychodu z tych umów. Od 1 stycznia 2016 r. zleceniobiorca, dla którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (tj. oskładkowany przychód) w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, spełniający warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi z innych tytułów (tu: z kilku umów cywilnoprawnych), podlega obligatoryjnie tym ubezpieczeniom również z tych innych tytułów.

Zasady tej nie stosuje się wtedy, gdy łączna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z umowy zlecenia lub z innych tytułów (innych umów) osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyoPrace.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.