vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Czas pracy i wynagrodzenie kierowców - Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016

Przewóz w załodze

Przewozy w załodze nie są domeną kierowców zatrudnionych przy transporcie rzeczy, gdyż w praktyce spotyka się je również u kierowców wykonujących przewozy regularne osób na trasach powyżej 50 km, a czasem również w przewozach okazjonalnych, zwłaszcza turystycznych na dłuższych trasach międzynarodowych. Wykonywanie przewozu w załodze kilkuosobowej powoduje istotną modyfikację zasad planowania czasu jazdy oraz odpoczynków kierowców. Wynika to z faktu, iż regularny okres odpoczynku dobowego takich kierowców obejmuje 9 godzin i przysługuje on w trakcie 30 godzin, licząc od zakończenia poprzedniego okresu odpoczynku dobowego lub tygodniowego.

W przypadku załogi dwuosobowej, każdy z kierowców będzie mógł prowadzić pojazd przez maksymalnie 10 godzin, korzystając z przerw w okresach, w których kierowaniem pojazdu zajmuje się zmiennik. W przeciwieństwie do okresów odpoczynku, przerwy mogą być wykorzystane w pojeździe znajdującym się w ruchu. Warto jednak pamiętać, że w trakcie przerwy kierowca nie może wykonywać innej pracy, np. pilotować zmiennika, gdyż musi być ona w całości przeznaczona na wypoczynek. Przerwy te pochłoną jedynie część okresów, które kierowca spędzi na fotelu pasażera podczas prowadzenia pojazdu przez zmiennika. Pełne wykorzystanie czasu jazdy spowoduje bowiem, że każdy z kierowców będzie korzystał z dwóch 45-minutowych przerw, a na fotelu pasażera przejedzie maksymalnie blisko 10 godzin, więc przez 8,5 godziny będzie mógł realizować dodatkowe obowiązki.

Z przewozem w załodze mamy do czynienia w przypadku, gdy w trakcie każdego okresu prowadzenia pojazdu, przypadającego pomiędzy dwoma odpoczynkami dziennymi lub odpoczynkiem dziennym i tygodniowym, w pojeździe przebywa minimum dwóch kierowców, którzy mają za cel jego prowadzenie.

Jedyny wyjątek dotyczy pierwszej godziny wykonywania przewozu, podczas której możliwe jest, aby w pojeździe przebywał tylko jeden kierowca (art. 4 lit. o rozporządzenia (WE) nr 561/2006). Stanowi to poważne ułatwienie w wykonywaniu takich zadań przez kierowców zamieszkujących w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od bazy transportowej firmy przewozowej. Dzięki temu rozwiązaniu pracodawca nie musi ściągać obu kierowców z załogi do swojej siedziby, gdyż pojazdem może wyjechać z firmy jeden z nich, zabierając swojego zmiennika w drodze. Warto jednak pamiętać, że dotyczy to wyłącznie pierwszej godziny wykonywania przewozu, a jako wyjątek od zasady ogólnej przepis ten musi być interpretowany ściśle. W praktyce oznacza to, że możliwości tej nie można rozciągać na ostatnią godzinę przewozu, co wyklucza możliwość "wysadzenia" zmiennika pod domem w drodze powrotnej po wykonaniu zadania przewozowego.

Przykład

Przewoźnik przyjął do wykonania zadanie, które miało bardzo krótki termin realizacji, w związku z czym przydzielił jego wykonanie 2 kierowcom, planując im po 10 godzin jazdy. Ich rozkład jazdy wygląda następująco:

 • 4,5 godziny prowadzi I kierowca,
   
 • kierowca I wykorzystuje przerwę, a kierowca II prowadzi przez 4,5 godziny,
   
 • za kierownicę pojazdu wsiada ponownie kierowca I i prowadzi pojazd przez 4,5 godziny, gdy kierowca II wykorzystuje przerwę w prowadzeniu pojazdu,
   
 • kolejna zmiana kierowców, przez 4,5 godziny prowadzi kierowca II, natomiast kierowca I korzysta z przerwy w prowadzeniu pojazdu,
   
 • zmiana, po której za kierownicę wraca kierowca I i prowadzi przez 1 godzinę, kierowca II korzysta z przerwy w prowadzeniu pojazdu,
   
 • ostatnia zmiana, przez 1 godzinę prowadzi kierowca II, podczas gdy kierowca I korzysta z przerwy,
   
 • postój, podczas którego obaj kierowcy wykorzystują nieprzerwany odpoczynek dobowy 9 godzin.

