vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1285) z dnia 2.05.2016

Ogólne zasady dokonywania potrąceń

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Tak wynika z art. 833 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) oraz art. 9 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.). Potrąceń z wynagrodzenia za pracę dokonuje się w trybie art. 87 i nast. Kodeksu pracy. Przepisy te obowiązują także w stosunku do innych świadczeń ze stosunku pracy, takich jak:

 • wynagrodzenie chorobowe,
   
 • odprawa emerytalna, ekonomiczna,
   
 • nagroda jubileuszowa,
   
 • ekwiwalent za urlop (por. wyrok SN z dnia 29 stycznia 2007 r., sygn. akt II PK 181/06).

Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, a także innych niż alimentacyjne potrąca się z wynagrodzenia za pracę oraz z pozostałych świadczeń objętych przepisami K.p., po odliczeniach składkowo-podatkowych, według kolejności wskazanej w art. 87 § 1 K.p. Stosownie do powołanej normy, potrąceniu w tym trybie podlegają:

 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
   
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
   
 • udzielone pracownikowi zaliczki pieniężne,
   
 • kary pieniężne z odpowiedzialności porządkowej.


W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych nie występuje kwota wolna od potrąceń.


Egzekucja na poczet świadczeń alimentacyjnych ma rangę priorytetową, korzysta więc z bezwzględnego pierwszeństwa. W razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych potrącenie może wynieść 3/5 wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych (art. 87 § 3 pkt 1 K.p.).

Przy dokonywaniu potrąceń na poczet egzekwowanych świadczeń niealimentacyjnych występują dwa ograniczenia. Po pierwsze, dokonuje się ich do wysokości 1/2 wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych (art. 87 § 3 pkt 2 K.p.), a po drugie - obowiązuje kwota wolna od potrąceń. W tym przypadku jest ona równa wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwota wolna ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy (art. 871 § 1 pkt 1 i § 2 K.p.).

Dokonując ustalenia kwoty wolnej od potrąceń pracownikowi zatrudnionemu na część etatu, w pierwszej kolejności oblicza się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę stosownie do wymiaru czasu pracy pracownika, a następnie dokonuje odliczeń składkowo-podatkowych (stanowisko MPiPS wyrażone w piśmie z dnia 7 stycznia 2014 r.).

Stosownie do wyjaśnień resortu pracy, przy ustalaniu wysokości potrącenia, obowiązkowe odliczenia składkowo-podatkowe obejmują również składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto, wobec braku podstawy prawnej, kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę nie ulega zmniejszeniu w razie uzyskania wynagrodzenia tylko za część miesiąca.

Kwoty wolne od potrąceń w 2016 r.

Kwoty wolne od potrąceń oblicza się na podstawie obowiązującego w danym roku kalendarzowym minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W myśl art. 871 K.p., wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
   
 • 75% wymienionego wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
   
 • 90% wskazanego wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p.

W przypadku potrąceń dobrowolnych, dokonywanych na podstawie pisemnej zgody pracownika, kwotą wolną od potrąceń jest kwota w wysokości:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa wcześniej - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
   
 • 80% tej kwoty - przy potrącaniu innych należności (art. 91 § 2 K.p.).


W 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę pracownika pełnoetatowego wynosi 1.850 zł.


Należy zaznaczyć, że przy ustalaniu kwot wolnych, oprócz obciążeń składkowo-podatkowych, odlicza się również składkę zdrowotną, zgodnie ze stanowiskiem MPiPS, analogicznie jak przy ustalaniu wysokości potrącenia.

Na wysokość kwot wolnych wpływają też inne odliczenia, takie jak koszty uzyskania przychodów oraz kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy.

Potrącenia w pierwszym roku pracy

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008), w pierwszym roku pracy wynagrodzenie pracownika wynosi nie mniej niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2016 r. wynagrodzenie w tym okresie nie może być niższe niż 1.480 zł.

Wysokość kwoty wolnej w pierwszym roku pracy ustala się na podstawie wynagrodzenia minimalnego przysługującego w tym okresie. Takie stanowisko zajmuje Departament Prawny GIP (pismo znak: GPP-416-4560-465/07/PE). Należy jednak zasygnalizować, że odmienne zdanie w tej sprawie ma resort pracy. Uważa on, że nie ma podstaw do różnicowania wysokości kwoty wolnej w zależności od tego, czy chodzi o pierwszy, czy o kolejne lata zatrudnienia.

Wysokość kwot wolnych od potrąceń dla pracowników pełnoetatowych w 2016 r.
Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.355,69 zł 1.308,69 zł 1.360,69 zł 1.313,69 zł
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.016,77 zł 981,52 zł 1.020,52 zł 985,27 zł
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.220,12 zł 1.177,82 zł 1.224,62 zł 1.182,32 zł
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.084,55 zł 1.046,95 zł 1.088,55 zł 1.050,95 zł

Wysokość kwot wolnych od potrąceń dla pracowników pełnoetatowych w pierwszym roku pracy w 2016 r.
Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.097,15 zł 1.051,15 zł 1.102,15 zł 1.056,15 zł
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
822,86 zł 788,36 zł 826,61 zł 792,11 zł
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
987,44 zł 946,04 zł 991,94 zł 950,54 zł
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
877,72 zł 840,92 zł 881,72 zł 844,92 zł
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

listopad 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.