vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Nowe regulacje w zakresie urlopów i zasiłków z tytułu opieki nad małym dzieckiem - Dodatek nr 1 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016

URLOP NA WARUNKACH URLOPU MACIERZYŃSKIEGO

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jest analogiczny w swym przeznaczeniu oraz sposobie wykorzystywania do urlopu macierzyńskiego, a jedyne zasadnicze różnice to adresaci normy prawnej (w przypadku urlopu macierzyńskiego są to rodzice biologiczni, a urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego - osoby, które przyjęły dziecko (dzieci) na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka (dzieci) lub przyjęły je na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dalej rodzice adopcyjni) oraz kolejność wykorzystywania uprawnienia. W przypadku urlopu macierzyńskiego pierwszą jego część obowiązkowo wykorzystuje matka i tylko w sytuacjach wyjątkowych (np. jej zgon) ojciec bądź inny członek najbliższej rodziny. W przypadku urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego od pierwszego dnia uprawnienia prawo do niego mają oboje rodzice adopcyjni, z którego korzystają według własnego wyboru. Co istotne, na mocy odesłania zawartego w art. 183 § 2 K.p., w sytuacjach szczególnych z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego może skorzystać także inny członek najbliższej rodziny. Ma to na celu zachowanie ciągłości opieki nad małym dzieckiem.

Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

 • 20 tygodni - w przypadku przyjęcia jednego dziecka,
   
 • 31 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,
   
 • 33 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,
   
 • 35 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci,
   
 • 37 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci

nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia (art. 183 § 1 K.p.).

  Przykład  

Pracownik przyjął jednocześnie na wychowanie dwoje dzieci będących rodzeństwem, w wieku 5 i 8 lat, z tym że starsze posiada odroczony obowiązek szkolny. Wiek oraz sytuacja prawna dzieci pozwala na wykorzystanie przez pracownika 31 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.


Sposób określenia adresata przepisu ("pracownik", a nie jak w odniesieniu do urlopu macierzyńskiego "pracownica") pozwala stwierdzić, że omawiane uprawnienie przysługuje oboju rodzicom adopcyjnym na równych prawach.

Do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące urlopu macierzyńskiego dotyczące:

 • podziału urlopu między opiekunów,
   
 • przejmowania urlopu w przypadku legitymowania się przez jednego z opiekunów orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, jego zgonu lub porzucenia przez niego dziecka (także gdy nie przebywał na urlopie gdyż nie posiadał statusu pracownika, a jedynie pobierał zasiłek macierzyński, a także gdy nie był objęty ubezpieczeniem),
   
 • przerwania urlopu na wypadek hospitalizacji rodzica,
   
 • uzyskania prawa do urlopu jeżeli dotychczasowy, nieaktywny zawodowo opiekun, podejmie zatrudnienie na co najmniej 1/2 etatu,
   
 • prawa i wymiaru urlopu na wypadek zgonu dziecka oraz
   
 • przesunięcia urlopu na wypadek hospitalizacji dziecka.

Tak stanowi art. 183 § 2 K.p., który przewiduje odpowiednie stosowanie do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego m.in. art. 180 § 4-17, art. 1801 § 2 oraz art. 181 K.p. Dodatkowy urlop macierzyński zawiera jednak zastrzeżenie dotyczące wieku dziecka przyjętego na wychowanie.

Ważne: Pracownik, który przyjął na wychowanie dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10. roku życia, ma prawo do 9 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

  Przykład  

Pracownica przyjęła na wychowanie dziecko w wieku 6 lat, 11 miesięcy i 22 dni. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego będzie trwał 9 tygodni, tj. 63 dni (9 tyg. x 7 dni), pomimo iż za kilka dni dziecko ukończy 7 lat. Gdyby dziecko posiadało odroczony obowiązek szkolny, urlop trwałby 20 tygodni.


Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jest udzielany na pisemny wniosek pracownika. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wykonawczych. Jak wynika z § 22 projektu rozporządzenia w sprawie dokumentacji, są to:

 • oświadczenie pracownika o dacie przyjęcia dziecka (dzieci) na wychowanie oraz kopia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka (dzieci), zawierającego datę urodzenia dziecka (dzieci) z poświadczeniem sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu, albo kopię prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka (dzieci) w rodzinie zastępczej, albo kopię umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodziną zastępczą a starostą,
   
 • kopia prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

Sam wniosek powinien natomiast zawierać:

 • imię i nazwisko pracownika,
   
 • imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka (dzieci) przyjętego na wychowanie albo przyjętego na wychowanie jako rodzina zastępcza, na które ma być udzielony urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego,
   
 • wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Podobnie jak w przypadku urlopu macierzyńskiego, przepisy przejściowe noweli nie regulują problematyki urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, co oznacza, że nowe zasady obowiązują od 2 stycznia 2016 r. bez ograniczeń i wyjątków.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.