vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Na jakie dodatkowe świadczenia mogą liczyć emeryci i renciści? - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (2102) z dnia 4.03.2024

Świadczenia wyrównawcze z dwóch różnych tytułów

Wraz ze świadczeniami emerytalno-rentowymi istnieje możliwość pobierania świadczenia wyrównawczego. O takiej nazwie są dwa świadczenia, ale prawo do nich regulują dwa odrębne akty prawne. Każde z nich jest uwarunkowane stosownymi przesłankami, po spełnieniu których można liczyć na ich przyznanie.

Świadczenie wyrównawcze przy emeryturze

Jedną zasadniczą, a zarazem wspólną przesłanką ustalania prawa do świadczenia wyrównawczego jest kryterium dochodowe, które z dniem 1 marca 2024 r. wzrosło w związku z przeprowadzoną waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych.

Świadczeniem, które może być wypłacane wraz ze świadczeniem podstawowym, jest świadczenie wyrównawcze. Przysługuje ono osobie uprawnionej do wcześniejszej emerytury na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz. U. z 1989 r. nr 28, poz. 149). Jest ono należne, jeżeli:

 • wcześniejsza emerytura przysługuje w kwocie niższej niż wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, a ponadto
 • emeryt w dalszym ciągu sprawuje opiekę nad dzieckiem, z tytułu opieki nad którym nabył prawo do wcześniejszej emerytury.

Ustalając zasady wypłaty świadczenia wyrównawczego, ustawodawca dodatkowo zastrzegł, że w przypadku zmiany wysokości:

 • miesięcznej kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, co ma miejsce corocznie od dnia 1 stycznia i
 • świadczeń emerytalno-rentowych w wyniku ich waloryzacji, co następuje od 1 marca,

ZUS lub inny organ emerytalno-rentowy dokonuje łącznie ponownego obliczenia świadczenia wyrównawczego w marcu każdego roku i wypłaca wyrównanie.

Przyznane świadczenie wyrównawcze podlega zatem ponownemu obliczeniu z urzędu. Ustalenia tego dokonuje się w taki sposób, aby łączna kwota świadczeń, wraz ze świadczeniem wyrównawczym, nie przekroczyła miesięcznie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, z wyłączeniem dodatku pielęgnacyjnego. W przypadku ponownego obliczenia różnicę pomiędzy wypłaconym świadczeniem a należnym wypłaca się wraz ze świadczeniem emerytalno-rentowym.

Świadczenie wyrównawcze przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium RP, jeżeli są:

 • obywatelami RP lub
 • posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP obywatelami państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
 • cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium RP.

Omawianego świadczenia nie otrzyma osoba uprawniona, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osoby uprawnionej, która tę karę odbywa w systemie dozoru elektronicznego.

Jeśli chodzi o kwotę świadczenia pielęgnacyjnego, to jest ona ustalana corocznie z dniem 1 stycznia w ramach przeprowadzanej waloryzacji. Polega ona na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji. Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2.988 zł.

W 2024 r. na świadczenie wyrównawcze mogą zatem liczyć osoby uprawnione, których kwota brutto świadczenia emerytalno-rentowego, ustalana w sposób wskazany przez ustawodawcę, jest niższa niż 2.988 zł. Przez kwotę pobieranego świadczenia emerytalno-rentowego rozumie się wysokość pobieranej emerytury lub renty brutto, wraz z kwotą przyznaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych oraz kwotą innych dodatków i świadczeń, wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem dodatku pielęgnacyjnego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń. Świadczenie wyrównawcze przysługuje nie tylko obywatelom RP, o czym stanowi art. 1 ust. 3 ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz. U. z 2021 r. poz. 2314).

Postępowanie w sprawie prawa do świadczenia wyrównawczego ma wnioskowy charakter. Prawo do niego można nabyć po uprzednim złożeniu wniosku do ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego, który wypłaca świadczenie emerytalno-rentowe. Ustawodawca określił, jakie dane powinien zawierać wniosek osoby uprawnionej o świadczenie wyrównawcze, a organ rentowy opracował do tego celu formularz - ESWK.

Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji

Osoby, które uzyskały status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, pobierające emeryturę, rentę inwalidzką lub rentę z tytułu niezdolności do pracy albo rentę rodzinną, mogą nabyć prawo do świadczenia wyrównawczego. Podobnie jak przy wcześniejszych należnościach, ustawodawca wprowadził próg uprawniający do tego świadczenia oraz zastrzegł, że kwota uwzględniana przy obliczaniu wysokości świadczenia ulega podwyższeniu w terminach i na zasadach określonych przepisami ustawy emerytalnej. Próg ten jest podwyższany zatem z urzędu corocznie w związku z waloryzacją od 1 marca. Z dniem 15 października 2020 r. próg określony został na poziomie 2.400 zł miesięcznie. Wraz z kolejnymi terminami waloryzacji wzrastał (patrz tabela) i z dniem 1 marca 2024 r. został ustanowiony na poziomie 3.415,50 zł.

Świadczenie wyrównawcze przysługuje w kwocie będącej różnicą pomiędzy kwotą stanowiącą próg uprawniający do świadczenia a kwotą emerytury lub renty, o której mowa w art. 10a ust. 3 ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 388 ze zm.).

Miesięczny próg uprawniający do dodatkowego świadczenia
Rodzaj dodatkowego świadczenia Okres obowiązywania
Świadczenie wyrównawcze dla opozycjonistów od 1 marca 2021 r.
do 28 lutego 2022 r.
od 1 marca 2022 r.
do 28 lutego 2023 r.
od 1 marca 2023 r.
do 29 lutego 2024 r.
od 1 marca 2024 r.
do 28 lutego 2025 r.
2.501,76 zł 2.676,88 zł 3.046,29 zł 3.415,50 zł
Świadczenie wyrównawcze dla uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi od 1 stycznia
do 31 grudnia 2022 r.
od 1 stycznia
do 31 grudnia 2023 r.
od 1 stycznia
do 31 grudnia 2024 r.
od 1 stycznia
do 31 grudnia 2025 r.
2.119 zł 2.458 zł 2.988 zł brak danych
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.EmeryturyiRenty.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.