vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Konsekwencje zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (2069) z dnia 9.11.2023

Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2024 r.

Zasadniczo pracodawca, dokonując potrąceń z wynagrodzenia pracownika, jest zobligowany do pozostawienia kwoty wolnej od potrąceń. Wyłączone spod tej zasady są jedynie potrącenia należności alimentacyjnych, wobec których nie jest stosowana kwota wolna od potrąceń, a wyłącznie potrąca się określony procent wynagrodzenia. Podstawę ustalenia kwot wolnych od potrąceń stanowi minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku.

Wysokość kwot wolnych

Wysokość kwot wolnych od potrąceń regulują art. 871 i art. 91 K.p. Pierwszy przepis określa wysokość kwot wolnych w razie dokonywania potrąceń obowiązkowych (m.in. na podstawie tytułu wykonawczego), a drugi dotyczy potrąceń dobrowolnych dokonywanych na podstawie pisemnej zgody pracownika. Na mocy art. 871 § 1 K.p. wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • 75% wymienionego wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
 • 90% wymienionego wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p. (kary porządkowe).

Z kolei w przypadku potrąceń dobrowolnych, w myśl art. 91 § 2 K.p., wolna od potrąceń jest kwota:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa powyżej - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
 • 80% wymienionej kwoty - przy potrącaniu innych należności niż na rzecz pracodawcy.

Ustalenie kwoty wolnej

Kwoty wolne od potrąceń ustala się na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. W 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło:

 • 4.242 zł w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.,
 • 4.300 zł w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.

Przy ustalaniu kwoty wolnej od potrąceń odlicza się składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także wpłaty do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania. Ze względu na różne parametry składkowo-podatkowe dla poszczególnych pracowników, kwoty wolne od potrąceń mają charakter indywidualny, co powoduje, że dla każdego pracownika należy taką kwotę wolną ustalić odrębnie.

W przypadku zatrudnienia pracownika na część etatu, kwoty wolne od potrąceń podlegają zmniejszeniu proporcjonalnie do obowiązującego pracownika wymiaru etatu (art. 871 § 2 K.p.). Należy dodać, że ustalając kwoty wolne od potrąceń dla niepełnoetatowca, w pierwszej kolejności oblicza się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę stosownie do wymiaru etatu takiego pracownika, przy uwzględnieniu minimalnego wynagrodzenia przysługującego w danym roku pracownikom pełnoetatowym. Dopiero w drugiej kolejności odlicza się obciążenia składkowo-podatkowe oraz wpłaty do PPK dla pracowników, którzy nie zrezygnowali z ich dokonywania.

W tabelach przedstawiamy kwoty wolne od potrąceń obowiązujące w 2024 r. w ich podstawowym wariancie, tj. dla pracownika, którego nie dotyczą zwolnienia podatkowe, nienależącego do PPK, a także który nie skorzystał z możliwości podziału kwoty zmniejszającej podatek między płatników.

Pracownik, którego przychody ze stosunku pracy nie są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, pkt 152-154 ustawy o pdof, niebędący uczestnikiem PPK, w zależności od wymiaru czasu pracy (wybrane warianty):
Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.
Wymiar czasu pracy Podstawowe koszty i kwota zmniejszająca podatek Podstawowe koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek Podwyższone koszty i kwota zmniejszająca podatek Podwyższone koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1/1 3.221,98 zł 2.921,98 zł 3.227,98 zł 2.927,98 zł
3/4 2.498,24 zł 2.199,24 zł 2.498,24 zł 2.205,24 zł
1/2 1.665,49 zł 1.475,49 zł 1.665,49 zł 1.481,49 zł
1/3 1.110,33 zł 994,33 zł 1.110,33 zł 1.000,33 zł
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1/1 2.899,78 zł 2.629,78 zł 2.905,18 zł 2.635,18 zł
3/4 2.248,42 zł 1.979,32 zł 2.248,42 zł 1.984,72 zł
1/2 1.498,94 zł 1.327,94 zł 1.498,94 zł 1.333,34 zł
1/3 999,30 zł 894,90 zł 999,30 zł 900,30 zł
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1/1 2.577,58 zł 2.337,58 zł 2.582,38 zł 2.342,38 zł
3/4 1.998,59 zł 1.759,39 zł 1.998,59 zł 1.764,19 zł
1/2 1.332,39 zł 1.180,39 zł 1.332,39 zł 1.185,19 zł
1/3 888,26 zł 795,46 zł 888,26 zł 800,26 zł
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1/1 2.416,49 zł 2.191,49 zł 2.420,99 zł 2.195,99 zł
3/4 1.873,68 zł 1.649,43 zł 1.873,68 zł 1.653,93 zł
1/2 1.249,12 zł 1.106,62 zł 1.249,12 zł 1.111,12 zł
1/3 832,75 zł 745,75 zł 832,75 zł 750,25 zł
Pracownik, którego przychody ze stosunku pracy nie są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, pkt 152-154 ustawy o pdof, niebędący uczestnikiem PPK, w zależności od wymiaru czasu pracy (wybrane warianty):
Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.
Wymiar czasu pracy Podstawowe koszty i kwota zmniejszająca podatek Podstawowe koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek Podwyższone koszty i kwota zmniejszająca podatek Podwyższone koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1/1 3.261,53 zł 2.961,53 zł 3.267,53 zł 2.967,53 zł
3/4 2.528,39 zł 2.228,39 zł 2.532,39 zł 2.234,39 zł
1/2 1.688,26 zł 1.495,26 zł 1.688,26 zł 1.501,26 zł
1/3 1.125,51 zł 1.007,51 zł 1.125,51 zł 1.013,51 zł
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1/1 2.935,38 zł 2.665,38 zł 2.940,78 zł 2.670,78 zł
3/4 2.275,55 zł 2.005,55 zł 2.279,15 zł 2.010,95 zł
1/2 1.519,43 zł 1.345,73 zł 1.519,43 zł 1.351,13 zł
1/3 1.012,96 zł 906,76 zł 1.012,96 zł 912,16 zł
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1/1 2.609,22 zł 2.369,22 zł 2.614,02 zł 2.374,02 zł
3/4 2.022,71 zł 1.782,71 zł 2.025,91 zł 1.787,51 zł
1/2 1.350,61 zł 1.196,21 zł 1.350,61 zł 1.201,01 zł
1/3 900,41 zł 806,01 zł 900,41 zł 810,81 zł
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1/1 2.446,15 zł 2.221,15 zł 2.450,65 zł 2.225,65 zł
3/4 1.896,29 zł 1.671,29 zł 1.899,29 zł 1.675,79 zł
1/2 1.266,20 zł 1.121,45 zł 1.266,20 zł 1.125,95 zł
1/3 844,13 zł 755,63 zł 844,13 zł 760,13 zł
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.