Każdy z kierowców prowadzi pojazd przez 10 godzin, co w sumie zajmuje 20 godzin. Aby mogli oni skorzystać z wymaganego okresu odpoczynku dobowego, wszystkie zmiany za kierownicą, krótkie przerwy czy okresy tankowania pojazdu muszą zamknąć się w obrębie 1 godziny. Tylko w takim przypadku kierowcy będą mieć bowiem zapewnione wymagane przepisem 9 godzin odpoczynku w 30-godzinnym okresie rozliczeniowym.


Pracodawcy rozważają czasem, czy nie warto wysłać w trasę załogi składającej się z 3 kierowców, aby szybciej zrealizować zadanie przewozowe. Warto jednak pamiętać, że załoga 3-osobowa nie pokona trasy dużo szybciej niż 2 kierowców, a koszt takiego zadania wzrośnie z uwagi na konieczność przyznania wynagrodzenia wszystkim trzem kierowcom. Wynika to z faktu, iż niezależnie od liczebności załogi może ona prowadzić pojazd przez maksymalnie 21 godzin, po których musi nastąpić 9 godzinny odpoczynek. W związku z tym praktyka wskazuje, że przewozy w załogach 3-osobowych ograniczają się najczęściej do przypadków podróży odbywanych w skrajnie złych warunkach drogowych lub atmosferycznych.

Przykład

Przewoźnik zaplanował przewóz ładunku do klienta dla 3 kierowców, pamiętając, że w przypadku załogi czas jazdy i odpoczynki rozlicza się w 30-godzinnych okresach, licząc od zakończenia poprzedniego odpoczynku dziennego i tygodniowego. W związku z tym rozkład czasu pracy kierowców wyglądał następująco:

 • 4,5 godziny prowadzi I kierowca,
   
 • 4,5 godziny prowadzi II kierowca,
   
 • 4,5 godziny prowadzi III kierowca,
   
 • 4,5 godziny prowadzi I kierowca,
   
 • 3 godziny prowadzi II kierowca,
   
 • wszyscy kierowcy rozpoczynają okres odpoczynku.

Jak widać czas prowadzenia pojazdu względem załogi 2-osobowej wzrasta jedynie o godzinę, a pracodawca musi pokryć koszty wynagrodzenia 3 kierowców, stąd przewozy w załogach 3-osobowych nie zdobyły sobie większej popularności.


Uwaga!
9-godzinny odpoczynek w załodze stanowi odrębną kategorię odpoczynku, więc fakt korzystania jedynie z 9 godzin wolnego nie może przesądzać o uznaniu, że jest to odpoczynek skrócony. Oznacza to, że jeżeli kierowca, który skorzystał w danym tygodniu z 3 skróconych 9-godzinnych odpoczynków dziennych, jeżdżąc samodzielnie, wykonuje następnie przewóz w załodze, nadal może korzystać z 9-godzinnych odpoczynków. W praktyce może to więc doprowadzić do sytuacji, w której w całym tygodniu kierowca nie będzie miał zapewnionego ani jednego odpoczynku 11-godzinnego, a mimo to nie dojdzie do naruszenia przepisów o czasie jazdy, przerwach i odpoczynkach.

W przypadku Umowy AETR bardzo dużym uelastycznieniem jest z kolei możliwość, aby kierowcy jeżdżący w załogach mogli mieć w zasadzie w każdym tygodniu skrócone 24-godzinne odpoczynki tygodniowe. Jednak każde skrócenie należy skompensować równoważnym odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.

Przykład

Kierowca wykonuje przewóz drogowy poza kraje UE. W ciągu dwóch tygodni zdefiniowanych jako czas od godz. 0000 w poniedziałek do godz. 2400 w niedzielę prowadził pojazd w załodze, wykorzystując możliwość przedłużenia doby 24-godzinnej do 30 godzin. Kierowca zarówno w pierwszym, jak i drugim tygodniu wykonał skrócony odpoczynek tygodniowy, zachowując pomiędzy odpoczynkami tygodniowymi czas nie dłuższy niż 6 okresów 24-godzinnych. Ponieważ wszystkie okresy prowadzenia pojazdu w przedstawionych tygodniach wykonał w załodze, skrócenie dwóch odpoczynków tygodniowych w ciągu dwóch następujących po sobie tygodni jest prawidłowe. Przedsiębiorca powinien pamiętać o konieczności rekompensaty obu skróconych odpoczynków tygodniowych najpóźniej przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu, w którym wystąpiło skrócenie.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Czas-Pracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.