vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
A A A

Zatrudnianie pracowników krok po kroku - Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 (594) z dnia 10.12.2023

Właściwa reprezentacja pracodawcy

Zasadniczo umowę o pracę powinien podpisać pracodawca, którym zgodnie z treścią art. 3 K.p., jest jednostka organizacyjna (choćby nie posiadała osobowości prawnej), a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Przepis art. 31 K.p. dopuszcza jednak, aby za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonywała także osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że podmiot, który działa w imieniu pracodawcy bez właściwego umocowania nie ma statusu osoby wyznaczonej do dokonywania skutecznych czynności z zakresu prawa pracy w rozumieniu art. 31 K.p. (por. wyrok z 5 października 2017 r., sygn. akt I PK 287/16, BSN-IPUSiSP 2018/2/14-15).

Przepis art. 31 K.p. nie zawiera żadnych wytycznych co do sposobu lub trybu wyznaczania osoby wykonującej za pracodawcę zadania z zakresu prawa pracy, w tym także dotyczących zawierania umów o pracę. Skoro tak, to zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego może do tego dojść nawet w sposób dorozumiany, a więc poprzez każde zachowanie zatrudniającego, które dostatecznie ujawnia jego wolę (art. 60 K.c. w zw. z art. 300 K.p.). Takie rozumienie omawianej normy potwierdzone zostało w postanowieniu z 29 stycznia 2014 r. (sygn. akt II PK 238/13), w którym Sąd Najwyższy zauważył, że: "(...) wyznaczenie osoby do dokonywania za pracodawcę czynności prawnych z zakresu prawa pracy może nastąpić w każdy sposób dostatecznie ujawniający taką wolę reprezentowanego.".

Bacząc jednak na to, że w stosunkach pracy ważna jest pewność prawa, przyjąć należy, że tak udzielone upoważnienie może się okazać niewystarczające. W wyroku z 11 kwietnia 2017 r. (sygn. akt II PK 45/16) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że: "(...) Wyznaczenie osoby dokonującej czynności z zakresu prawa pracy w rozumieniu art. 31 § 1 K.p. następuje przez złożenie oświadczenia woli przez osobę lub organ kierujący jednostką organizacyjną będącą pracodawcą i wyrażenie zgody przez wyznaczoną osobę. Forma złożenia tego oświadczenia uzależniona jest od wewnętrznej regulacji w danej jednostce organizacyjnej. W każdym razie oświadczenie powinno być złożone w sposób wyraźny i jeżeli wyznaczenie nie obejmuje wszystkich czynności zarówno w sprawach indywidualnych, jak i zbiorowych, musi określać zakres upoważnienia lub zakres czynności zastrzeżonych wyłącznie do zarządzającego. (...)". Jeżeli upoważnienie takie ma charakter generalny (ma wielu, niesprecyzowanych konkretnie odbiorców), a nie indywidualny, to w związku z tym, że nie musi być skierowane do konkretnej osoby, może zostać dokonane w akcie ustrojowym pracodawcy, czyli w statucie lub umowie spółki prawa handlowego (por. wyrok SA w Szczecinie z 15 maja 2014 r., sygn. akt III AUa 936/13), lub porządkowym (w regulaminie pracy). Poza tym, może ono dotyczyć wykonywania wszystkich czynności z zakresu prawa pracy albo jedynie czynności określonego rodzaju, albo uwarunkować ich wykonywanie od nieobecności kierownika jednostki lub pracodawcy (por. wyrok SN z 3 grudnia 2010 r., sygn. akt I PK 155/10).

Uwaga! Przepisy prawa pracy, w tym Kodeks pracy, nie przewidują kar za nieprzestrzeganie zasad reprezentowania pracodawcy. Wydaje się także, że ze względu na ochronę pracownika, jako słabszej strony stosunku pracy, umowa o pracę podpisana przez osobę, która nie posiada umocowania pracodawcy, nie będzie od razu uznana za bezwzględnie nieważną. Można by jej przypisać taki charakter, gdyby zatrudnienie pracownika okazało się niezgodne z wolą zatrudniającego, a to z kolei niełatwo wykazać, gdy pracownik codziennie pojawia się w pracy i wykonuje swoje obowiązki, a pracodawca zdaje sobie z tego sprawę i tego nie neguje (godzi się na to). W razie pojawienia się sporu w tej kwestii, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd.

Na następnej stronie prezentujemy przykładowe upoważnienia, tj.:

a) upoważnienie indywidualne do dokonywania wybranych czynności

Wrocław, dnia 1 grudnia 2023 r.

Upoważnienie

Na podstawie art. 31 § 1 K.p. Pani Marianna Kosiniak zostaje upoważniona do wykonywania w stosunku do kandydatów na pracowników oraz pracowników zatrudnionych w Jantar Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu czynności z zakresu prawa pracy, polegających w szczególności na:

- nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku pracy,
- wypowiadaniu warunków pracy i płacy,
- realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854),
- realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969 z późn zm.).
Prezes
Franciszek Kowal
Upoważnienie przyjęłam
1.12.2023 r. Marianna Kosiniak

b) upoważnienie generalne, zawarte w regulaminie pracy, bez ograniczenia czynności:

(...)

"Wszystkich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje kierownik działu kadr.".

(...)

Osoba upoważniona ma prawo udzielać pełnomocnictwa innym osobom do poszczególnych czynności wynikających z jej umocowania (por. uzasadnienie wyroku SN z 20 września 2005 r., sygn. akt II PK 412/04, OSNP 2006/13-14/210).

W przepisie art. 31 K.p brak jest zastrzeżenia, że upoważnić można tylko osobę fizyczną, dlatego nie ma żadnych przeszkód, aby przekazać takie kompetencje np. spółce prawa handlowego, czyli osobie prawnej. W piśmiennictwie przyjmuje się także, że osoba taka nie musi należeć do struktury organizacyjnej podmiotu.

Uwaga! Zgodnie z art. 29 RODO, podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzają je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. Z przepisu tego wynika, że także "szeregowi" pracownicy działu kadr powinni posiadać stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (należy je odróżnić od upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu pracodawcy, np. podpisywania umów o pracę).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyoPrace.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.