vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Zatrudnianie bezrobotnych z urzędu pracy w 2023 roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023

Zatrudnianie bezrobotnych z Ukrainy

W związku z trwającym w Ukrainie konfliktem zbrojnym wielu uchodźców z tego państwa przybyło na terytorium Polski. Z tego względu ustawodawca polski uregulował ich status w przepisach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...). Na ich mocy osoby te uzyskały możliwość rejestracji w urzędzie pracy jako bezrobotne bądź poszukujące pracy. Jaki ma to wpływ na ich sytuację na rynku pracy? Jakie korzyści to daje potencjalnym pracodawcom?

Rejestracja w urzędzie pracy

Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego 2022 r., oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce, może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy na takich samych zasadach jak obywatel RP. Co istotne, rejestracji dokonać mogą również osoby starsze, tzn. kobiety powyżej 60. roku życia i mężczyźni powyżej 65. roku życia.

Rejestracja osób jest prowadzona w oparciu o przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 667). Zgodnie z § 8 ust. 5 tego rozporządzenia w szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta, mając na uwadze obiektywne okoliczności lub przeszkody uniemożliwiające przedłożenie kompletu dokumentów oraz przekazanie wymaganych danych, może wyrazić zgodę na rejestrację jako bezrobotnego albo poszukującego pracy osobę nieposiadającą kompletu dokumentów lub która nie przekazała wymaganych danych. Zatem bez żadnych przeszkód powiatowe urzędy pracy rejestrują obywateli ukraińskich nieposiadających kompletu dokumentów jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. Osoby te jednak muszą wylegitymować się i potwierdzić swoją tożsamość.

Obywatele Ukrainy, którzy zarejestrują się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, oprócz możliwości skorzystania z usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego mogą skorzystać z instrumentów finansowanych ze środków publicznych.

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy przez pracownika urzędu pracy w rozwiązywaniu problemów zawodowych osób zgłaszających się po taką pomoc do urzędu. Pomoc może być świadczona w formie indywidualnego kontaktu pracownika urzędu z osobą potrzebującą pomocy lub za pośrednictwem łącza telefonicznego albo internetowego.

W ramach poradnictwa zawodowego można uzyskać pomoc m.in. w zakresie:

 • wyboru lub zmiany zawodu,
 • zaplanowania kariery zawodowej,
 • uzupełnienia kwalifikacji zawodowych,
 • określenia swoich kompetencji i zainteresowań,
 • zaplanowania rozwoju zawodowego.

Co ważne, wszystkie te usługi są świadczone bezpłatnie.

Poza tym osoby te mogą w szczególności skorzystać ze szkoleń, staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, refundacji kosztów opieki nad dziećmi.

Obywatele Ukrainy zarejestrowani jako osoby bezrobotne mogą też ubiegać się o pieniądze na podjęcie działalności gospodarczej. W myśl bowiem regulacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny na podstawie tej ustawy lub ustawy o cudzoziemcach, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Uprawnienie to przysługuje pod warunkiem uzyskania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, mogą być przyznane w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie jest to kwota 40.400,94 zł. Szczegółowe warunki, jakie muszą spełnić ubiegający się o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, zawiera rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 243).

Formy wsparcia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy:

- pośrednictwo pracy,
- poradnictwo zawodowe,
- prace interwencyjne,
- roboty publiczne,
- prace społecznie użyteczne,
- zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania,
- refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną,
- bon zatrudnieniowy,
- bon na zasiedlenie,
- dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,
- pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej,
- dofinansowanie podjęcia działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.

Korzyści dla zatrudniających

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na zatrudnienie obywatela Ukrainy, jest uprawniony w szczególności do wnioskowania o wsparcie przyznawane przez urząd pracy m.in. w postaci refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Jest to pomoc finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy w związku z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego lub skierowanego niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej przez okres 24 miesięcy.

Z uwagi na konieczność zatrudniania takiej osoby przez okres dwóch lat pracodawca powinien zatrudnić ją poprzez zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu pracy, bowiem na mocy przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pobyt obywatela Ukrainy, który wjechał do Polski w terminie od 24 lutego 2022 r., jest uznany za legalny przez 18 miesięcy.

Refundacja jest dokonywana na podstawie umowy zawieranej ze starostą (działającym w jego imieniu dyrektorem powiatowego urzędu pracy).

Przykład

Pani Olga przyjechała do Polski w grudniu 2022 r. Z zawodu jest kosmetyczką. Po przybyciu do Polski zarejestrowała się jako bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy. Pani Karolina prowadzi gabinet kosmetyczny i zdecydowała się przyjąć do pracy panią Olgę. Ma ona być zatrudniona na podstawie oświadczenia zarejestrowanego na okres 24 miesięcy. W takiej sytuacji Pani Karolinie przysługuje prawo do wnioskowania o refundację kosztów poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy dla zatrudnianej obywatelki Ukrainy.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyoPrace.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.