vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Tworzenie i prowadzenie ZFŚS - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016

Treść regulaminu i administrowanie Funduszem

Zakres regulaminu ZFŚS

Zasady korzystania z Funduszu, w tym podział środków na poszczególne cele i rodzaje działalności, określa pracodawca w regulaminie uzgodnionym z zakładową organizacją związkową. Podstawę prawną dla stanowienia regulaminów jako zakładowego źródła prawa w zakresie m.in. zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu stanowi art. 8 ust. 2 ustawy o ZFŚS. Pracodawca, u którego nie występują związki zawodowe, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

W myśl art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), jeśli u pracodawcy działa więcej niż jedna organizacja związkowa - przy uzgadnianiu treści regulaminu organizacje te przedstawiają wspólne stanowisko. W sytuacji gdy organizacje związkowe nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w sprawie treści regulaminu Funduszu w terminie 30 dni, decyzję podejmuje pracodawca po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych.

Jak wyjaśnił jednoznacznie Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 maja 1999 r., sygn. akt I PKN 664/98: "Warunkiem obowiązywania regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest jego uzgodnienie ze wszystkimi organizacjami związkowymi działającymi w zakładzie pracy (...)". Natomiast w wyroku z dnia 20 sierpnia 2001 r., sygn. akt I PKN 579/00 stwierdził, że pracodawca administrujący środkami Funduszu nie może ich wydatkować niezgodnie z regulaminem, którego postanowienia nie mogą być sprzeczne z zasadą przyznawania świadczeń według kryterium socjalnego, to jest stosownie do sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Przyjęte przez ustawodawcę kryterium socjalne prowadzi do wniosku, że wykluczone jest przyznawanie ulgowych usług i świadczeń z Funduszu ogółowi zatrudnionych w tej samej wysokości, według zasady "każdemu po równo".

Także w wyroku z dnia 25 sierpnia 2004 r., sygn. akt I PK 22/03, Sąd Najwyższy orzekł, że pracodawca, który narusza art. 8 ust. 1 ustawy przez wydatkowanie środków Funduszu bez zachowania kryterium socjalnego, nie może powoływać się na klauzule generalne określone w art. 8 K.p. Zgodnie z tą normą, nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Natomiast w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2008 r., sygn. akt II PK 74/08, stwierdzono, iż działalność w postaci imprez masowych, takich jak pikniki, organizowanie wycieczek (w tym o charakterze integracyjnym) - mieści się w pojęciu działalności socjalnej jako rodzaj działalności rekreacyjnej, względnie działalności w postaci różnych form krajowego wypoczynku. Z kolei kryterium socjalne znajduje zastosowanie jedynie do przyznawania ulgowych świadczeń i usług. Zatem w przypadku, gdy regulamin Funduszu przewiduje wydatkowanie środków na inne jeszcze cele, mieszczące się w ramach działalności socjalnej - może on ustalać inne zasady korzystania z tych świadczeń, np. powszechnej dostępności na równych zasadach z imprez integracyjnych, w tym np. pikników czy wycieczek.


Pracodawca tworzący Fundusz jest zobowiązany wprowadzić regulamin ZFŚS, uzgodniony ze związkami zawodowymi lub z przedstawicielami pracowników.

Zarządzanie środkami Funduszu

Środki Funduszu powinny być zgromadzone na specjalnym rachunku bankowym. Należy je wyodrębnić z reszty majątku pracodawcy.

Środkami Funduszu administruje pracodawca. Administrowanie to polega nie tylko na dysponowaniu środkami Funduszu, lecz także na realizacji wynikających z ustawy obowiązków. Obejmuje zwłaszcza zapewnienie obsługi finansowej, kadrowej i technicznej funkcjonowania Funduszu w zakładzie pracy. Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 11 marca 2011 r., sygn. akt I SA/Lu 917/10: "Tworzony w zakładzie pracy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest odrębną od majątku zakładu pracy masą majątkową, stanowiącą przedmiot wykorzystywania według ściśle określonych ustawą i regulaminem zasad i na rzecz określonych podmiotów, co oznacza, że pracodawca administrując nią z woli ustawodawcy, świadczy czynności administrowania, a jednocześnie pośrednictwa pomiędzy faktycznym sprzedawcą (usługi, towaru) a pracownikami. Czynności te mają charakter obligatoryjny (pracodawca do ich świadczenia jest zobowiązany ustawą), nieodpłatny i są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa."

W zakres pojęcia "administrowanie Funduszem przez pracodawcę", poza zarządzaniem i kierowaniem środkami Funduszu, wchodzi także ponoszenie kosztów związanych z prowadzeniem rachunku Funduszu. Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 30 grudnia 1998 r., nr PB3-5656/722-571/98 wyjaśniło, że: "(...) art. 10 (...) ustawy zobowiązuje pracodawcę do administrowania środkami Funduszu, a tym samym ponosi on określone koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego Funduszu, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania samego Funduszu w zakładzie pracy. (...)".

Środki zgromadzone na rachunku ZFŚS nie są własnością pracodawcy. Z obowiązkami związanymi z administrowaniem tymi środkami nie są więc związane uprawnienia "właścicielskie", jeżeli chodzi o dysponowanie mieniem Funduszu. W tym zakresie pracodawca jest bezwzględnie związany przepisami ustawy o ZFŚS, które wymagają, aby każda decyzja o wydatkowaniu środków Funduszu była podjęta w oparciu o tzw. kryterium socjalne. Ponadto mogą być one przeznaczone tylko na działalność socjalną w rozumieniu ustawy o ZFŚS, bez względu na to, w jakiej sytuacji czy też kondycji finansowej znajduje się pracodawca.

W szczególności niedopuszczalne jest "przeniesienie" środków finansowych zgromadzonych na rachunku Funduszu do majątku obrotowego pracodawcy w przypadku, gdy zakład podlega likwidacji lub upadłości.

Środki Funduszu, których nie wykorzystano w danym roku kalendarzowym, przechodzą na rok następny. W przypadku gdy pracodawca nie ma już obowiązku tworzenia Funduszu, niewykorzystanych środków zgromadzonych na rachunku nie może spożytkować w sposób zupełnie dowolny. Zarówno środki jakie zostały z poprzedniego roku, jak i środki likwidowanego Funduszu muszą być wykorzystane zgodnie z regulaminem Funduszu i ustawą.


Środki Funduszu z mocy ustawy nie podlegają egzekucji, z wyjątkiem egzekucji w związku ze zobowiązaniami samego Funduszu.


Należy dodać, że pracodawca lub osoba odpowiedzialna w jego imieniu za realizację przepisów ustawy, wykorzystująca środki Funduszu na inny cel, na podstawie art. 12a ustawy podlega karze grzywny.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.ZFSS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.