vademecum kadrowego, składki ZUS, zasiłki, wynagrodzenia, urlopy, bhp
lupa
A A A

Obowiązki płatników składek w zakresie świadczeń chorobowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016

Postępowanie w sprawie uprawnień do świadczenia dla osób na zwolnieniu lekarskim

Osoby niezdolne do pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny mogą skorzystać z zasiłku chorobowego (odpowiednio wynagrodzenia chorobowego) lub zasiłku opiekuńczego. Jeśli ubezpieczony przedłożył odpowiednio płatnikowi składek lub ZUS otrzymane od lekarza zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, do końca 2015 r. traktowane to było jako wystąpienie z wnioskiem o dane świadczenie. Wprowadzone z początkiem 2016 r. tzw. e-zwolnienia z założenia niemal natychmiast drogą elektroniczną trafiają do ZUS oraz płatników składek posiadających profil informacyjny. Nie zawsze jednak jest to wystarczające do podjęcia wypłaty świadczenia.

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2016 r. zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie dokumentu elektronicznego, zwanych potocznie e-zwolnieniami, zmieniły się zasady ubiegania się odpowiednio o wynagrodzenie chorobowe i/lub zasiłek chorobowy oraz zasiłek opiekuńczy. Zostały one określone w art. 61b62 ustawy zasiłkowej oraz w § 2-4, 2731 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków (...).

Świadczenia na wniosek

Z wymienionych przepisów wynika, że postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku wszczyna się na wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP /opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Za taki uznawane(y) są odpowiednio:

 • e-zwolnienie otrzymane na profilu informacyjnym płatnika składek, 
   
 • wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 ustawy zasiłkowej (tj. wydruk z systemu teleinformatycznego wystawionego e-zwolnienia), 
   
 • zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 55a ust. 7 ustawy zasiłkowej (tj. zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego),
   
 • złożony w ZUS w formie papierowej (pisemnej) lub w formie dokumentu elektronicznego wniosek o świadczenie, zawierający dane ubezpieczonego i płatnika składek oraz informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku lub jego wysokość.

Zależy to od tego, kto jest płatnikiem zasiłku chorobowego (odpowiednio wynagrodzenia chorobowego) lub zasiłku opiekuńczego oraz czy i ewentualnie jaki dokument potwierdzający niezdolność do pracy lub konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny otrzymał do ręki ubezpieczony.

Zakres danych, jakie powinien zawierać wniosek o zasiłek chorobowy i zasiłek opiekuńczy, został określony odpowiednio w załączniku nr 7 i nr 6 do rozporządzenia.

Dodatkowe dokumenty

Sam wniosek o świadczenie nie zawsze jednak wystarczy. Niekiedy, zwłaszcza przy ubieganiu się po raz pierwszy o zasiłek, należy dołączyć dokumenty niezbędne do jego przyznania i wypłaty. Chodzi tu m.in. o:

 • zaświadczenie płatnika składek, zawierające informacje określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2 lub 3 do przywołanego rozporządzenia, 
   
 • oświadczenie osoby występującej o zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy przypadającej po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, zawierające dane określone w załączniku nr 4 do przywołanego rozporządzenia, 
   
 • zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku, stwierdzające związek niezdolności do pracy z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,

złożone w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego, uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Zaświadczenie ZUS ZLA

Oprócz e-zwolnień, w dalszym ciągu, przy czym nie dłużej niż do 31 grudnia 2017 r. (Uwaga! Trwają prace legislacyjne w sprawie przedłużenia tego okresu do 31 grudnia 2018 r.), lekarze mogą wystawiać zaświadczenia lekarskie na formularzu ZUS ZLA. Do zaświadczeń tych mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 62 ustawy zasiłkowej, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r., dotyczące zasad dostarczania ich płatnikowi składek lub ZUS z sankcją za przekroczenie terminu 7 dni od daty ich otrzymania. Zaświadczenia te są równoważne z dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Oba obowiązujące obecnie dokumenty, tj. e-zwolnienie i zaświadczenie ZUS ZLA, zwane są potocznie zwolnieniami lekarskimi.


Podstawa do wszczęcia postępowania w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego lub zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny po wystawieniu ubezpieczonemu e-zwolnienia
Płatnik zasiłku Dokument stanowiący podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego lub zasiłku opiekuńczego
Płatnik składek posiadający profil informacyjny Odpowiednio:
- zaświadczenie lekarskie otrzymane w formie dokumentu elektronicznego na profilu informacyjnym płatnika składek lub
- dostarczony przez ubezpieczonego wydruk e-zwolnienia, albo
- przedłożone przez ubezpieczonego zaświadczenie lekarskie sporządzone na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.
Płatnik składek nieposiadający profilu informacyjnego Odpowiednio:
- dostarczony przez ubezpieczonego wydruk e-zwolnienia, albo
- przedłożone przez ubezpieczonego zaświadczenie lekarskie sporządzone na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.
ZUS Odpowiednio:
- wydruk e-zwolnienia,
- zaświadczenie lekarskie sporządzone na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego,
- wniosek o zasiłek chorobowy/opiekuńczy złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego albo
- zaświadczenie płatnika składek,
- przekazany/e do ZUS przez ubezpieczonego albo płatnika składek upoważnionego przez ubezpieczonego.
Uwaga! Aby wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego oraz zaświadczenie lekarskie sporządzone na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego mogły stanowić podstawę do wypłaty zasiłku, powinny zawierać dane i informacje, o których mowa w art. 55 ust. 3 pkt 1-8 i 10 ustawy zasiłkowej, oraz być opatrzone podpisem i pieczątką wystawiającego.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumBHP.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

styczeń 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.