vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Na jakie dodatkowe świadczenia mogą liczyć emeryci i renciści? - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (2102) z dnia 4.03.2024

Dodatkowe świadczenia dla emerytów i rencistów

Wysokość emerytury lub renty nie zawsze jest satysfakcjonująca, mimo że ustawodawca zagwarantował systematyczne zwiększanie tych świadczeń za sprawą corocznej waloryzacji. Warto zatem przypomnieć, że w pewnych okolicznościach można uzyskać prawo do dodatkowego świadczenia. Niektóre są przyznawane z urzędu, a o wybrane trzeba wystąpić składając stosowny wniosek.

Dodatki

Ustawodawca przewidział możliwość wypłaty dodatków do emerytury lub renty.

Do najpopularniejszych należą dodatki, o których mowa w art. 75 i art. 76 ustawy emerytalnej, tj.:

 • pielęgnacyjny - przyznawany osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta:
  • została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo
  • ukończyła 75 lat życia,
 • dla sierot zupełnych - należny sierocie zupełnej uprawnionej do renty rodzinnej.

Z założenia są one przyznawane na wniosek świadczeniobiorcy, z zastrzeżeniem dotyczącym dodatku pielęgnacyjnego. Dodatek ten jest przyznawany przez organ rentowy z urzędu, od miesiąca ukończenia przez emeryta lub rencistę 75 lat, chyba że otrzymuje on już to świadczenie ze względu na swój stan zdrowia (w związku z uznaniem za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji).

Ponadto po spełnieniu określonych warunków dany świadczeniobiorca może uzyskać prawo m.in. do dodatku:

 • za tajne nauczanie,
 • pielęgnacyjnego dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • kombatanckiego lub świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego,
 • kompensacyjnego,
 • pieniężnego do renty inwalidy wojennego.

Ustalone przez ustawodawcę kwoty ryczałtowe dodatków podlegają podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, a więc od 1 marca każdego roku.

Mama 4+

Nie każdy emeryt ma zagwarantowaną najniższą wysokość tego świadczenia, w głównej mierze z powodu braku wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego. W grupie tych osób znajdują się m.in. rodzice, którzy zrezygnowali z aktywności zawodowej na poczet wychowywania swoich dzieci. Jeśli tych dzieci było co najmniej czworo, mogą oni ubiegać się o tzw. świadczenie Mama 4+. Przysługuje ono na zasadach określonych w ustawie o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1051), zwanej ustawą Mama 4+, a więc:

 • matce, która urodziła i wychowała albo wychowała co najmniej czworo dzieci lub
 • ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci, w określonych przez ustawodawcę przypadkach,

po osiągnięciu odpowiednio wieku 60 lub 65 lat, jeżeli nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania oraz pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie jego pobierania.

Świadczenie to, które stanowi dopełnienie wysokości emerytury lub renty do wysokości najniższej emerytury, nie przysługuje osobie uprawnionej do tych świadczeń w wysokości co najmniej najniższej emerytury.

Świadczenie uzupełniające 500+

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą korzystać ze świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2023 r. poz. 156 ze zm.). Przysługuje ono przede wszystkim osobom, które spełniły łącznie następujące warunki:

 • ukończyły 18 lat,
 • są niezdolne do samodzielnej egzystencji, co zostało stwierdzone stosownym orzeczeniem, potwierdzającym co najmniej niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem renty rodzinnej przyznanej w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej, zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza miesięcznie określonej przez ustawodawcę kwoty.

To tzw. świadczenie uzupełniające 500+ przysługuje osobie uprawnionej w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Łączna kwota świadczenia uzupełniającego i np. emerytury lub renty nie może jednak przekroczyć miesięcznie ustalonej kwoty - zmieniającej się corocznie w ramach waloryzacji.

Dodatkowe świadczenia przewidziane dla emerytów i rencistów
Rodzaj świadczenia Przewidziane dla Przyznawane Wysokość
dodatek pielęgnacyjny osób uprawnionych do emerytury lub renty: 330,07 zł* (miesięcznie)
- całkowicie niezdolnych do pracy oraz do samodzielnej egzystencji
na wniosek
- które ukończyły 75 lat
z urzędu
dodatek dla sieroty zupełnej sierot zupełnych uprawnionych do renty rodzinnej na wniosek 620,36 zł* (miesięcznie)
rodzicielskie świadczenie uzupełniające, tzw. świadczenie Mama 4+
- matki, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci,
- ojca, który wychował co najmniej czworo dzieci, w określonych przez ustawodawcę przypadkach
na wniosek stanowiącej dopełnienie wysokości emerytury lub renty do wysokości najniższej emerytury (miesięcznie)
świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, tzw. świadczenie uzupełniające 500+ osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji, która ukończyła 18 lat i nie posiada prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem renty rodzinnej przyznanej w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej, zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 2.419,33 zł* miesięcznie na wniosek nie wyższej niż 500 zł (miesięcznie)
* Kwota obowiązująca od 1 marca 2024 r.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.EmeryturyiRenty.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.