vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Zatrudnianie bezrobotnych z urzędu pracy w 2023 roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023

Nowa ustawa o aktywności zawodowej

Obecnie obowiązująca ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ma blisko 20 lat. Tworzona była w całkiem innych warunkach gospodarczych, w związku z czym na przestrzeni lat wielokrotnie ją nowelizowano. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o aktywności zawodowej. Ma ona zastąpić ustawę o promocji zatrudnienia (...). Jej regulacje mają uwzględniać obecną sytuację społeczno-gospodarczą i odpowiadać na nowe wyzwania rynku pracy.

Wejście w życie przepisów ustawy o aktywności zawodowej będzie realizacją części kamienia milowego nr A51G dla reformy pn. A4.1 Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy, zapisanej w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Nowe zadania urzędów pracy

Dotychczasowy system funkcjonowania urzędów pracy i aktywizacji bezrobotnych nie odpowiada na aktualne potrzeby rynku pracy. Projektowana ustawa o aktywności zawodowej (druk nr UD399 z wykazu RCL - obecnie projekt ustawy znajduje się na etapie opiniowania) zawiera nowe regulacje dotyczące publicznych służb zatrudnienia oraz aktywnych polityk rynku pracy, które mają na celu usprawnienie działania publicznych służb zatrudnienia, co przyczyni się do zwiększenia aktywności zawodowej.

Określając szczegółowo działania urzędów pracy, zaproponowano uelastycznienie procesu udzielania pomocy klientom i większą swobodę PUP w indywidualizacji tej pomocy. Nowością ma być możliwość uzyskania przez bezrobotnego pomocy także w innym urzędzie pracy niż miejsce jego rejestracji. Możliwe ma być kierowanie bezrobotnego do przedsiębiorców niezatrudniających pracowników, celem realizacji form pomocy. Zmianie ma też ulec definicja bezrobotnego, co umożliwiłoby rejestrację w urzędzie pracy osobie, która jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym albo zależnym nieruchomości rolnej (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub podlegającej ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.

Wprowadzony ma zostać tzw. pakiet aktywizacyjny, który będzie polegał na łączeniu kilku form pomocy kierowanych do jednego bezrobotnego.

Nowe formy pomocy

W projektowanej ustawie zrezygnowano z niektórych form wsparcia aktywizacji osób bezrobotnych, takich jak np. bon zatrudnieniowy, bon stażowy czy pożyczka szkoleniowa. Spowodowane jest to małym zainteresowaniem tymi formami pomocy. W ich miejsce mają być wprowadzone inne formy pomocy. Jedną z nich jest tzw. bon na kształcenie ustawiczne zarówno dla osób pracujących, jak i bezrobotnych. Ponadto zaproponowano wprowadzenie instrumentów dla rodzin i dla kobiet powracających na rynek pracy, które przyczynią się do zachowania równowagi między życiem rodzinnym i zawodowym.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaproponowało instrument wsparcia w postaci grantu na pracę zdalną. Ma on być przyznawany dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 18. roku życia, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną. Grant przysługiwałby w kwocie nie wyższej niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia.

Założenia nowej ustawy do zwiększenia aktywności zawodowej poprzez:

a) rozszerzenie grupy klientów urzędów pracy o osoby bierne zawodowo,
b) identyfikację i dotarcie do osób biernych zawodowo, które potencjalnie mogą podjąć aktywność zawodową,
c) wprowadzenie obowiązku zgłaszania przez pracodawców z sektora publicznego i prywatnego (dla przedsiębiorców korzystających ze środków publicznych, np. poprzez udział w przetargach) ofert pracy do Centralnej Bazy Ofert Pracy (CBOP),
d) zwiększenie dostępu do kształcenia ustawicznego dla osób poszukujących pracy poprzez finansowanie kosztów szkoleń z Funduszu Pracy oraz certyfikowanie zdobywania wiedzy i umiejętności, w tym kwalifikacji zawodowych,
e) wprowadzenie nowej formy wsparcia (bon na kształcenie ustawiczne) zarówno dla osób pracujących, jak i bezrobotnych.

