vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i polityka szkoleniowa firmy - Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 (600) z dnia 10.03.2024

Świadczenia fakultatywne

Drugą grupę świadczeń przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych tworzą świadczenia fakultatywne, czyli świadczenia dodatkowe typu opłaty za kształcenie, przejazdy, podręczniki i zakwaterowanie, których katalog otwarty zawiera art. 1033 K.p. Wyłącznie do pracodawcy należy decyzja o przyznaniu tych świadczeń, ich rodzajach i wysokości, albo o ich nieprzyznawaniu. Od przydzielonych świadczeń nie odprowadza podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o pdof) ani składek ZUS (§ 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia składkowego).

Sytuacje, w których pracodawca może żądać od pracownika zwrotu kosztów poniesionych na świadczenia dodatkowe wymienia enumeratywnie art. 1035 K.p. (patrz tabela Zwrot kosztów poniesionych na świadczenia dodatkowe). Lista nie zawiera rozwiązywania stosunku pracy za porozumieniem stron, lecz zasada swobody umów pozwala uzgodnić zwrot kosztów w takim przypadku na wspólnie ustalonych warunkach, byleby ich treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) tego sposobu zakończenia zatrudnienia, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art. 3531 K.c.). Porozumienie jest bowiem wyrazem zgodnych oświadczeń obydwu stron, złożonych dobrowolnie, w zakresie terminu i warunków zakończenia stosunku pracy (por. uzasadnienie wyroku SN z 12 kwietnia 2022 r., sygn. akt II PSKP 85/21, OSNP 2022/12/118).

Przykład

Pracodawca opłacił pracownikowi kurs prawa jazdy kategorii C+D oraz pokrył wydatki związane z badaniami lekarskimi i psychologicznymi, egzaminem państwowym i wydaniem prawa jazdy. Łącznie wydał na ten cel 4.300 zł i taka kwota została wpisana do umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w której pracownik zobowiązał się do przepracowania 1 roku od uzyskania prawa jazdy w podanych kategoriach.

W pierwszym tygodniu po otrzymaniu dokumentu wystąpił do pracodawcy o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem, proponując zwrot kwoty 4.300 zł w całości w dniu ustania stosunku pracy. Strony zawarły porozumienie następującej treści:

POROZUMIENIE
w sprawie rozwiązania umowy o pracę

zawarte w dniu 23 lutego 2024 r. pomiędzy:

EUROline sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Malborskiej 10, reprezentowanej przez Adama Nowaka, prezesa zarządu i Annę Kowalską, wiceprezesa zarządu, dalej zwany Pracodawcą,

a

Marcinem Wawrzyckim, zamieszkałym w Ząbkach przy ul. Pięknej 7, dalej zwanym Pracownikiem,

łącznie dalej zwane Stronami.

Strony zgodnie oświadczają, że:

1) rozwiązują umowę o pracę zawartą 1 grudnia 2023 r. na czas określony, z dniem 29 lutego 2024 r. za porozumieniem stron,
2) Pracownik dokona zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na uzyskanie prawa jazdy kategorii C+D w wysokości 4.300 zł w dniu 29 lutego 2024 r.,
3) zwrot kwoty wymienionej w pkt. 2 niniejszego Porozumienia nastąpi w formie potrącenia z wynagrodzenia za pracę wypłacanego w dniu 29 lutego 2024 r., na które pracownik wyraża zgodę,
4) z dniem 29 lutego 2024 r. rozwiązują za porozumieniem stron umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych zawartą 4 grudnia 2023 r. i zrzekają się prawa dochodzenia roszczeń z niej wynikających,
5) Pracodawca zobowiązuje się do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w dniu 29 lutego 2024 r.
6) niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Marcin Wawrzycki
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(podpis Pracownika)
Adam Nowak, Anna Kowalska
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(podpis Pracodawcy)

Zwrot kosztów na podstawie art. 1035 K.p. następuje w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia. Tak też wynika ze stanowiska resortu pracy z 12 sierpnia 2010 r. (znak DPR-III-053-80457/TW/AGr/10) oraz z wyroku SN z 13 marca 2012 r. (sygn. akt II PK 173/11, OSNP 2013/3-4/35). Nie ma żadnych oficjalnych wytycznych co do sposobu ustalenia proporcji, według której oblicza się kwotę zwrotu. Można to więc uczynić według dni, tygodni, miesięcy lub lat.

Zwrot kosztów poniesionych na świadczenia dodatkowe

Sytuacje, w których pracodawca:
może żądać zwrotu na mocy art. 1035 K.p. nie może żądać zwrotu w razie*
niepodjęcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika albo ich przerwanie bez uzasadnionych przyczyn - pracodawca samodzielnie ocenia brak zasadności; za zasadne uznaje się przypadki losowe i zdrowotne rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron, jeżeli pracodawca i pracownik nie uzgodnią inaczej
rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub w okresie pozostawania w zatrudnieniu po jego ukończeniu, wskazanym w umowie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, nie dłuższym niż 3 lata rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia:
- przez pracodawcę bez winy pracownika, czyli w trybie art. 53 K.p.
- przez pracownika z winy pracodawcy (art. 55 K.p.)
rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika w okresie wskazanym w wierszu 2 za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia wskutek mobbingu (art. 943 K.p.) rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem dokonanym przez:
- pracodawcę, bez względu na jego przyczynę,
- pracownika wskutek mobbingu (art. 943 K.p.)
rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika w okresie wskazanym w wierszu 2 bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 K.p. (pracodawca nie dokonał przeniesienia do pracy odpowiedniej do stanu zdrowia i kwalifikacji zawodowych pracownika albo ciężko naruszył podstawowe obowiązki wobec pracownika) lub art. 943 K.p., mimo braku przyczyn wskazanych w tych przepisach rozwiązania stosunku pracy wskutek upływu terminu umowy na czas określony oraz w trybach szczególnych (np. przewidzianym w art. 231 § 4 K.p.) za siedmiodniowym uprzedzeniem w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
wygaśnięcia stosunku pracy (art. 63-66 K.p.)
*por. przewodnik PIP i komentarz do art. 1035 w komentarzu Muszalskiego
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrawoPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.