vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Nowe przepisy w zakresie zasiłków od 2022 roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1884) z dnia 31.01.2022

Nowe zasady dotyczące ustalania uprawnień do świadczeń chorobowych i ich wypłaty

Od 2022 r. obowiązują uproszczone zasady podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Jednocześnie uzależniono prawo do zasiłku od braku zaległości składkowych. Ponadto organ rentowy otrzymał więcej narzędzi do weryfikowania uprawnień.

Prawo do świadczeń

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, do których zaliczają się m.in.: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy i zasiłek macierzyński, zwane świadczeniami chorobowymi, przysługują osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Co więcej, po spełnieniu określonych warunków, można z nich korzystać nie tylko w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, ale także (w przypadku zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku macierzyńskiego) po ustaniu tytułu tego ubezpieczenia.

Objęcie ubezpieczeniem chorobowym, uprawniającym do świadczeń chorobowych, może nastąpić z mocy prawa (jak w przypadku pracowników) lub też można do niego przystąpić dobrowolnie (dotyczy to m.in. osób zatrudnionych na umowę zlecenia i prowadzących własną działalność pozarolniczą).

Tej drugiej grupie ubezpieczonych nieco trudniej jest jednak uzyskać prawo do zasiłku chorobowego, z uwagi na dłuższy okres wyczekiwania na to świadczenie. Ponadto w świetle dotychczas obowiązujących przepisów, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe m.in. osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych ustawało na skutek nieopłacenia w terminie należnych składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości, co uniemożliwiało korzystanie ze świadczeń chorobowych.

Począwszy od 1 stycznia 2022 r. osoba z zaległościami składkowymi nie jest już wyłączana z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W okresie od dnia przystąpienia do dnia wyrejestrowania z tego ubezpieczenia składki na to ubezpieczenie są należne i dochodzone przymusowo. Nie trzeba już zatem składać wniosków o przywrócenie terminu na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Jednak świadczenia chorobowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących, osób współpracujących z osobami fizycznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) oraz duchownych będących płatnikami składek na własne ubezpieczenia, nie przysługują w przypadku wystąpienia w dniu powstania prawa do danego świadczenia zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę, do czasu spłaty całości zadłużenia. Stanowi o tym art. 2a, dodany z dniem 1 stycznia 2022 r. do ustawy zasiłkowej, który jednocześnie zastrzega, iż prawo do świadczeń przedawni się, jeżeli wspomniane zadłużenie nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia.

Szersze uprawnienia ZUS

Z początkiem nowego roku organ rentowy uzyskał także dodatkowe uprawnienia, określone w ust. 2 dodanym do art. 61a ustawy zasiłkowej. Otóż w celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty może on pozyskiwać dane i informacje w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłat, odpowiednio od:

 • ubezpieczonych oraz
 • płatników składek,

którzy są zobowiązani bezpłatnie je udostępnić.

Dzięki wprowadzonej zmianie możliwe jest pozyskiwanie od płatnika składek i ubezpieczonego niezbędnych danych, dotyczących m.in.:

 • potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach składanych przez ubezpieczonych dla celów ustalenia prawa do zasiłku,
 • istnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty,
 • ustalenia okoliczności związanych z prawidłowością wykorzystywania zwolnień od pracy lub wykonywaniem pracy zarobkowej w czasie zwolnienia od pracy.

Termin wypłaty zasiłków

Nadal, tak jak dotychczas, świadczenia chorobowe są wypłacane przez:

 • płatników składek uprawnionych do wypłaty zasiłków - w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń lub dochodów,
 • ZUS - na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień.

Przy czym począwszy od 1 stycznia 2022 r. wypłata ta powinna nastąpić nie później niż w ciągu:

 • 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku lub
 • 60 dni od dnia spłaty całości zadłużenia z tytułu składek na kwotę przekraczającą 1% minimalnego wynagrodzenia.

Nienależne świadczenia

Warto dodać, iż choć większość zmian dotyczących świadczeń chorobowych obowiązuje od 1 stycznia 2022 r., to już z dniem 18 września 2021 r. doprecyzowano przepisy dotyczące możliwości dochodzenia nienależnie pobranych świadczeń, m.in. uznając:

 • za nienależnie pobrane, świadczenia z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, co do których stwierdzono, że w okresie ich pobierania świadczeniobiorca wykonywał w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystywał zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia,
 • zobowiązanie płatnika składek lub innego podmiotu do zwrotu nienależnych świadczeń wraz z odsetkami, za cały okres, za który zostały one wypłacone, jeżeli wypłacenie nienależnych świadczeń zostało spowodowane przekazaniem przez tego płatnika składek lub inny podmiot nieprawdziwych danych mających wpływ na prawo do świadczeń lub na ich wysokość.

Szczegółowo kwestie te regulują art. 84 ust. 1 i ust. 1a, ust. 2 pkt 3, ust. 4 i ust. 6 ustawy systemowej.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
PIT 2022 - Korzystaj bezpłatnie - https://www.gofin.pl/pit/
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.