vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Obowiązki płatnika składek po nabyciu uprawnień do wypłaty zasiłków - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1772) z dnia 4.01.2021

Ustalanie, kto jest płatnikiem świadczeń chorobowych

Z początkiem nowego roku kalendarzowego niektórzy płatnicy składek nabyli, a niektórzy utracili prawo do wypłaty świadczeń chorobowych swoim ubezpieczonym. Decydują o tym konkretne okoliczności, które określił ustawodawca.

Ustalanie płatnika na dany rok

Uprawnienia do wypłaty zasiłków ustala się na dany rok kalendarzowy według stanu ubezpieczonych na:

 • dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego lub
 • pierwszy miesiąc zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego, jeśli na dzień 30 listopada poprzedniego roku płatnik składek nie zgłaszał nikogo do tego ubezpieczenia.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych brane są pod uwagę poszczególne osoby zgłoszone przez płatnika składek do ubezpieczenia chorobowego. Nie ma przy tym znaczenia wymiar czasu pracy (w przypadku pracowników), jak również tytuł do ubezpieczenia chorobowego (umowa o pracę czy zlecenia). Ponadto zmiana w trakcie roku liczby ubezpieczonych nie odgrywa żadnej roli w aspekcie nabytych czy utraconych uprawnień płatnika składek na dany rok. Liczba ubezpieczonych, ale według stanu na dzień 30 listopada, będzie ponownie miała znaczenie dla ustalenia, kto z dniem 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego będzie płatnikiem świadczeń chorobowych dla ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego przez tego płatnika - on sam, czy ZUS (przykład).

Określając zasady postępowania w przypadku ustalania płatnika zasiłku ustawodawca zastrzegł, że ZUS kontynuuje po dniu 31 grudnia podjętą wcześniej wypłatę zasiłku, nawet jeżeli od dnia 1 stycznia płatnik składek jest zobowiązany do wypłaty zasiłków. Zmiana płatnika zasiłków następuje wówczas po:

 • co najmniej jednodniowej przerwie w niezdolności do pracy ubezpieczonego albo
 • gdy dojdzie do zmiany rodzaju należnego ubezpieczonemu świadczenia.

Jeżeli do wypłaty zasiłku obowiązany jest ZUS, płatnik składek przedkłada zaświadczenie zawierające zestawienie składników wynagrodzenia lub przychodu, stanowiących podstawę wymiaru zasiłku. Dane, jakie powinno zawierać zaświadczenie płatnika składek, określają przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków... (Dz. U. z 2017 r. poz. 87). W celu ułatwienia płatnikom składek nałożonego ustawowego obowiązku ZUS opracował odpowiednie wzory takich zaświadczeń (patrz tabela).

Dane, jakie powinno zawierać zaświadczenie płatnika składek
Status ubezpieczonego Dane i informacje, jakie powinno zawierać zaświadczenie płatnika składek Wzór formularza
Pracownik określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Z-3
Zleceniobiorca określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Z-3a

Kogo dokładnie należy uwzględnić, a kogo pominąć przy ustalaniu liczby ubezpieczonych wynika z komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej, dostępnego na stronie www.zus.pl. W liczbie ubezpieczonych uwzględnia się:

 • pracowników (w tym również uczniów) oraz
 • podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby:
  • wykonujące pracę nakładczą,
  • wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,
  • prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące.

Nie należy natomiast brać pod uwagę:

 • osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych,
 • duchownych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu.

Rozliczenie wypłaconego chorobowego

Płatnik składek zatrudniający pracowników musi pamiętać, że w razie niezdolności do pracy za pierwsze w roku kalendarzowym dni niezdolności do pracy przysługuje im wynagrodzenie chorobowe na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy. Świadczenie to finansowane jest ze środków własnych pracodawcy. Nieuprawniony do wypłaty zasiłków płatnik składek wypłaca zatem jedynie należne pracownikom wynagrodzenie chorobowe. Natomiast płatnik składek posiadający uprawnienia płatnika zasiłków wypłaca i finansuje wynagrodzenie chorobowe, jak również zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Wypłacone jednak swoim ubezpieczonym zasiłki może rozliczyć w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne. Wypłacone kwoty zasiłków pomniejszają kwotę składek na ubezpieczenia społeczne. Przy czym płatnik nie rozliczy zasiłku, którego wypłata została uznana przez ZUS za bezpodstawną.

Przykład

Pani Ilona prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której zatrudnia 16 pracowników (niektórych na pół etatu, niektórych w pełnym wymiarze godzin) i 5 osób na umowę zlecenia. Na dzień 30 listopada 2020 r. zgłosiła do ubezpieczenia chorobowego:

- wszystkich pracowników, tj. 16 ubezpieczonych,
- 4 zleceniobiorców, jeden ze zleceniobiorców nie wyraził bowiem chęci podlegania ubezpieczeniu chorobowemu,
- siebie jako prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, a więc osobę podlegającą ubezpieczeniu chorobowemu na zasadzie dobrowolności.

Łączna liczba ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego przez panią Ilonę na dzień 30 listopada 2020 r. wyniosła 21 ubezpieczonych. Z dniem 1 stycznia 2021 r. świadczenia chorobowe dla pracowników i zleceniobiorców, zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego przez panią Ilonę, będzie wypłacał płatnik składek, a więc pani Ilona, która nabyła uprawnienia do wypłaty świadczeń chorobowych, z zastrzeżeniem dotyczącym kontynuacji podjętej wcześniej wypłaty zasiłku przez ZUS.

Z dniem 1 grudnia 2020 r. jeden ze zleceniobiorców, który wcześniej wyrażał chęć podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, zmienił zdanie. Pani Ilona wyrejestrowała go z ubezpieczenia chorobowego z tym dniem. Liczba ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego zmalała zatem do 20. Nie miało to już znaczenia dla dokonanych wcześniejszych ustaleń.

Jeśli na dzień 30 listopada 2021 r. liczba ubezpieczonych zgłoszonych przez panią Ilonę nadal będzie wynosiła 20 albo zmaleje, wówczas prawo do zasiłków dla pracowników i zleceniobiorców począwszy od 1 stycznia 2022 r. będzie ustalał ZUS jako płatnik zasiłków.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.