vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Nowe regulacje w zakresie urlopów i zasiłków z tytułu opieki nad małym dzieckiem - Dodatek nr 1 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016

Z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji matki dziecka

Pracownica legitymująca się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu, jeżeli:

 • pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik-ojciec wychowujący dziecko albo pracownik-inny członek najbliższej rodziny,
   
 • przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony-ojciec dziecka albo ubezpieczony-inny członek najbliższej rodziny, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową (art. 180 § 6 K.p.).

Pojęcie najbliższego członka rodziny nie zostało sprecyzowane w przepisach Kodeksu pracy, ani w art. 29 ust. 5 ustawy zasiłkowej, do której odsyła art. 1751 K.p. Zdaniem niektórych autorów takie nieostre określenie adresata normy prawnej należy uznać za zaletę, gdyż wprowadza pewną elastyczność, mogącą przyczynić się do zapewnienia ciągłości opieki nad niemowlęciem. Pewną wskazówkę w zakresie grona osób uprawnionych zawiera art. 32 ust. 2 ustawy zasiłkowej wskazujący członków rodziny, którymi pracownik może opiekować się podczas choroby z prawem do zasiłku. Przepis ten wymienia małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat. Ojciec dziecka musi przy tym spełnić wymóg wychowywania dziecka, co oznacza, że nie może przejąć uprawnień ojciec pozbawiony praw rodzicielskich.

Uwaga! Wobec braku warunku wyłączającego, żadna z wymienionych osób nie posiada pierwszeństwa w korzystaniu z uprawnień do opieki nad dzieckiem w ramach urlopu macierzyńskiego albo prawa do zasiłku po przerwaniu działalności zarobkowej.

Pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny przysługuje, w przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną-matkę dziecka, legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, z pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 8 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną-matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego (art. 180 § 7 K.p.).

  Przykład  

Pracownica niezdolna do samodzielnej egzystencji w dniu 15 grudnia 2015 r. urodziła dziecko, którym nie jest w stanie samodzielnie się opiekować. Ojciec dziecka prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jednak nie zajmuje się wychowywaniem dziecka. Chęć zaopiekowania się dzieckiem zgłosiła natomiast matka pracownicy, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu umowy zlecenia. Nie ma przeszkód, aby od 9 lutego 2016 r. (po upływie pierwszych 8 tygodni, licząc od dnia porodu) do 2 maja 2016 r. (do wyczerpania 20 tygodni) dzieckiem zaopiekowała się jego babcia, o ile przerwie wykonywanie pracy w ramach umowy zlecenia. W okresie tym nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego.


Pracownica składa pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego, w okolicznościach wskazanych wyżej, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Pracodawca jest związany tym wnioskiem (art. 180 § 8 K.p.).

Jak wynika z § 7 projektu rozporządzenia w sprawie dokumentacji, w przypadku rezygnacji z urlopu macierzyńskiego przez pracownicę legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, zainteresowana składa wniosek zawierający dane analogiczne jak w przypadku rezygnacji z urlopu macierzyńskiego po 14 tygodniach po porodzie. Załącza do niego:

 • kopię wniosku pracownika-ojca wychowującego dziecko albo pracownika-innego członka najbliższej rodziny o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego albo kopię oświadczenia ubezpieczonego-ojca dziecka albo ubezpieczonego-innego członka najbliższej rodziny o przerwaniu działalności zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego,
   
 • kopię prawomocnego orzeczenia o niezdolności pracownicy do samodzielnej egzystencji.

Przykład wniosku w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, po wykorzystaniu co najmniej 8 tygodni urlopu po porodzie

Dominika Korcz  
ul. Głogowska 112
60-104 Poznań
Poznań, 8 stycznia 2016 r.
Zakład Produkcji Mebli Tapicerowanych sp. z o.o.
ul. Boczna 10
60-104 Poznań

Wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego

Zgłaszam rezygnację z korzystania z części urlopu macierzyńskiego na córkę Hannę Korcz, urodzoną 25 listopada 2015 r.

Jednocześnie zgłaszam zamiar powrotu do pracy od 20 stycznia 2016 r.

Dominika Korcz

Załącznik:

 1. Kopia wniosku pracownika-ojca wychowującego dziecko o udzielenie pozostałej części urlopu
   
 2. Kopia prawomocnego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji

Części urlopu macierzyńskiego po rezygnacji przez pracownicę legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego lub po zaprzestaniu przez ubezpieczoną legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji pobierania zasiłku po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 8 tygodni, pracodawca udziela, odpowiednio pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny, na jego pisemny wniosek.

Wniosek należy złożyć w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z części urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko albo pracownika-innego członka najbliższej rodziny (art. 180 § 9 K.p.).

Jak wynika z § 8 projektu rozporządzenia w sprawie dokumentacji, wniosek w powyższej sprawie powinien zawierać:

 • imię i nazwisko pracownika-ojca wychowującego dziecko albo pracownika-innego członka najbliższej rodziny,
   
 • imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka (dzieci), na które ma być udzielona pozostała część urlopu macierzyńskiego,
   
 • oświadczenie pracownika o okresie urlopu macierzyńskiego albo o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi części urlopu macierzyńskiego, wykorzystanych przed porodem,
   
 • wskazanie okresu, na który ma być udzielona pozostała część urlopu macierzyńskiego.

Do wniosku dołącza się skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) (w razie potrzeby przetłumaczony - patrz str. 9) albo kopie tych dokumentów, a ponadto oświadczenie pracownicy o zamiarze rezygnacji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego albo oświadczenie ubezpieczonej-matki dziecka o zamiarze rezygnacji z pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi pozostałej części urlopu macierzyńskiego.

Przykład wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu przez matkę niezdolną do samodzielnej egzystencji co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego

Bogusław Korcz  
ul. Głogowska 112
60-104 Poznań
Poznań, 5 stycznia 2016 r.
Zakład Ochrony Mienia PROFIT s.c.
ul. Boczna 102
60-104 Poznań

Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego

Proszę o udzielnie mi części urlopu macierzyńskiego na córkę Hannę Korcz, urodzoną 25 listopada 2015 r., w okresie od 20 stycznia do 12 kwietnia 2016 r.

Oświadczam, że matka dziecka, Dominika Korcz, nie korzystała z urlopu macierzyńskiego przed porodem.

Bogusław Korcz

Załączniki:

 1. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
   
 2. Oświadczenie matki dziecka o zamiarze rezygnacji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego

Przykład oświadczenia pracownicy o zamiarze rezygnacji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego

Dominika Korcz  
ul. Głogowska 112
60-104 Poznań
Poznań, 5 stycznia 2016 r.
Zakład Ochrony Mienia PROFIT s.c.
ul. Boczna 102
60-104 Poznań

Oświadczenie o zamiarze rezygnacji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego

Oświadczam, że po upływie 8 tygodni korzystania z urlopu macierzyńskiego po porodzie na córkę Hannę Korcz, urodzoną 25 listopada 2015 r., zamierzam zrezygnować z dalszej części tego urlopu.

Dominika Korcz
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.