vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia od pracy pozbawia prawa do zasiłku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (2024) z dnia 5.06.2023

Uprawniony płatnik składek wydaje pisemne upoważnienie do przeprowadzania kontroli

Płatnik składek uprawniony do wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym (patrz ramka) może również przeprowadzać kontrolę prawidłowości wykorzystywania przez tych ubezpieczonych zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny.

Stanowi o tym art. 68 z uwzględnieniem art. 61 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy zasiłkowej.

Płatnik składek uprawniony w 2023 r. do wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym

W 2023 r. do wypłaty zasiłków oraz świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego uprawniony jest płatnik składek, który na dzień 30 listopada 2022 r. zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych.

Jeżeli na dzień 30 listopada 2022 r. płatnik składek nie zgłaszał nikogo do ubezpieczenia chorobowego, będzie on uprawniony do wypłaty zasiłków w 2023 r., jeżeli na pierwszy miesiąc, w którym dokonał zgłoszenia do tego ubezpieczenia liczba ubezpieczonych przekroczyła 20 osób.

Kwestię tę reguluje art. 61 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem ust. 2 ustawy zasiłkowej. Natomiast organ rentowy w swoim komentarzu do tej ustawy, dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl, precyzuje, iż w liczbie ubezpieczonych:

- uwzględnia się:
pracowników (w tym również uczniów),
podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby wykonujące pracę nakładczą,
podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,
podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące,
- nie należy uwzględniać:
osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych oraz
duchownych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu.

Uprawniony płatnik składek (np. pracodawca) może tę kontrolę przeprowadzić sam, ale może również zlecić jej przeprowadzenie innej osobie, np. jednemu ze swoich pracowników. Przy czym, ze względu na wrażliwy charakter sprawy, osoba ta powinna:

 • cieszyć się dobrą opinią i budzić zaufanie, a także
 • mieć wiedzę o przepisach określających zasady postępowania przy przeprowadzaniu kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy i przepisach o ochronie danych osobowych.

Co więcej, osobie wytypowanej do przeprowadzenia kontroli pracodawca powinien wystawić imienne upoważnienie. Wzór tego upoważnienia został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (patrz: Przykładowo wypełnione upoważnienie). Jest ono ważne łącznie z:

 • legitymacją pracowniczą albo
 • dokumentem tożsamości,

których numery powinny być podane w upoważnieniu.

Takie imienne upoważnienie płatnik składek jest zobowiązany wystawić osobie przeprowadzającej kontrolę także wówczas, gdy przeprowadzenie kontroli powierzył innemu zewnętrznemu podmiotowi. Z tym że w takim przypadku umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a podmiotem zewnętrznym powinna określać zakres i cel przetwarzania danych osobowych powierzonych temu podmiotowi, niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. Pracodawca bowiem nadal pozostaje administratorem danych osobowych swoich pracowników i musi zadbać o to, by nie zostały naruszone przepisy o ochronie danych osobowych.

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy z powodu choroby polega na ustaleniu, czy w okresie na jaki wystawiono zwolnienie lekarskie pracownik:

 • nie wykonuje pracy zarobkowej albo
 • nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem.

Natomiast w przypadku kontroli prawidłowości wykorzystywania przez ubezpieczonych zwolnień lekarskich od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny dodatkowo należy ustalić, czy poza ubezpieczonym nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mogących zapewnić opiekę. Jednak tej dodatkowej okoliczności nie sprawdza się, jeżeli opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

Jeśli w trakcie kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, osoba kontrolująca jest zobowiązana sporządzić protokół (według wzoru określonego w załączniku nr 2 do przywołanego rozporządzenia), ze wskazaniem, na czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy. Protokół ten należy przedłożyć ubezpieczonemu w celu wniesienia przez niego uwag.

Jeżeli powstaną wątpliwości, czy zwolnienie lekarskie od pracy wykorzystywane było niezgodnie z jego celem, rozstrzyga je ZUS, który:

 • w miarę potrzeby uzyskuje opinię lekarza leczącego oraz
 • w razie sporu wydaje decyzję, od której przysługują środki odwoławcze.
Przykładowo wypełnione upoważnienie
Uprawniony płatnik składek wydaje pisemne upoważnienie do przeprowadzania kontroli
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.