vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Rozwiązywanie umów o pracę - Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016

Podstawowe obowiązki pracownika

Każdy pracownik powinien mieć świadomość obowiązków, których realizacji oczekuje od niego pracodawca w ramach stosunku pracy. Jeśli istnieje uzasadniona niepewność co do ich zakresu, a pracodawca nie poinformuje pracownika o nałożonych na niego obowiązkach, naruszenie ich przez pracownika nie może być zakwalifikowane jako podstawa rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z jego winy (por. wyrok SN z 16 lipca 2013 r., sygn. akt II PK 337/12, OSNP 2014/8/114). W powołanym orzeczeniu zarzut dotyczył obowiązku ochrony informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, poprzez przesyłanie ich na dwa prywatne adresy e-mailowe pracownika. Warto jednak pamiętać, że aby wyciągać konsekwencje służbowe wobec pracownika, który w ten sposób przetwarza służbową korespondencję, pracodawca musiałby udowodnić, że zakaz przesyłania służbowych e-mail na prywatne skrzynki wynikał z przepisów wewnętrznych lub stosowanych procedur. Jeśli naruszenie takiego obowiązku miałoby uzasadniać rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, pracodawca musiałby również udowodnić, że stwarza to realne zagrożenie dla bezpieczeństwa tych danych, np. poprzez znacznie mniejszą ochronę danych przechowywanych poza wewnętrznymi serwerami firmy. To, że konkretny obowiązek nie został umieszczony w zakresie obowiązków danego pracownika nie oznacza jednak, że został wyłączony z kategorii jego obowiązków podstawowych (por. postanowienie SN z 10 grudnia 2012 r., sygn. akt I PK 186/12).

Przykład

Kierownik domu kultury zaniedbał prowadzenia pełnej ewidencji opłat za organizowane zajęcia. Kontrola wykazała, że otrzymane z tego tytułu środki nie zasiliły kasy zakładu, choć zostały pobrane przez pracowników ośrodka. Kierownik nie zgłosił tego faktu swoim przełożonym, nie poinformował ich również o zawarciu niektórych umów.

Choć z zakresu obowiązków pracownika nie wynika obowiązek dbałości o dobro pracodawcy, wiąże go mocą art. 100 § 2 pkt 4 K.p. Naruszenie tej powinności polegające na celowym działaniu na szkodę pracodawcy może być więc podstawą dyscyplinarnego rozwiązania umowy niezależnie od tego, czy jego rolę podkreślono w zakresie obowiązków.


Podstawą zwolnienia z pracy może być także niewykonanie polecenia pracodawcy, które ma związek z pracą i nie jest sprzeczne z prawem. Warto jednak pamiętać, że w drodze polecenia służbowego pracodawca nie może zmienić pracownikowi istotnych elementów zatrudnienia, takich jak miejsce pracy, jej rodzaj lub wymiar zatrudnienia. W efekcie niepodporządkowanie się przez pracownika poleceniu zmiany miejsca wykonywania pracy nie może być podstawą dyscyplinarnego zwolnienia (por. wyrok SN z 17 maja 2013 r., sygn. akt II PK 263/12).

Przykład

Pracownik zatrudniony na stanowisku przedstawiciela handlowego miał określony w umowie o pracę obszar obejmujący kilka powiatów, na którym wykonywał swoje obowiązki. W okresie zatrudnienia pracodawca nakazał pracownikowi skierowanie swoich wysiłków na południowy wschód. Informacja ta została uzupełniona o stwierdzenie, że pracodawca nie ogranicza obszaru działania pracownika, chciałby jednak przesunąć go na wschód.

Niewykonanie tego niejasnego polecenia i dalsze wykonywanie pracy na dotychczasowym obszarze stanowi przejaw braku sumienności i staranności w wykonywaniu pracy, gdyż wobec uzasadnionych wątpliwości pracownik powinien ustalić z pracodawcą zakres jego polecenia. Nie jest to jednak równoznaczne z ciężkim naruszeniem podstawowego obowiązku pracownika, tym bardziej, że pracodawca nie mógł jednostronnie zmienić miejsca wykonywania przez niego pracy bez stosowania trybu wypowiedzenia zmieniającego.


Niewykonanie polecenia pracodawcy dotyczącego trwałej zmiany miejsca i rodzaju pracy, mieszczącej się jednak w umówionym rodzaju pracy lub zgodnej z kwalifikacjami pracownika może wiązać się z ryzykiem uznania takiej odmowy za ciężkie naruszenie podstawowego obowiązku pracownika. Skuteczny sprzeciw pracownika przeciwko poleceniu zmierzającemu do trwałej zmiany uzgodnionego miejsca pracy wyklucza uznanie, że doszło do modyfikacji tego składnika umowy w ramach dorozumianego wypowiedzenia lub porozumienia zmieniającego. Sam fakt niezachowania przez pracodawcę formy wymaganej do zmiany warunków pracy w drodze porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego może usprawiedliwiać powstrzymanie się od wykonywania pracy tylko pod warunkiem, że pracownik wykaże, iż wydawane mu polecenia nie dotyczyły pracy umówionej ani odpowiedniej w rozumieniu art. 42 § 4 K.p. Jeśli podstawą wydania polecenia zmiany miejsca pracy w ramach struktury organizacyjnej pracodawcy były naruszenia obowiązków pracowniczych przez pracownika, który nie wykonywał lub wykonywał wadliwie powierzone zadania, a następnie uporczywie odmawiał wykonywania poleceń dotyczących podjęcia pracy, działanie pracownika uzasadnia dyscyplinarne zwolnienie go z pracy (por. wyrok SN z 14 listopada 2013 r., sygn. akt II PK 37/13).

Powodem dyscyplinarnego zwolnienia pracownika, czyli ciężkim naruszeniem podstawowego obowiązku wynikającego ze stosunku pracy może być ponadto poświadczenie nieprawdy w dokumencie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku urzędników i pracowników administracji publicznej (por. wyrok SN z 10 grudnia 2012 r., sygn. akt I PK 146/12).

Przykład

Pracownica była zatrudniona w sądzie na stanowisku protokolanta, a do jej obowiązków należało również prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych. Jednym z zadań było niszczenie dowodów zgodnie z protokołami komisyjnymi. Dowody płynne niszczono, wylewając je do umywalki lub toalety. W jednym z przypadków, postępując wbrew protokołowi, pracownica wyrzuciła na śmietnik kilka butelek po alkoholu zawierających niebezpieczną substancję odurzającą. Umożliwiło to spożycie tej substancji przez osobę trzecią, co doprowadziło do stanu zagrożenia jej zdrowia.

Niezastosowanie obowiązującej procedury niszczenia dowodów należy ocenić jako ciężkie naruszenie podstawowego obowiązku pracownicy, czyli dbałości o dobro pracodawcy. Pozostawienie substancji odurzającej na śmietniku było działaniem skrajnie nieodpowiedzialnym i rażąco niedbałym oraz zagrażało interesom pracodawcy. Jednoczesne poświadczenie przez nią nieprawdy w protokole zniszczenia było działaniem umyślnym, które również można traktować jako ciężkie naruszenie podstawowego obowiązku pracownicy.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyoPrace.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

styczeń 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.