vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Wynagrodzenia pracownicze - prawo pracy, ZUS, PIT, CIT, ewidencja księgowa - Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016

Termin i forma wypłaty wynagrodzenia za pracę

Jestem zatrudniony w małym zakładzie, w którym nie ma regulaminu pracy ani wynagradzania. Pracodawca wypłaca wynagrodzenia w różnych terminach, zazwyczaj jednak do 10-go następnego miesiąca. Czy dopuszczalna jest wypłata wynagrodzenia w każdym miesiącu w innym terminie? Czy pracodawca nie powinien wyznaczyć konkretnego terminu wypłaty w zakładzie i powiadomić o nim pracowników?

Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i z góry ustalonym terminie (art. 85 § 1 Kodeksu pracy). Wynagrodzenie płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu go poprzedzającym. Składniki wynagrodzenia za pracę, przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, wypłaca się z dołu, w terminach określonych w przepisach prawa pracy (dotyczy to np. premii kwartalnych czy rocznych).

Użycie przez ustawodawcę w art. 85 § 1 K.p. sformułowania "co najmniej raz w miesiącu" oznacza wprowadzenie minimalnej częstotliwości wypłaty wynagrodzenia. W świetle tego przepisu niedopuszczalne byłoby ustalenie wypłat pracowniczych wynagrodzeń np. raz na dwa miesiące. Natomiast jak najbardziej dozwolone jest stosowanie częstszych niż miesięczne okresów rozliczeń, np. co tydzień.

Zgodnie z art. 85 § 1 K.p., termin wypłaty ma być stały i ustalony z góry. Oznacza to, że termin ten powinien być taki sam dla każdego rozliczanego okresu, np. w przypadku comiesięcznych wypłat może to być ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego.

Miejsce i formę wypłaty wynagrodzenia określa art. 86 § 1 K.p. Stanowi on, że pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy. Może to być np. układ zbiorowy pracy, którym objęci są pracownicy danego zakładu (art. 104 § 2 i art. 1041 § 1 pkt 5 K.p.). Natomiast pracodawcy, którzy nie mają obowiązku ustalenia regulaminu pracy, ponieważ zatrudniają mniej niż 20 pracowników albo obowiązuje u nich układ zbiorowy pracy, informację o miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia zamieszczają w pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia (patrz przykład informacji).

Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej. Możliwe jest jednak częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna, ale tylko wtedy, gdy tak przewidują ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy. Zasadniczo więc wynagrodzenie powinno być wypłacone w pieniądzu do rąk pracownika. Jeżeli jednak układ zbiorowy pracy ustala zasady jego wypłaty w innej formie, np. poprzez przelew na konto pracownika, lub uprzednio pracownik wyrazi na taką formę wypłaty zgodę na piśmie, to jest to również dopuszczalne (art. 86 § 3 K.p.). W sytuacji, gdy w zakładzie wynagrodzenie za pracę przelewane jest na konto pracownika w banku, polecenie przelewu należy przekazać odpowiednio wcześniej, aby w dniu ustalonym jako dzień wypłaty wynagrodzenia, pracownik mógł nim dysponować.

Jak więc wynika z przytoczonych regulacji, wypłaty wynagrodzenia należy dokonywać w stałym i z góry ustalonym terminie, o czym pracownik powinien być poinformowany w przepisach zakładowych lub w informacji o warunkach zatrudnienia (tzw. informacji dodatkowej). Nieterminowa wypłata wynagrodzenia naraża pracodawcę na określone konsekwencje. Jest ona traktowana jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika i obwarowana karą grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł (art. 282 § 1 pkt 1 K.p.).

Przykładowy wzór informacji dodatkowej dla pracownika:

Warsztat Samochodowy
Sajduk i spółka
ul. Kolorowa 8
Kielce
Kielce, dnia 19 września 2016 r.
Pan Andrzej Wojtas
pracownik

Informacja o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych

 1. Obowiązująca dobowa i tygodniowa norma czasu pracy: 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
   
 2. Częstotliwość wypłat wynagrodzenie za pracę: jeden raz w miesiącu.
   
 3. Wymiar urlopu wypoczynkowego: 26 dni za pełny rok, w tym w 2016 r. urlop za 4 miesiące w wymiarze 9 dni.
   
 4. Długość okresu wypowiedzenia: 1 miesiąc.
   
 5. Zakład nie jest objęty układem zbiorowym pracy.
   
 6. Pora nocna: od godziny 2200 do godziny 600.
   
 7. Miejsce, termin i czas wypłaty wynagrodzenia: ostatni dzień roboczy miesiąca przelewem na konto podane przez pracownika.
   
 8. Przyjęty sposób potwierdzania przybycia i obecności w pracy: podpisanie listy obecności znajdującej się u kierownika warsztatu.
   
 9. Przyjęty sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy: każde wyjście z siedziby pracodawcy wymaga zgłoszenia bezpośredniemu przełożonemu; każde wyjście prywatne wymaga odpracowania; każdą nieobecność w pracy należy usprawiedliwić najpóźniej w drugim dniu jej trwania, chyba że wystąpią szczególne okoliczności uniemożliwiające dotrzymanie tego terminu.

Podstawa prawna: art. 29 § 3 K.p.

Zenon Pająk
(podpis pracodawcy)
Andrzej Wojtas
(podpis pracownika)
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

PIT 2022 - Korzystaj bezpłatnie - https://www.gofin.pl/pit/

Terminarz

maj 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.