vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Na jakie dodatkowe świadczenia mogą liczyć emeryci i renciści? - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (2102) z dnia 4.03.2024

Organy emerytalno-rentowe wypłacą również 14. emeryturę

Portfele emerytów i rencistów są zasilane świadczeniem nazywanym potocznie czternastką. Od 2023 r. jest ona wypłacana corocznie, a nie jak do tego czasu - epizodycznie.

Ogólne zasady

Czternastka została określona, co do zasady, na poziomie kwoty najniższej emerytury i przewidziana dla emerytów i rencistów, których świadczenie mieści się w określonym w ustawie kryterium. Co więcej, po uwzględnieniu sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu finansów publicznych, może ona być wypłacona w kwocie wyższej od najniższej emerytury. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia mają prawo do konkretnego świadczenia enumeratywnie wskazanego przez ustawodawcę (patrz ramka).

Stanowi o tym art. 2 ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1407).

Wysokość dodatkowego świadczenia jest równa kwocie najniższej emerytury:

 • obowiązującej od 1 marca roku, w którym dodatkowe świadczenie jest wypłacane - dla osób, których wysokość świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 2.900 zł,
 • pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2.900 zł - dla osób, których wysokość świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2.900 zł.

Ustawa o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym (...) stanowi jednak, że jeżeli kwota dodatkowego świadczenia ustalonego we wskazany wcześniej sposób jest niższa niż 50 zł, dodatkowego świadczenia nie przyznaje się. Ponadto 14. emerytura nie przysługuje osobom, którym prawo do świadczeń określonych w art. 2 ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym (...) zostało zawieszone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia.

Nowością jest wprowadzone rozwiązanie, na podstawie którego Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi:

 • kwotę wyższą niż kwota najniższej emerytury, stosowaną do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia, mając na względzie sytuację społeczno-gospodarczą oraz stan finansów publicznych,
 • miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia w danym roku, mając na względzie możliwości techniczne i organizacyjne jego wypłaty przez organy emerytalno-rentowe.

Rozporządzenia te powinny być wydane w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 października danego roku.


Miesiąc wypłaty 14. emerytury określa Rada Ministrów.


Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane w miesiącu określonym w przepisach wydanych w oparciu o delegację ustawową w terminie wypłaty świadczenia głównego albo w innym terminie w tym miesiącu, jeżeli wypłata dodatkowego świadczenia wraz ze świadczeniem głównym nie będzie możliwa.

Co ważne, prawo do dodatkowego świadczenia lub jego wysokość podlegają ponownemu ustaleniu, jeżeli okaże się, że na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia prawo do świadczenia głównego nie istniało, podlegało zawieszeniu, przysługiwała wypłata tego świadczenia lub uległa zmianie wysokość tego świadczenia.

Przy zbiegu prawa do świadczeń

W razie wystąpienia zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia głównego, osobie uprawnionej przysługuje jedno kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Przy ustalaniu prawa do niego i jego wysokości przyjmuje się sumę tych świadczeń, które są wypłacane. Jedno świadczenie przysługuje również do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba. Dodatkowe świadczenie podlega proporcjonalnemu podziałowi na osoby uprawnione do renty rodzinnej. W przypadku gdy do renty rodzinnej jest uprawniona więcej niż jedna osoba i przynajmniej jedna z nich jest uprawniona do renty socjalnej, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z tytułu renty rodzinnej podlega podziałowi odpowiednio do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, z wyłączeniem uprawnionych do renty socjalnej. Osobie/osobom wyłączonym z liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej należna jest czternasta emerytura z tytułu przysługującego prawa do renty socjalnej.

Wypłata czternastki i jej opodatkowanie

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacają z urzędu właściwe organy wypłacające świadczenie główne. Przy czym w przypadku zbiegu prawa do świadczeń:

 • które są wypłacane przez dwa organy, odpowiedzialny za wydanie decyzji oraz wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego jest ZUS,
 • na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia, który nastąpił po dniu wydania decyzji o jego przyznaniu, organem właściwym w danym roku do przyznania i wypłaty dodatkowego świadczenia jest organ emerytalno-rentowy, który już przyznał dodatkowe świadczenie, jeżeli przyznanie prawa do świadczenia głównego i podjęcie jego wypłaty przez inny organ emerytalno-rentowy nie skutkuje utratą prawa do dodatkowego świadczenia lub zmianą jego wysokości.

Od decyzji organu wypłacającego dodatkowe świadczenia przysługują środki odwoławcze przewidziane w przepisach dotyczących świadczenia głównego.

Świadczenie dodatkowe podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz jest objęte składką na ubezpieczenie zdrowotne, ale z jego kwoty nie mogą być dokonywane potrącenia i egzekucje.

Grono osób uprawionych do 14. emerytury

Dodatkowe świadczenie przysługuje osobom, które w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia mają prawo do konkretnych świadczeń wskazanych w art. 2 ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu (...), tj. do:

- świadczeń, o których mowa w ustawie o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
- świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- świadczeń, o których mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
- świadczeń, o których mowa w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,
- świadczeń, o których mowa w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...),
- emerytur i rent, o których mowa w ustawie o emeryturach i rentach z FUS,
- rent, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz w ustawie o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,
- renty socjalnej, o której mowa w ustawie o rencie socjalnej,
- świadczenia i zasiłku przedemerytalnego, o których mowa w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych,
- świadczenia, o którym mowa w ustawie o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
- okresowej emerytury kapitałowej, o której mowa w ustawie o emeryturach kapitałowych,
- emerytury, o której mowa w ustawie o emeryturach pomostowych,
- świadczenia, o którym mowa w ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych,
- okresowej emerytury rolniczej, o której mowa w ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw,
- rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.EmeryturyiRenty.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.