Zmiany w odbywaniu staży i w szkoleniach

Projekt przewiduje zmiany w zakresie staży odbywanych przez osoby bezrobotne. Jedna z nich dotyczy rezygnacji z różnicowania długości stażu w zależności od wieku - obecnie młodzi bezrobotni mają prawo do dłuższego stażu, trwającego nawet do roku.

Zaproponowano też skrócenie czasu odbywania stażu przez bezrobotnego - miałby on trwać od 3 do 6 miesięcy. W opinii ustawodawcy jest to wystarczający czas, aby bezrobotny nabył wiedzę i umiejętności, zaś pracodawca poznał potencjał stażysty i mógł zdecydować o jego dalszym zatrudnieniu.

Projekt zawiera możliwość realizacji przez osoby bezrobotne stażu w formie zdalnej w maksymalnym wymiarze 50% czasu odbywania stażu.

W celu silniejszego powiązania stażu z zatrudnieniem możliwość zorganizowania stażu dla bezrobotnych ma zostać uzależniona od deklaracji zatrudnienia bezrobotnego po odbytym stażu przez okres co najmniej równy okresowi stażu. Zapisy te są zgodne z postulatami urzędów pracy i partnerów społecznych. Ustawodawca chce też wprowadzić sankcję dla przedsiębiorców w postaci pozbawienia możliwości przyjęcia stażysty przez okres roku dla organizatora stażu, który przerwie jego realizację bez uzasadnionej przyczyny lub nie dotrzyma obowiązku zatrudnienia absolwenta stażu.

Projektowana ustawa zakłada również zmiany dotyczące udzielania pomocy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Proponowane jest zwiększenie dostępności środków - z pomocy na kształcenie ustawiczne mogłyby skorzystać wszystkie podmioty odprowadzające składki na Fundusz Pracy lub z nich zwolnione na mocy prawa. Skutkowałoby to objęciem wsparciem także samozatrudnionych oraz podmioty ustawowo zwolnione z tego obowiązku.

Obecnie z KFS mogą korzystać tylko pracodawcy zatrudniający pracowników na podstawie Kodeksu pracy. Projekt ustawy zakłada rozszerzenie kategorii osób pracujących, które mogą skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS, o osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Ze środków KFS nie będzie można finansować szkoleń zawodowych, które są zobowiązani zapewnić pracodawcy na mocy innych przepisów, a także edukacji już finansowanej ze środków Funduszu Pracy.

Ponadto ma zostać zmniejszony limit dofinansowania - wsparcie do wysokości 50% kosztów kształcenia ustawicznego, co do zasady, będą mogły otrzymać wszystkie podmioty, a z pomocy do wysokości 70% kosztów będą mogły skorzystać mikropodmioty, u których w dniu złożenia wniosku będzie zatrudnionych mniej niż 10 osób. Obniżeniu miałaby też ulec z 300% do 200% przeciętnego wynagrodzenia kwota, jaką można przyznać rocznie na jednego uczestnika kształcenia ustawicznego.

Główne założenia nowej ustawy o aktywności zawodowej:

- modernizacja instytucji polskiego rynku pracy,
- udoskonalenie mechanizmów obsługi i wsparcia osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
- aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo i grup bezrobotnych dotychczas nieobjętych pomocą,
- zmniejszenie obciążeń dla bezrobotnych i pracodawców dzięki uproszczeniu przepisów i zmniejszeniu biurokracji,
- dopasowanie narzędzi wsparcia do obecnej sytuacji gospodarczej i potrzeb osób bezrobotnych oraz pracodawców.

Prace interwencyjne

W zakresie prac interwencyjnych zaproponowano wprowadzenie jednego rodzaju prac interwencyjnych z okresem do 12 miesięcy refundacji i okresem zatrudnienia po okresie refundacji trwającym przez połowę okresu, przez który przysługiwała refundacja. Aktualnie prace interwencyjne, w zależności od decyzji PUP, mogą trwać do 6, 12, 18, 24 miesięcy lub do 4 lat. Bezrobotni powyżej 50. roku życia mogą korzystać z prac interwencyjnych w wydłużonym okresie, tj. przez 24 miesiące (48 miesięcy, gdy refundacja następuje za co drugi miesiąc). Poza tym planowana jest rezygnacja ze zróżnicowania wymiaru czasu pracy - ma zostać wprowadzony pełny wymiar czasu pracy.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyoPrace.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.