vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

O jakie świadczenia z ZUS mogą ubiegać się pracujący uczniowie i studenci? - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016

Pracownik młodociany z prawem do chorobowego

Gdy pracownik młodociany, przyuczany do wykonywania zawodu, stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby, nabywa prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego na ogólnych zasadach określonych dla pracowników. Z tym, że podstawa wymiaru należnego świadczenia, choć obliczana analogicznie, nie podlega podwyższeniu do kwoty minimalnej przewidzianej dla pracowników.

Prawo do świadczeń chorobowych

Pracownik młodociany, za czas niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego wypłacanego przez pracodawcę z własnych środków. Natomiast od 34. dnia choroby w danym roku kalendarzowym przysługuje mu zasiłek chorobowy na zasadach określonych w przepisach ustawy zasiłkowej. Tak wynika z art. 92 Kodeksu pracy.

W stosunku do niezdolnego do pracy młodocianego pracownika mają zatem zastosowanie przepisy dotyczące m.in.:

 • okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego (odpowiednio wynagrodzenia chorobowego), tj. 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (za wyjątkiem niezdolności spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy),
   
 • prawa do zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy przypadającej po ustaniu zatrudnienia,
   
 • wysokości świadczenia - odpowiednio 70, 80 lub 100% podstawy wymiaru zasiłku,
   
 • braku prawa do świadczenia chorobowego za cały okres zwolnienia, w czasie którego młodociany wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z jego celem (nie jest traktowane jako nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego uczęszczanie w okresie choroby na zajęcia szkolne, chyba że na zaświadczeniu lekarskim jest adnotacja, że "chory powinien leżeć").

Świadczenia chorobowe przysługują za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy (art. 11 ust. 4 ustawy zasiłkowej). Oznacza to, iż pracownik młodociany otrzyma odpowiednio wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek również za okres niezdolności do pracy przypadającej w czasie ferii i wakacji.

Świadczenia wypłacane są jednak nie dłużej niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub przypada na okres ciąży - nie dłużej niż przez 270 dni (art. 8 ustawy zasiłkowej). Przy czym do tego tzw. okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, a także okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy nimi nie przekraczała 60 dni.

Jeśli natomiast pracownik młodociany, po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego, nie odzyskał zdolności do pracy, może skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego. Jest ono przyznawane przez ZUS (na wniosek ubezpieczonego), na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy.

Wysokość zasiłku

Podstawę wymiaru świadczenia chorobowego dla pracownika młodocianego, podobnie jak dla pozostałych pracowników, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 lub pełnych miesięcy ubezpieczenia, poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Przy czym przez wynagrodzenie należy rozumieć przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, finansowanych ze środków pracownika. Stanowi o tym art. 3 ust. 3 oraz art. 36 ustawy zasiłkowej.

Pracownik młodociany w okresie nauki zawodu z reguły otrzymuje wynagrodzenie określone w § 19 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232). Stanowi ono stosunkowy procent do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (patrz tabela).


Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych dostępna jest w serwisie www.wskazniki.gofin.pl, w dziale Składki ZUS.


Wynagrodzenie młodocianych jest zatem znacznie niższe od wartości minimalnych ustalonych dla pozostałych pracowników (w 2016 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1.850 zł), co przekłada się odpowiednio na wysokość świadczeń chorobowych.

Warto jednak dodać, iż podane kwoty mają charakter minimalny, co oznacza, iż w treści umowy o pracę zawieranej z młodocianymi pracodawca może ustalić wyższe stawki wynagrodzenia.

Bez gwarantowanego minimum

Z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymiaru świadczenia nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia. W 2016 r. minimalna podstawa wymiaru "chorobówki" wynosi więc 1.596,36 zł, zgodnie z wyliczeniem: 1.850 zł - 1.850 zł × 13,71% = 1.596,36 zł.

Natomiast w przypadku pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy gwarantowana kwota podstawy wymiaru świadczenia chorobowego wynosi 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty jak wyżej, a więc 1.277,09 zł, co wynika z wyliczenia: 1.850 zł × 80% = 1.480 zł; 1.480 zł - 1.480 zł × 13,71% = 1.277,09 zł.

Tak wynika z art. 45 ustawy zasiłkowej, który jednocześnie zastrzega, iż gwarancji najniższej podstawy wymiaru zasiłku nie stosuje się do pracowników, do których wynagrodzenia nie mają zastosowania przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a więc m.in. pracowników młodocianych.

Minimalne wynagrodzenie pracownika młodocianego w okresie nauki zawodu
Okres w I roku
nauki 4%*
w II roku
nauki 5%*
w III roku
nauki 6%*

od 1 czerwca do 31 sierpnia 2015 r.

162,20 zł

202,74 zł

243,29 zł

od 1 września do 30 listopada 2015 r.

154,20 zł

192,74 zł

231,29 zł

od 1 grudnia 2015 r. do 29 lutego 2016 r.

155,81 zł

194,77 zł

233,72 zł

od 1 marca do 31 maja 2016 r.

162,68 zł

203,35 zł

244,02 zł

od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r. 167,26 zł 209,07 zł 250,89 zł
* odpowiedni %przeciętnwgo miesięcznego wynagrodzenia
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

styczeń 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.