vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. pracodawcy przekazują pierwszą ratę odpisów na rachunek ZFŚS.
A A A

Nowe przepisy w zakresie zasiłków od 2022 roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1884) z dnia 31.01.2022

Istotne zmiany w zasiłkach obowiązujące od 2022 r.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy, za sprawą których nastąpiły istotne zmiany w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń chorobowych oraz ich wysokości.

Stało się tak za sprawą ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1621), zwanej ustawą zmieniającą, która nowelizuje m.in.:

W efekcie począwszy od 1 stycznia 2022 r. m.in.:

 • opóźnienie w opłacaniu składek przez przedsiębiorcę nie jest już przeszkodą w uzyskaniu zasiłku chorobowego, ale mogą nią być zaległości w składkach,
 • osoby hospitalizowane mogą liczyć na nieco wyższy niż do tej pory zasiłek chorobowy,
 • podstawa wymiaru zasiłku ustalana jest na nowo po krótszej niż do tej pory przerwie między świadczeniami,
 • przy ustalaniu okresu zasiłkowego nie ma już znaczenia czy niezdolność do pracy po przerwie spowodowana jest tą samą chorobą co przed przerwą,
 • skrócono, choć z pewnym zastrzeżeniem, okres należnego zasiłku chorobowego za okres po ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego,
 • zwiększyło się grono kobiet uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego mimo urodzenia dziecka po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Prawo do świadczeń

Począwszy od 1 stycznia 2022 r. dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, którym objęte są m.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą, nie ustanie już z powodu nieterminowego opłacenia składek. Przedsiębiorcy mogą zatem otrzymać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również w razie nieterminowego opłacenia składek, bez konieczności składania do ZUS wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie.

Przy czym osoby niezdolne do pracy w okresie, za który będą miały zaległości z tytułu składek w kwocie wyższej niż 1% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. - 30,10 zł), nabędą prawo do zasiłku dopiero po spłacie zadłużenia. Jeżeli nie uregulują zadłużenia w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia, prawo to przedawni się. Przeszkodą w wypłacie zasiłku od 1 stycznia 2022 r. nie jest jedynie zadłużenie wynoszące maksymalnie 1% minimalnego wynagrodzenia.

Okres należnego zasiłku

Okres zasiłkowy, określający łączny czas, przez który można pobierać zasiłek chorobowy, nadal, co do zasady, wynosi 182 dni, a w przypadku gdy niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - 270 dni. Przy czym do tego samego okresu zasiłkowego oprócz nieprzerwanych okresów niezdolności do pracy, począwszy od 1 stycznia 2022 r. wliczane są także wszystkie okresy poprzedniej niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekracza 60 dni, nawet jeżeli są spowodowane różnymi przyczynami. Trzeba przypomnieć, iż do tej pory w razie przerwy w niezdolności do pracy nieprzekraczającej 60 dni, do okresu zasiłkowego wliczało się poprzednią niezdolność do pracy, o ile była ona spowodowana tą samą chorobą co poprzednia.

Jedyny wyjątek przewidziano dla niezdolności do pracy występującej w trakcie ciąży, która mimo przerwy nie dłuższej niż 60 dni od poprzedniej niezdolności do pracy, nie jest wliczana do jednego okresu zasiłkowego niezdolności do pracy przypadającej przed tą przerwą.

Po ustaniu ubezpieczenia

Od 2022 r. zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia można pobierać z założenia jedynie przez okres nie dłuższy niż 91 dni, nawet jeśli nie zostanie wykorzystany pełny 182-dniowy okres zasiłkowy. Ograniczenie to nie ma jedynie zastosowania do osób:

 • chorych na gruźlicę,
 • niezdolnych do pracy w okresie ciąży i
 • niezdolnych do pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Zasiłek za okres hospitalizacji

Wysokość zasiłku chorobowego wynosi odpowiedni procent podstawy jego wymiaru, który jest zróżnicowany w zależności od okoliczności towarzyszących niezdolności do pracy lub jej przyczyny. Najniższe świadczenie, zgodnie z art. 11 ust. 1a ustawy zasiłkowej w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r., należne było, choć z pewnym wyjątkiem, określonym w art. 11 ust. 1b tej ustawy, za dni pobytu w szpitalu. Przywołane przepisy z dniem 1 stycznia 2022 r. zostały jednak uchylone.

W efekcie zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu od 1 stycznia 2022 r. przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku, a nie jak do tej pory, w wysokości 70% tej podstawy, chyba że niezdolność do pracy z powodu choroby lub niemożność wykonywania pracy traktowana na równi z tą niezdolnością:

 • przypada w okresie ciąży albo
 • powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów lub też
 • powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Wówczas bowiem miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy jego wymiaru.

Nowa podstawa

Do końca 2021 r. obowiązywała zasada, zgodnie z którą, aby obliczyć na nowo podstawę wymiaru zasiłku przerwa w pobieraniu zasiłków, niezależnie od ich rodzaju, musiała wynosić co najmniej 3 miesiące kalendarzowe.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. przerwa skutkująca koniecznością ustalenia nowej podstawy została skrócona do jednego miesiąca kalendarzowego.

W efekcie tej zmiany tylko brak przerwy albo przerwa między świadczeniami krótsza niż miesiąc kalendarzowy pozwoli na uwzględnienie starej podstawy wymiaru dla celów ustalenia wysokości kolejnego świadczenia.

Macierzyński po śmierci pracodawcy

Co do zasady, prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje kobiecie, która urodziła dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego albo urlopu wychowawczego, choć ustawodawca przewidział pewne odstępstwa od tej reguły. Otóż zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie chorobowe ustało w okresie ciąży w okolicznościach wskazanych w art. 30 ust. 1 ustawy zasiłkowej.

Do 31 grudnia 2021 r. obowiązywała zasada, zgodnie z którą w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, zasiłek macierzyński przysługiwał wyłącznie wówczas, gdy ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, albo z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. do grona uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego dołączyły kobiety, które urodziły dziecko po ustaniu ubezpieczenia, jeśli ubezpieczenie to ustało z powodu śmierci pracodawcy.

Co więcej, jeśli umowa o pracę wygasła z powodu śmierci pracodawcy, to do dnia porodu kobieta, której nie zapewniono innego zatrudnienia, może otrzymywać zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podczas gdy do tej pory na takie świadczenie mogły liczyć wyłącznie pracownice, z którymi rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Okres przejściowy

Przy czym ustawodawca jednocześnie zastrzegł (w art. 21 ustawy zmieniającej), iż zasiłki oraz świadczenie rehabilitacyjne, do których prawo powstało przed dniem 1 stycznia 2022 r., mają być wypłacane w wysokości, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy zasiłkowej, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2022 r., za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 

Terminarz

maj 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.