vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Składki ZUS z tytułu zatrudnienia emerytów i rencistów - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1927) z dnia 30.06.2022

Zawarcie ze zleceniobiorcą-emerytem umowy o pracę

Jeżeli osoba, która wykonuje umowę zlecenia, zawrze ze zleceniodawcą dodatkowo umowę o pracę, wtedy dla celów ubezpieczeniowych w ZUS jest ona traktowana jak pracownik. W takim przypadku przychód uzyskany z umowy zlecenia traktuje się jak przychód ze stosunku pracy. Sumuje się go z przychodem uzyskanym z etatu i wykazuje jako łączną podstawę wymiaru składek, w jednym bloku raportu ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczeń 01 10 X X. Przedstawiona zasada dotyczy również osoby przebywającej na emeryturze z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego (65 lat w przypadku mężczyzn lub 60 lat w przypadku kobiet), która w jednej firmie wykonuje umowę o pracę i umowę zlecenia.

Ubezpieczenia w ZUS

Osoba wykonująca umowę zlecenia, która posiada ustalone prawo do emerytury (lub renty), podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli równocześnie nie pozostaje w stosunku pracy (z zastrzeżeniem bez znaczenia dla omawianej sytuacji). Podleganie tym ubezpieczeniom wiąże się jednocześnie z objęciem jej ubezpieczeniem wypadkowym. Obowiązkowe jest też dla zleceniobiorcy ubezpieczenie zdrowotne. Zgłoszenia zleceniobiorcy do wszystkich tych ubezpieczeń (emerytalno-rentowych, wypadkowego i zdrowotnego) zleceniodawca powinien dokonać od dnia oznaczonego w umowie zlecenia jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania. Ubezpieczenie chorobowe jest dla zleceniobiorcy (w tym także będącego emerytem lub rencistą) dobrowolne. Oznacza to, że może on do niego przystąpić wyłącznie na swój wniosek.

Podstawa wymiaru składek

Jeśli wynagrodzenie zleceniobiorcy jest ustalone kwotowo (a także w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie), wtedy podstawę wymiaru składek społecznych stanowi dla niego przychód w rozumieniu przepisów o pdof uzyskany ze zlecenia. Natomiast podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi dla zleceniobiorcy podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych tych osób, z wyłączeniem jej rocznego limitu. Tak ustaloną podstawę wymiaru składek pomniejsza się o kwoty składek społecznych potrąconych przez zleceniodawcę ze środków zleceniobiorcy.

Składki ZUS od przychodu uzyskanego przez zleceniobiorcę zleceniodawca nalicza mu w drukach rozliczeniowych sporządzonych do ZUS za miesiąc, w którym przychód ten został osiągnięty.

Powyższe nie dotyczy jednak osoby, która ma zawartą umowę zlecenia z własnym pracodawcą. Taka osoba dla celów ubezpieczeniowych jest traktowana przez ZUS jak pracownik. Jak stanowi art. 8 ust. 2a ustawy systemowej - za pracownika uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z K.c. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeśli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Zgłoszenie do ubezpieczeń

Ze zlecenia zawartego z własnym pracownikiem pracodawca zasadniczo nie przekazuje do ZUS dodatkowego zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Właściwe druki zgłoszeniowe trzeba jednak przekazać w odwrotnej sytuacji, tj. w takiej gdy najpierw została zawarta z daną osobą umowa zlecenia i zleceniobiorca został już zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia właściwym dla osób wykonujących umowę zlecenia (tj. 04 11), a następnie zostaje z nim zawarta dodatkowo umowa o pracę. Wtedy płatnik składek w pierwszej kolejności powinien:

 • wyrejestrować zleceniobiorcę z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA z datą, od kiedy został zawarty stosunek pracy oraz kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 i następnie
 • z tą samą datą zgłosić go do wszystkich obowiązkowych ubezpieczeń (społecznych, czyli emerytalnego i rentowych, wypadkowego i chorobowego oraz zdrowotnego) jak pracownika na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10.

Z pracowniczym kodem tytułu ubezpieczenia należy również rozliczać (w imiennym raporcie ZUS RCA) składki ZUS od przychodu uzyskiwanego przez taką osobę z tytułu obu umów. Do podstawy wymiaru tych składek (społecznych i zdrowotnej) przyjmuje się łączny przychód uzyskany z umowy zlecenia i z umowy o pracę. Przy czym, o ile składki na ubezpieczenia społeczne wylicza się w takim przypadku od sumy wynagrodzeń z obu umów (tj. ze stosunku pracy i ze zlecenia), to jednak składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy wyliczyć osobno od przychodu ze stosunku pracy oraz z umowy zlecenia (po zsumowaniu obu składek zdrowotnych podaje się w imiennym raporcie łączną kwotę).

Naliczone składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne wykazuje się następnie w dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za miesiąc, w którym pracownik uzyskał przychód (tu: z umowy o pracę i z umowy zlecenia).

Zdarza się, że zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w trakcie trwania już stosunku pracy, ale m.in. za okres, w którym nie był on jeszcze pracownikiem w danej firmie. Wtedy składki należne od części wynagrodzenia przysługującego za ten okres rozlicza się na zasadach obowiązujących jak przy zleceniu. W tym celu trzeba podzielić kwotę wynagrodzenia miesięcznego przez liczbę dni wykonywania umowy zlecenia i pomnożyć przez liczbę dni, w których osoba wykonująca tę umowę była w danym miesiącu ubezpieczona jako zleceniobiorca.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

sierpień 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.