vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Orzekanie o niezdolności do pracy ubezpieczonego dla celów świadczeniowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1934) z dnia 25.07.2022

Zaświadczenia lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy z powodu choroby

Czasową niezdolność do pracy dla celów ustalenia prawa do zasiłku chorobowego oraz wysokości tego świadczenia trzeba odpowiednio udokumentować.

W Polsce

Dowodami stwierdzającymi tę czasową niezdolność do pracy, uprawniającą do zasiłku chorobowego, z powodu:

 • choroby,
 • pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,

są zaświadczenia lekarskie, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 55a ust. 7 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1133 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową, albo wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 tej ustawy (patrz ramka).

Dokumenty potwierdzające czasową niezdolność do pracy z powodu choroby albo pobytu w szpitalu, stanowiące podstawę do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego oraz jego wysokości:

- zaświadczenie lekarskie wystawione zgodnie ze wzorem ustalonym przez ZUS, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez ZUS, w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym albo osobistym, albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS, czyli tzw. e-ZLA,
- wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego, czyli tzw. wydruk e-ZLA, przekazywany ubezpieczonemu:
na jego żądanie oraz
w przypadku gdy z informacji udostępnionych na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie wynika, że płatnik składek ubezpieczonego nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek,
- zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, tj. tzw. zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym - w przypadku gdy wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego, o którym mowa wyżej nie jest możliwe, w szczególności w przypadku braku możliwości dostępu do internetu lub braku możliwości podpisania zaświadczenia lekarskiego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS.

Mowa o tym w art. 53 ust. 1 ustawy zasiłkowej. Natomiast zasady wystawiania tych potocznie zwanych zwolnień lekarskich zostały określone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w rozporządzeniu w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 2013). Wynika z nich m.in., iż zaświadczenia lekkie potwierdzające niezdolność do pracy z powodu choroby wystawia się na okres:

 • w którym ubezpieczony ze względu na swój stan zdrowia powinien powstrzymać się od pracy, jednak nie dłuższy niż do dnia, w którym jest niezbędne przeprowadzenie ponownego badania stanu zdrowia ubezpieczonego,
 • co do zasady od dnia przeprowadzenia badania ubezpieczonego (patrz schemat).
Data początkowa okresu, na jaki wystawiane jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy
Zaświadczenia lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy z powodu choroby

Ww. zaświadczenia lekarskie mogą być sporządzane i wydawane przez upoważnionych przez ZUS: lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów lub starszych felczerów. Ci natomiast mogą udzielić upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich, w ich imieniu i na podstawie danych dotyczących orzeczonej czasowej niezdolności do pracy zawartych w sporządzonej przez nich dokumentacji medycznej, osobom wykonującym zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu art. 54a ust. 1 ustawy zasiłkowej.

Za granicą

Powstanie i/lub potwierdzenie niezdolności do pracy z powodu choroby albo pobytu w szpitalu poza granicami naszego kraju także nie powinno stanowić przeszkody w uzyskaniu stosownego świadczenia, mimo braku możliwości wydania dokumentów określonych w przywołanym wcześniej art. 53 ust. 1 ustawy zasiłkowej.

Do przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego (odpowiednio wynagrodzenia chorobowego) za okres niezdolności do pracy orzeczonej za granicą wystarczy przetłumaczone na język polski zaświadczenie lekarskie wystawione w zagranicznym zakładzie leczniczym lub przez zagranicznego lekarza, pod warunkiem jednak, że:

 • zawiera nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza,
 • jest opatrzone datą wystawienia i podpisem, a także
 • określa początkową i końcową datę tej niezdolności.

Tak wynika z § 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz. U. z 2017 r. poz. 87), który jednocześnie w § 6 łagodzi nieco wymagania co do zaświadczeń wystawianych za granicą. Zgodnie bowiem z przywołanym przepisem, obowiązku przetłumaczenia na język polski nie stosuje się do zaświadczeń lekarskich wystawionych na terytorium państw:

 • członkowskich Unii Europejskiej,
 • członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz
 • stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,

o ile są sporządzone w językach urzędowych tych państw.

Wyjaśnianie wątpliwości

Nie można zażądać od ubezpieczonego tłumaczenia przedłożonego zaświadczenia, wystawionego w wymienionych państwach, jeśli spełnia ono wspomniane wcześniej warunki. Musi być ono jednak czytelne, zwłaszcza w zakresie danych identyfikujących ubezpieczonego i okresu niezdolności do pracy/pobytu w szpitalu, możliwe do ewentualnego przetłumaczenia przez płatnika składek we własnym zakresie.


Tylko zaświadczenie lekarskie spełniające określone warunki stanowi podstawę do wypłaty świadczenia.


Gdyby jednak płatnik składek miał wątpliwości, czy dane zaświadczenie wystawione za granicą (np. bez tłumaczenia na język polski, w państwie spoza UE i EFTA) może stanowić podstawę do wypłaty zasiłku, warto wystąpić ze stosownym zapytaniem do ZUS.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

listopad 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.