vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Czas pracy i wynagrodzenie kierowców - Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016

Czas jazdy

Czas prowadzenia pojazdu przez kierowcę wykonującego przewozy towarowe na terenie UE jest limitowany w dobie, tygodniu oraz w okresie dwóch tygodni. Jest on rejestrowany automatycznie lub półautomatycznie przez tachograf, ewentualnie ręcznie przez kierowcę w przypadku awarii tachografu.

Ważne: Czas prowadzenia pojazdu w trakcie jednego dnia nie powinien przekroczyć 9 godzin, choć przepis dopuszcza przedłużenie go do 10 godzin, nie więcej niż dwa razy w każdym tygodniu pracy.

Dzienny czas prowadzenia pojazdu musi przypadać pomiędzy dwoma dziennymi okresami odpoczynku lub między odpoczynkiem dziennym a tygodniowym (art. 4 lit. k rozporządzenia (WE) nr 561/2006). W konsekwencji należy uznać, że rozporządzenie nie odwołuje się do doby astronomicznej (od 0000 do 2400) ani pracowniczej (24 godziny od momentu planowego rozpoczęcia pracy w poprzedniej dniówce).

Przykład

Kierowca wykonujący przewóz drogowy rzeczy na trasach międzynarodowych prowadzi pojazd przez 9 godzin, a następnie korzysta z 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Bezpośrednio po okresie odpoczynku kierowca wsiada ponownie za kierownicę i kontynuuje zadanie. Jest to działanie zgodne z przepisami rozporządzenia, choć w myśl rodzimych przepisów powoduje ponowne rozpoczęcie pracy w tej samej dobie. Nie ma to jednak znaczenia dla omawianych przepisów międzynarodowych, którym obca jest definicja doby pracowniczej. Zgodnie z nimi okres po skorzystaniu z odpoczynku to kolejny dzień pracy, więc kierowca powinien zmienić wykresówkę w tachografie, jeśli używa urządzenia analogowego.


Okres prowadzenia pojazdu może być ciągły lub przerwany, obejmując w tym drugim przypadku wszystkie okresy prowadzenia pojazdu przypadające pomiędzy przerwami i odpoczynkami. Z okresu prowadzenia pojazdu nie odlicza się krótkich przerw spowodowanych oczekiwaniem na światłach, przejazdach kolejowych czy w korkach ulicznych. W praktyce oznacza to, że tego typu przerwy powinny być zaliczane w całości do czasu prowadzenia pojazdu.

Za przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu do godziny oraz za każdą kolejną rozpoczętą godzinę kierowcy grozi grzywna w wysokości 100 zł (l.p. 4.1. załącznika nr 1 do ustawy o transporcie drogowym). Kary pieniężne dla przewoźników są wyższe i wynoszą 100 zł w przypadku przekroczenia powyżej 15 minut do godziny oraz 200 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę (l.p. 5.1.1. i 5.1.2. załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym). Manager transportu odpowiada ogólnie za dopuszczenie do naruszenia przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerwach i odpoczynku, a grzywna wynosi 2.000 zł (l.p. 15. załącznika nr 2 do ustawy o transporcie drogowym).

Niebagatelny wpływ na odpowiedzialność za przekroczenie dziennego okresu prowadzenia pojazdu ma decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej z 7 czerwca 2011 r. w sprawie obliczania dziennego czasu prowadzenia pojazdu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady. Z jej postanowień wynika, że obliczanie dziennego okresu prowadzenia pojazdu kończy się z początkiem nieprzerwanego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 7 godzin. Godziny prowadzenia pojazdu po skorzystaniu z takiego okresu odpoczynku będą więc zaliczone do kolejnej dniówki.

Przykład

Kierowca wykonujący przewóz drogowy rzeczy pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton prowadził przez 10 godzin, następnie skorzystał z 7 godzin odpoczynku i niezwłocznie wyruszył w dalszą drogę.

Działanie to nie jest zgodne z przepisami, gdyż jego dzienny odpoczynek powinien trwać co najmniej 9 godzin. Warto jednak pamiętać, że skorzystanie z 7 godzin nieprzerwanego odpoczynku daje gwarancję, że okresy prowadzenia pojazdu przypadające po takiej przerwie nie zostaną doliczone do poprzedniej dniówki, dzięki czemu kierowca i przewoźnik unikną odpowiedzialności za to naruszenie, płacąc grzywnę jedynie za skrócenie okresu odpoczynku.

