vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
A A A

Konsekwencje zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (2069) z dnia 9.11.2023

Zasady uzupełniania minimalnego wynagrodzenia za pracę

Pracownikowi zatrudnionemu w ramach stosunku pracy przysługuje wynagrodzenie za pracę w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Przepisy z zakresu prawa pracy określają, jakie składniki wlicza się przy ustalaniu, czy płaca osiąga ustawowe minimum. W razie gdy wynagrodzenie pracownika jest niższe niż wynagrodzenie minimalne, zasadniczo przysługuje mu uzupełnienie do płacy minimalnej.

Gwarancja płacy minimalnej

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia (art. 6 ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego pracownika pełnoetatowego w danym roku (art. 8 ust. 1 ustawy o minimalnym...). Do obliczenia wysokości wynagrodzenia ustalanego dla potrzeb sprawdzenia, czy pracownikowi zapewniono wynagrodzenie minimalne, przyjmuje się przysługujące mu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych. Wlicza się do nich m.in. wynagrodzenia zasadnicze w różnych formach, premie regulaminowe i uznaniowe, wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się jednak:

 • nagrody jubileuszowej,
 • odprawy emerytalno-rentowej,
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
 • dodatku za staż pracy.

Jeżeli po zliczeniu wszystkich składników przysługujących za dany miesiąc (z wyłączeniem wskazanych powyżej) okaże się, że wynagrodzenie nie osiągnęło poziomu minimalnego, pracodawca na ogół musi je wyrównać.

Wyrównanie do minimalnego z ustawy

W sytuacji gdy w danym miesiącu wynagrodzenie pracownika jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia:

 • z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub
 • rozkład czasu pracy,

następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania (art. 7 ust. 1 ustawy o minimalnym...). Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia (przykład 1).

Pracownikom wynagradzanym na podstawie godzinowych stawek wynagrodzenia wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Wyrównanie stanowi różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu przeliczoną na godzinę pracy.

Natomiast pracownikom wynagradzanym na podstawie miesięcznych stawek wynagrodzeń, którym nie przysługuje wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Wyrównanie stanowi różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu przeliczoną na godzinę pracy.

Pozaustawowe uzupełnienie do minimalnego

Jeśli miesięczne wynagrodzenie pracownika pełnoetatowego składające się z płacy zasadniczej i dodatkowych składników, np. premii, będzie niższe niż minimalne i nie wynika to z terminu wypłaty wynagrodzenia ani rozkładu czasu pracy, to pracownikowi i tak przysługuje uzupełnienie do płacy minimalnej. Co prawda nie występuje wtedy przesłanka uprawniająca do wyrównania wskazana w ustawie o wynagrodzeniu minimalnym, jednak w ramach gwarancji wynikającej z art. 10 § 2art. 13 K.p. oraz z art. 6 ust. 1 ustawy o minimalnym (...) pracownikowi należy wypłacić kwotę uzupełniającą jego wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany do płacy minimalnej (przykład 2).

Absencja chorobowa

W przypadku uzyskiwania przez pracownika tylko stałego miesięcznego wynagrodzenia na poziomie minimalnym i wystąpienia choroby w takim miesiącu, nie ma potrzeby - przy prawidłowej wysokości wynagrodzenia miesięcznego - uzupełniania wynagrodzenia za okres choroby do minimalnego. Wynagrodzenie za ten okres jest bowiem obniżone na podstawie obowiązujących przepisów.

Przykład 1

Pracownik jest zatrudniony na pełny etat i otrzymuje wynagrodzenie godzinowe wynoszące 23 zł. Świadczy on pracę w systemie równoważnym i obowiązują go 3-miesięczne okresy rozliczeniowe liczone od stycznia. Zakładamy, że w styczniu 2024 r. jego rozkład czasu pracy będzie przewidywał do przepracowania 152 godziny, co w konsekwencji spowoduje, że jego wynagrodzenie w skali miesiąca będzie niższe niż minimalne.

Wynagrodzenie pracownika za styczeń 2024 r. wyniesie 3.496 zł, tj. 152 godz. × 23 zł. Ze względu na to, że płaca przysługująca pracownikowi za styczeń 2024 r. w związku z jego rozkładem czasu pracy nie będzie gwarantowała poziomu minimalnego, tj. 3.496 zł < 4.242 zł, pracodawca będzie miał obowiązek wypłacić wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego.


Przykład 2

Zgodnie z umową pełnoetatowemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.000 zł miesięcznie oraz premia miesięczna obecnościowa w kwocie 300 zł miesięcznie. Przy czym w przypadku choroby pracownika w danym miesiącu choćby przez 1 dzień, premia ta w ogóle nie przysługuje. Zakładamy, że pracownik będzie chory w okresie od 8 do 12 stycznia 2024 r. W związku z absencją chorobową utraci prawo do premii za styczeń 2024 r., przez co jego wynagrodzenie za pracę wyniesie 3.333,35 zł, tj. 4.000 zł : 30 = 133,33 zł; 4.000 zł - (133,33 zł × 5 dni) = 3.333,35 zł. Jednak ze stawki minimalnej obowiązującej w tym miesiącu wynika prawo do wynagrodzenia w wysokości 3.535 zł, tj. (4.242 zł : 30 = 141,40 zł; 4.242 zł - (141,40 zł × 5 dni) = 3.535 zł. Pracownikowi będzie należało wypłacić różnicę w kwocie 201,65 zł, tj. (3.535 zł - 3.333,35 zł).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.