vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Urlopy wypoczynkowe w 2023 roku - Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 (580) z dnia 10.05.2023

Pracownicy młodociani

Wymiar urlopu tej grupy pracowników jest zróżnicowany w zależności od roku nauki i wieku młodocianego. Jak wynika z art. 205 K.p., młodociany nabywa prawo do pierwszego urlopu z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy, w wymiarze 12 dni roboczych. Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Prawo do urlopu z upływem rocznego okresu zatrudnienia nabywane jest niezależnie od prawa do urlopu przysługującego po pół roku pracy. Obydwa wymiary podlegają sumowaniu i z upływem pierwszego roku nauki zawodu młodociany ma prawo do łącznie 38 dni roboczych urlopu wypoczynkowego (12 dni + 26 dni). Wyjaśniamy, że pierwszy urlop młodocianego jest urlopem nabywanym z dołu, z upływem wymaganego okresu (6 miesięcy i 1 roku).

Jeśli w tym czasie dojdzie do rozwiązania umowy o pracę, prawo oraz wymiar urlopu będą zależeć od okoliczności, czy młodociany przepracował 6 albo 12 miesięcy.

Przykład

Pracownik młodociany porzucił naukę i przygotowanie zawodowe, w związku z czym umowa o pracę została rozwiązana po 4 miesiącach pierwszego roku nauki zawodu. Młodociany nie nabył prawa do urlopu, ponieważ nie przepracował wymaganych 6 miesięcy. Gdyby przepracował 6 miesięcy, ale nie przepracował roku, nabyłby prawo do 12 dni urlopu wypoczynkowego. Uzyskanie pełnej puli pierwszego urlopu wymaga przepracowania całego roku (najczęściej od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego).


Natomiast wymiar kolejnego urlopu pracownika młodocianego wynosi 26 dni roboczych. Prawo do kolejnego urlopu pracownik uzyskuje z dniem 1 stycznia każdego roku, o ile tego dnia pozostaje w zatrudnieniu, albo w każdym innym pierwszym dniu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym. Jednak w roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat (art. 205 § 2 K.p.).

W praktyce może się zdarzyć, że pracownik młodociany ukończy 18 lat jeszcze przed upływem 6 miesięcy zatrudnienia, czyli przed nabyciem prawa do urlopu. Mimo to będzie miał prawo do pierwszej części pierwszego urlopu wypoczynkowego wynoszącej 12 dni. Jak wynika bowiem z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.) osoby, które przed ukończeniem przygotowania zawodowego osiągnęły pełnoletniość, kończą to przygotowanie na warunkach określonych dla młodocianych. Reguła ta obejmuje również nabywanie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego. Zatem nawet pełnoletni pracownik, który zawarł umowę jako młodociany, nabywa prawo do 12 dni urlopu z upływem 6 miesięcy pracy.

W literaturze przedmiotu można spotkać pogląd, iż tylko wobec młodocianego, który w pierwszych 6 miesiącach pracy ukończył 18 lat, jest możliwe obniżenie wymiaru urlopu przysługującego z upływem roku pracy do 20 dni. Stanowisko to uzasadniane jest brzmieniem art. 205 K.p., z którego wynika, iż warunkiem obniżenia wymiaru urlopu jest uzyskanie przez młodocianego prawa do urlopu przed osiągnięciem pełnoletniości. Jeśli pracownik prawo to uzyskał już po ukończeniu 18 lat, nabywa on prawo do 12 dni urlopu z upływem 6 miesięcy zatrudnienia i do 26 dni z upływem roku pracy.

Naszym zdaniem jest to pogląd niewłaściwy, co wynika z historycznej wykładni art. 205 K.p. W momencie bowiem powstawania omawianej normy obowiązywały 3 wymiary urlopu (18 dni, 20 dni i 26 dni). Kwestionowana norma miała charakter ochronny, gwarantując młodocianemu w roku uzyskania pełnoletniości 20, a nie 18 dni urlopu.

Przykład

W dniu 1 września 2022 r. zatrudniono młodocianego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Pracownik ten nabył prawo do 12 dni urlopu 28 lutego 2023 r. (z upływem 6 miesięcy zatrudnienia), a prawo do 26 dni urlopu nabędzie z upływem roku pracy, tj. 31 sierpnia br. Gdyby przed tym dniem ukończył 18 lat, po roku pracy przysługiwałby mu urlop w wymiarze 20 dni. W przypadku kontynuacji przygotowania zawodowego od 1 stycznia kolejnego roku (czyli 2024 r.), młodociany w zależności od wieku nabędzie prawo do kolejnego urlopu w wymiarze 26 dni lub 20 dni.
 

Ważne: Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. Z kolei młodocianemu uczęszczającemu do szkoły, który nie nabył prawa do urlopu przed feriami, należy na jego wniosek udzielić tego urlopu zaliczkowo w okresie ferii szkolnych (art. 205 § 3 K.p.).
Przykład

Pracodawca od 1 września 2022 r. zatrudnił w celu nauki zawodu dwóch pracowników młodocianych w wieku 17 lat. W okresie ferii zimowych, które przypadały w lutym 2023 r., udzielił im na ich wniosek zaliczkowo po 10 dni urlopu wypoczynkowego, mimo że jeszcze nie nabyli do niego prawa. Pracodawca, udzielając zaliczkowego urlopu postąpił prawidłowo. Wykorzystane w ten sposób dni pomniejszyły pulę urlopową nabytą w ostatnim dniu lutego br.


Na wniosek młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących, pracodawca jest obowiązany udzielić mu w razie potrzeby w okresie ferii szkolnych również urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres tego urlopu bezpłatnego podlega wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 205 § 4 K.p.).

Powołane regulacje obligują pracodawców do udzielania młodocianym urlopu w okresie ferii zimowych i letnich. Nie ma natomiast obowiązku udzielania urlopu podczas przerw świątecznych (np. 23-31 grudnia). Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.) wyraźnie odróżniają przerwy świąteczne od ferii zimowych i letnich, o których mowa w art. 205 § 3 K.p.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.