vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Dokumentowanie prawa do świadczeń chorobowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021

Niezdolność do pracy i okoliczności z nią zrównane

Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu, w razie zaistnienia określonego ryzyka, po spełnieniu wymaganych warunków, może korzystać ze stosownego świadczenia. Okoliczności uzasadniające jego przyznanie muszą być jednak odpowiednio udokumentowane.

Świadczenia chorobowe

W koszyku świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, czyli z ubezpieczenia chorobowego, znajdują się m.in.: zasiłek chorobowy/macierzyński/opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne.

Te tzw. świadczenia chorobowe przyznawane są i/lub wypłacane przez płatnika zasiłku, tj. płatnika składek uprawnionego do wypłaty zasiłków lub ZUS. Kwestie związane z ustalaniem i dokumentowaniem prawa do nich regulują:

Zasiłek chorobowy

W dobie panującej epidemii obok niezdolności do pracy pojawiły się nowe sytuacje, po zaistnieniu których ubezpieczeni nie mogą świadczyć pracy. Niektóre z nich ustawodawca potraktował na równi z niezdolnością do pracy, rozszerzając tym samym katalog okoliczności uprawniających ubezpieczonych do świadczeń chorobowych.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Przy czym na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy przykładowo:

 • w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Mowa o tym w art. 6 ust. 1 oraz art. 6 ust. 2 pkt 1-1a ustawy zasiłkowej.

Ponadto według reguł zawartych w art. 92 § 1 pkt 1 oraz § 3 pkt 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) wynagrodzenie chorobowe:

 • przysługuje za czas niezdolności pracownika do pracy m.in. wskutek odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego.

Czasową niezdolność do pracy do celów ustalenia prawa do zasiłku chorobowego, a w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem do celów oceny prawa do wynagrodzenia chorobowego, jak również okres kwarantanny i/lub izolacji w warunkach domowych, trzeba odpowiednio udokumentować (patrz tabela).

Dokumentowanie okresu niezdolności do pracy i odosobnienia
Niezdolność do pracy Kwarantanna albo izolacja w warunkach domowych
Dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy, uprawniającą do zasiłku chorobowego, z powodu:

- choroby,
- pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,

są zaświadczenia lekarskie, o których mowa w art. 55 ust. 1art. 55a ust. 7 ustawy zasiłkowej, albo wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 tej ustawy.

Podstawą wypłaty osobie poddanej:

- kwarantannie albo
- izolacji w warunkach domowych, a więc gdy u danej osoby stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2,

za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych:

- wynagrodzenia, o którym mowa w przepisach K.p., lub
- świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach

jest informacja w systemie teleinformatycznym (Centrum e-Zdrowia) o objęciu tej osoby odpowiednio kwarantanną albo izolacją domową. Informacją tą dysponuje ZUS, a następnie udostępnia ją bezpłatnie płatnikowi składek na jego profilu informacyjnym. Przy czym, w przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji przez ZUS na profil informacyjny tego płatnika, osoba poddana kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo takiej izolacji, składa pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, określonego w odrębnych przepisach, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji domowej. Oświadczenie to można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i powinno ono zawierać określone dane.

Podstawa prawna
art. 53 ust. 1 ustawy zasiłkowej

§ 7 ust. 1-4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.)

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.