vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Na jakie dodatkowe świadczenia mogą liczyć emeryci i renciści? - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (2102) z dnia 4.03.2024

Dodatkowe świadczenie w postaci 13. emerytury

Na dodatkowe świadczenie w wysokości odpowiadającej kwocie najniższej emerytury, co do zasady, mogą liczyć wszystkie osoby z prawem do wskazanego przez ustawodawcę świadczenia na dzień 31 marca roku, w którym jest ono wypłacane.

Prawo do 13. emerytury

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w danym roku kalendarzowym przysługuje osobom, które w dniu 31 marca tego roku mają prawo do jednego ze wskazanych przez ustawodawcę świadczeń, zwanych świadczeniami podstawowymi (patrz tabela). Pełny ich katalog został określony w art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2575 ze zm.), zwanej ustawą o 13. emeryturze.

Prawo do świadczenia podstawowego nie może być jednak zawieszone na dzień 31 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. W przeciwnym razie to dodatkowe świadczenie nie przysługuje.

Oznacza to, że w 2024 r. dodatkowe roczne świadczenie przysługuje osobom, które w dniu 31 marca 2024 r. będą miały niezawieszone prawo do świadczenia podstawowego. Z tym że ustawodawca jednocześnie zastrzegł, iż prawo do tego świadczenia pieniężnego podlega ponownemu ustaleniu, jeżeli okaże się, że na dzień 31 marca roku, w którym wypłacane jest to dodatkowe świadczenie:

 • prawo do świadczenia podstawowego:
  • nie istniało lub
  • podlegało zawieszeniu albo
 • przysługiwała wypłata tego świadczenia.

Wysokość 13. emerytury

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, zgodnie z art. 5 ustawy o 13. emeryturze, przysługuje w wysokości najniższej emerytury, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy emerytalnej, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest to dodatkowe świadczenie. Bez znaczenia tu jest wysokość świadczenia podstawowego.

W 2024 r. wszystkim uprawnionym 13. emerytura przysługuje w wysokości 1.780,96 zł brutto, niezależnie od tego, ile wynosi ich świadczenie podstawowe. Co istotne, z kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji, jednak podlega ona:

 • opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i
 • oskładkowaniu na ubezpieczenie zdrowotne.


13. emerytura w 2024 r. wynosi 1.780,96 zł (brutto).

Tylko jedna 13. emerytura do ewentualnego podziału

W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia podstawowego, osobie uprawnionej przysługuje jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

Natomiast do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, które podlega proporcjonalnemu podziałowi na osoby uprawnione do renty rodzinnej.

Z tym że, jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna osoba i przynajmniej jedna z nich uprawniona jest jednocześnie do renty socjalnej, wówczas:

 • dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z tytułu renty rodzinnej podlega podziałowi stosownie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej z wyłączeniem osoby lub osób uprawnionych do renty socjalnej, a
 • tej osobie lub tym osobom wyłączonym z liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej dodatkowe roczne świadczenie pieniężne należne jest z tytułu przysługującego prawa do renty socjalnej.

Wypłata z urzędu

Osoby uprawnione w bieżącym roku kalendarzowym do 13. emerytury nie muszą składać żadnych wniosków o jej wypłatę. Otrzymają ją bowiem z urzędu, wraz ze świadczeniem podstawowym, co do zasady, w terminie jego wypłaty przypadającym w kwietniu 2024 r.

Tylko nieliczni świadczeniobiorcy będą musieli poczekać na to dodatkowe świadczenie nieco dłużej, tj. do majowego terminu wypłaty świadczeń (patrz tabela).

Decyzje w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wydawać będzie organ wypłacający świadczenie podstawowe, z którym 13. emerytura będzie wypłacana.

Przy czym w razie zbiegu prawa do świadczeń podstawowych wypłacanych przez:

 • dwa organy emerytalno-rentowe - tym właściwym organem do wydania decyzji i wypłaty 13. emerytury będzie ZUS,
 • organ emerytalno-rentowy oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - decyzję w sprawie 13. emerytury wyda i świadczenie to wypłaci właściwy organ emerytalno-rentowy.
Uprawnieni do 13. emerytury
Osoby, które w dniu 31 marca mają niezawieszone prawo do jednego ze świadczeń podstawowych, tj. głównie do: Wypłata 13. emerytury
- emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej, albo renty rodzinnej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej albo renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
- renty socjalnej,
- emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników,
- renty inwalidzkiej lub renty rodzinnej, wypłacanej inwalidom wojennym i wojskowym albo członkom ich rodzin,
- świadczenia pieniężnego albo emerytury lub renty przyznanej w drodze wyjątku kombatantom albo osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
- emerytury wojskowej, wojskowej renty inwalidzkiej lub wojskowej renty rodzinnej z zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,
- emerytury policyjnej, policyjnej renty inwalidzkiej lub policyjnej renty rodzinnej, przewidzianej dla funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz członków ich rodzin,
- świadczenia pieniężnego należnego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
- renty strukturalnej, będącej pomocą finansową w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- okresowej emerytury kapitałowej,
- emerytury pomostowej,
- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
- okresowej emerytury rolniczej,
- rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego
w kwietniowym terminie wypłaty świadczenia podstawowego
- świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego.
w majowym terminie wypłaty świadczenia
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.EmeryturyiRenty.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.