Jeśli przerwa byłaby choć odrobinę krótsza, czas prowadzenia pojazdu w kolejnej dniówce byłby zaliczony do poprzedniego okresu, powodując poważne przekroczenie normy i dodatkowe kary z tego tytułu.


Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu może wynosić maksymalnie 56 godzin, co wynika wprost z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006. Ma to ścisły związek z obowiązującymi kierowców normami dziennego czasu jazdy oraz faktem, że w przypadku przewozów podlegających pod regulacje omawianego rozporządzenia, odpoczynek tygodniowy musi przypadać nie później niż po sześciu okresach 24-godzinnych od zakończenia poprzedniego odpoczynku tygodniowego. Skoro zaś czas jazdy w dobie może być dwukrotnie wydłużony do 10 godzin w takim okresie, a co do zasady wynosi 9 godzin, wartość ta wynika pośrednio również z innych przepisów rozporządzenia: (2 x 10 godz.) + (4 x 9 godz.) = 20 godz. + 36 godz. = 56 godz.

Omawiając to zagadnienie, należy pamiętać, że w przypadku kierowców funkcjonuje szczególna definicja tygodnia, rozumianego jako okres od godziny 0000 w poniedziałek do godziny 2400 w niedzielę (art. 4 lit. i rozporządzenia (WE) nr 561/2006). Nie pokrywa się ona więc z pojęciem tygodnia określonym w art. 128 § 3 pkt 2 K.p., odwołującym się do okresu rozliczeniowego. Prezentowana definicja tygodnia dotyczy wszystkich kierowców, niezależnie od rodzaju wykonywanego przewozu, gdyż została powtórzona w Umowie AETR oraz w art. 2 pkt 5 ustawy o czasie pracy kierowców.

Przykład

Firma zatrudnia pracowników w 3-miesięcznych okresach rozliczeniowych, pokrywających się z kwartałami roku kalendarzowego. Poza kierowcami firma zatrudnia również magazynierów, księgową, kadrową i 2 sprzątaczki. Dla magazynierów i pracowników obsługi tygodnie rozpoczynają się od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, czyli w przypadku I kwartału 2016 r. od piątku 1 stycznia 2016 r. Z kolei dla kierowców tygodnie są niezależne od okresów rozliczeniowych czy lat kalendarzowych i trwają od 28 grudnia 2015 r. do 3 stycznia 2016 r., a dalej od 4 do 10 stycznia 2016 r. itd. Warto o tym pamiętać przy planowaniu i rozliczaniu ich czasu pracy.


Przekroczenie maksymalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu jest sankcjonowane, jeśli wynosi więcej niż 30 minut.

Przedsiębiorcy ryzykują więc karą pieniężną w wysokości 50 zł za przekroczenie 56 godzin prowadzenia pojazdu w tygodniu powyżej 30 minut do 2 godzin oraz 100 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę (l.p. 5.5.1. i 5.5.2. załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym). Z kolei kierowca ryzykuje mandatem w wysokości 50 zł zarówno za przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o 30 minut do 2 godzin, jak i za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.

Czas prowadzenia pojazdu podlega również ograniczeniu w okresie dwutygodniowym, w którym nie może on przekroczyć 90 godzin. Dotyczy to każdych dwóch następujących po sobie tygodni, więc możliwe jest skontrolowanie przestrzegania tego przepisu w sposób krzyżowy. W praktyce oznacza to kontrolę najpierw w I i II tygodniu, następnie w II i III tygodniu, a na koniec również w III i IV tygodniu. Inspektor może również sprawdzić tygodnie IV i V oraz V i VI, co zaprezentuje pełen obraz ewentualnych przekroczeń. Jeśli więc w jednym tygodniu planujemy maksymalne 56 godzin, w tygodniach poprzedzającym i następującym po takim tygodniu, nie możemy zaplanować kierowcy więcej niż 34 godziny prowadzenia pojazdu. W przeciwnym razie przekroczymy bowiem maksymalny czas prowadzenia pojazdu w okresie dwutygodniowym.

Za ewentualne przekroczenia czasu prowadzenia pojazdu w okresie 2 tygodni odpowiada jedynie przewoźnik, pod warunkiem że są one dłuższe niż godzina. Jeśli przekroczenie zmieści się w przedziale powyżej 1 godziny do 4 godzin, grozi mu kara pieniężna w wysokości 100 zł, a za każdą kolejną rozpoczętą godzinę 150 zł (l.p. 5.6.1. i 5.6.2. załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Czas-Pracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.