vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Urlopy wypoczynkowe w 2023 roku - Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 (580) z dnia 10.05.2023

Ekwiwalent pieniężny

Pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop zarówno zaległy, jak i bieżący, w dniu rozwiązania stosunku pracy. Dniem wypłaty powinien być ostatni dzień zatrudnienia. W razie niedotrzymania tego terminu, pracownikowi przysługują odsetki za zwłokę.

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, ze zmianami określonymi w § 15-19 rozporządzenia urlopowego. W celu obliczenia należnego ekwiwalentu, należy obliczyć miesięczne wynagrodzenie pracownika, które w zależności od rodzaju składników przyjmuje się z różnych okresów. Uwzględnieniu podlegają trzy grupy składników wynagrodzenia, a mianowicie:

 • określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości,
 • pozostałe (tzw. zmienne) przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc oraz
 • przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc.

Podstawę ekwiwalentu ustala się w zależności od rodzaju składników wynagrodzenia według następujących zasad:

lp. rodzaj składnika przykłady kwalifikacja do podstawy ekwiwalentowej
1 określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości (§ 15 rozporządzenia urlopowego) jak w przypadku wynagrodzenia za urlop przyjmuje się w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu
2 przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem wskazanych w wierszu 1 - tzw. zmienne do miesiąca (§ 16 rozporządzenia urlopowego) przyjmuje się w średniej wysokości wypłaconej w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu
3 za okresy dłuższe niż miesiąc (§ 17 rozporządzenia urlopowego) przyjmuje się w średniej wysokości wypłaconej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu

Jeśli przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop, poprzedzający miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące kalendarzowe, pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie - przy ustalaniu podstawy uwzględnia się najbliższe miesiące, za które to wynagrodzenie przysługiwało. Natomiast, jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu 3 miesięcy, wynagrodzenie faktycznie wypłacone mu w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (tzw. dopełnienie podstawy).

Ekwiwalent oblicza się, dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń ustalonych w sposób podany w tabeli przez współczynnik. Następnie należy podzielić tak uzyskaną kwotę za jeden dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika. Uzyskaną stawkę godzinową należy pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

Uwaga! Współczynnik dla ustalania ekwiwalentu wyraża przeciętną miesięczną liczbę dni pracy w roku kalendarzowym, na który jest ustalony (por. uzasadnienie do uchwały SN z 9 maja 2000 r., sygn. akt III ZP 12/00, OSNP 2000/22/806). Oblicza się go odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. Współczynnik ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli przez 12.

Ważne: Współczynnik obowiązujący pracownika pełnoetatowego w 2023 r. wynosi 20,83, co wynika z wyliczenia: [365 dni roku - (53 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 dni wolne)] : 12 = 20,83.

Jeśli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika ulega proporcjonalnemu obniżeniu (np. przy zatrudnieniu na 1/2 etatu jest to w bieżącym roku 10,42).

Przykład

Pracownik w kwietniu 2023 r. rozwiązał umowę o pracę. Jego wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 3.600 zł miesięcznie. Ponadto otrzymywał premie kwartalne w różnej wysokości. W okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozwiązania umowy o pracę wypłacono 4 premie w łącznej kwocie 5.400 zł.

Do podstawy wymiaru ekwiwalentu przyjęto premię w przeciętnej wysokości 450 zł (5.400 zł : 12). Po dodaniu jej do wynagrodzenia zasadniczego otrzymano podstawę do obliczenia ekwiwalentu w kwocie 4.050 zł (3.600 zł + 450 zł).

Przykład

W kwietniu 2023 r. rozwiązano umowę z pracownikiem zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, który miał niewykorzystane 8 dni urlopu za rok 2022 oraz 9 dni za rok bieżący. Obliczając ekwiwalent za 136 godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego (8 dni + 9 dni = 17 dni; 17 dni x 8 godz. = 136 godz.), należało zastosować współczynnik obowiązujący w roku, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu, tj. 20,83. Podstawa ekwiwalentu wynosiła 5.457 zł.

W tej sytuacji pracownikowi wypłacono tytułem tego świadczenia 4.454 zł, zgodnie z wyliczeniem:

 • 5.457 zł : 20,83 = 261,98 zł,
 • 261,98 zł : 8 godz. = 32,75 zł,
 • 32,75 zł x 136 godz. = 4.454 zł.
Przykład

Z dniem 6 maja br. pracownik wynagradzany stawką godzinową i premią nabył prawo do ekwiwalentu. W lutym br. korzystał z zaległego urlopu i z obowiązujących 20 dni przepracował 7 dni, za które wypłacono mu 1.400 zł. Za 23 dni pracy w marcu br. otrzymał 4.600 zł, a za 19 dni kwietnia 3.800 zł. Wynagrodzenie jest wypłacane w ostatnim dniu miesiąca.

Do obliczenia ekwiwalentu pracodawca przyjął wynagrodzenie w średniej wysokości wypłaconej w okresie 3 miesięcy poprzedzających nabycie prawa do ekwiwalentu, po uprzednim dopełnieniu. W tym celu dokonał następujących obliczeń:

 • (1.400 zł + 4.600 zł + 3.800 zł) : (7 dni + 23 dni + 19 dni) = 200 zł,
 • 200 zł x (20 dni + 23 dni + 19 dni) = 12.400 zł,
 • 12.400 zł : 3 m-ce = 4.133,33 zł.

Kwota 4.133,33 zł stanowi podstawę wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.